Att snabbt få klart ACTA viktigare än öppenhet, enligt USA

Postad den av acta

För ungefär tjugo minuter sedan avslutades utbytet av åsikter med USA:s nya ambassadör till EU, William E. Kennard, som hölls  i INTA (utskottet för internationell handel) i Europaparlamentet. Ambassadören svarade bland annat på ett par frågor från parlamentarikerna beträffande ACTA.

Carl Schlyter ställde flera frågor till ambassadören. Han frågade bland annat om bristen på insyn i samband med ACTA-förhandlingarna. Ambassadören svarade att det finns kommersiella intressen och att det krävs respekt för att alla parter skall kunna ha sina förhandlingspositioner konfidentiella. Carl Schlyter replikerade att det förvisso är sant när det rör sig om kommersiella uppgörelser, men ACTA rör sig om lagstiftande, och att ett utkast på avtalet redan släpptes under förra förhandlingsrundan i Nya Zeeland. Ambassadören höll med om att öppenhet ibland kan vara på sin plats, men att det skulle ta betydligt längre tid för parterna att avsluta förhandlingarna, och således antagligen omöjliggöra parternas ambition att bli klara under år 2010. 

– För amerikanerna är det uppenbarligen vikigare att snabbast möjligt få klart ett avtal under hemlighetsmakeri i stället för att genom en öppen process låta förhandlingarna ta den tid dem behöver , kommenterade Carl Schlyter.

Carl Schlyter ställde även ytterligare en fråga rörande hur ambassadören såg på att USA används som slagträ av EU-Kommissionen i den interna debatten mellan Kommissionen och EU-Parlamentet rörande insyn och öppenhet i ACTA- förhandlingarna. Kommissionen hänvisar till USA:s ovilja till ökad insyn när Parlamentet ber om alla dokument och handlingar involverade i förhandlingsprocessen. Denna fråga valde dock ambassadören att inte svara på.

Det här inlägget postades under , , , . 2 kommentarer

Uppgifter om piratverksamhetens kostnader inte tillförlitliga, enligt amerikansk regeringsstudie

Postad den av acta

Vi har här tidigare skrivit om en studie som använts av ip-lobbyn som slagträ i debatten om ACTA som visade sig lida av diverse metodologiska svagheter.

Nu har en ny studie slagit fast att de uppgifter som citerats för att bevisa hur mycket varumärkesförfalskningar (counterfeiting) och piratverksamhet kostat de amerikanska affärsintressena inte är tillförlitliga. Studien kommer från den amerikanska regeringen. Huvudsakligen har tre olika uppgifter varit i omlopp. En tillskrivs FBI där uppgiften hävdar att Amerikanska näringslivet förlorar 200 – 250 miljarder dollar årligen. Studien hävdar att FBI har uppgett att de inte har någon kvarvarande faktaunderlag för påståendet.

Ett pressmeddelande från CBP år 2002 uppskattade att det amerikanska näringslivet och industrin förlorade 200 miljarder dollar och 750 000 arbetstillfällen p.g.a. piratkopierade varor (counterfeits of merchandise).  En företrädare för CBP hävdar att källan till uppgiften är oklar och att de sedan 2009 själva inte använder uppgiften.

En paraplyorganisation för motortillverkare (Motor and Equipment Manufacturers Association) har hävdat att de amerikanska tillverkarna av fordonsdelar förlorat 3 miljarder dollar i försäljning p.g.a. förfalskade gods och har tillskrivit uppgiften till FTC (Federal Trade Commission). Uppgiften har även använts som referens av många andra organisationer. FCT hävdar dock att de inte vet var uppgiften kommer ifrån och att de inte har några data som kan belägga den.

Många av de skrämmande uppgifter som kan ha ansetts ha ”hetsat fram” kraven på skapandet av ACTA-avtalet kan således inte beläggas. Detta behöver givetvis inte betyda att siffrorna är fullständigt felaktiga, men faktum kvarstår; Det saknas fortfarande robusta siffror på vad piratverksamheten kostar tillverknings – och nöjesindustrin, vilket rimligen kan tyckas vara en grundläggande förutsättning innan så medborgarrättsvidriga avtal som ACTA ens övervägs att diskuteras.

Michael Geist har skrivit mer om saken här.

Det här inlägget postades under , , , . 2 kommentarer

USA ger klartecken för offentliggörande av avtalstexten – men det kommer kosta

Postad den av acta

Inför 8e förhandlingsrundan i Nya Zeeland som inleddes igår gjorde den amerikanska regeringen ett kort uttalande som berörde kraven på ökad insyn för allmänheten i förhandlingsprocessen. I uttalandet hävdas att öppenhet i processen är en prioritet för USA, men att det krävs avgörande framsteg under dagens förhandlingar rörande sakinnehållet för att USA skall kunna vara med och offentliggöra en utkasttext som ger ”meningsfull information till allmänheten och som kan utgöra basen för en produktiv dialog”. USA hoppas således att den nuvarande utkasttexten kommer att rensas upp och tillräckliga förhandlingsframsteg göras så att mötesdelegaterna kan ha en ”meningsfull” text att offentliggöra.

USA:s uttalande visar ganska tydligt att de fortfarande utgör ett av de större hindren för ett offentliggörande av utkasttexten och insyn i förhandlingarna för allmänheten. Uppenbarligen försöker USA sätta press på EU (där Kommissionen satts under hårt tryck av Parlamentet att offentliggöra texten) för att få EU att gå med på sakinnehåll där USA och EU i nuläget är allt annat än överens. Således är USA i sak beredda att offentliggöra texten, men, offentliggörandet lär kosta. EU kommer, i så fall, att få lägga sig i frågor där man i nuläget är oense med USA, bl.a. rörande avtalets omfång (EU vill att avtalet innefattar patent) och, i alla fall officiellt,  i delar av sakinnehållet. USA är alltså beredda att ge öppenheten en chans. Men det kommer kosta. Frågan är bara hur mycket.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

RSS Prenumerera