Kommissionen låtsas som om Parlamentet inte finns – igen.

Postad den av acta

Under gårdagens Stakeholder Consulation Meeting i Bryssel framkom en hel del ny information. EU-Kommissionen lät meddela att tre grundförutsättningar som vägleder EU:s (d.v.s. Kommissionens) deltagande i förhandlingarna är att ACTA skall vara i enlighet med EU-rätten (inga 3-strikes, ingen förändring av ISP liability, fullständig respekt av privat – och dataskydd, inga befogenheter för tullen att söka igenom personliga datorer, mp3´s etc.),  att ACTA enbart handlar om beivrande och att rättsliga åtgärder bara skall rikta sig mot intrång i upphovsrätten som utförs i kommersiell skala (det är fortfarande oklart vad kommersiell skala är för något). Kommissionen bekräftade även att den kommer verka för att ACTA-dokumenten offentliggörs i samband med nästa förhandlingsrunda i Nya Zeeland 12 – 16 april.

Den stora kontroversen på mötet kom dock att handla om Luc Devignes, chef för DG Trade, svar på frågor rörande artikel 9 i den resolution Parlamentet antog med överväldigande majoritet för två veckor sedan. I artikel 9 uppmanar Parlamentet Kommissionen att begränsa ACTA-avtalet till att bara handla om varumärkesförfalskning, något Luc Devigne inte verkade hålla med om. Framför allt har ett uttalande av Devigne i Svenska Dagbladet kring detta upprört känslor. I artikeln säger Devigne att  ”I resolutionen står det både om varumärkesförfalskning och piratkopiering i den digitala världen. Vi ser det som att parlamentet vill att vi ska förhandla vidare om båda” . Det har fått Piratpartiets MEP Christian Engström att undra om Kommissionen kan läsa .

Vad som händer nu är oklart. En skriftlig fråga  (där Carl Schlyter är en av författarna) håller på att ställas till Kommissionen apropå Neelie Kroos uttalande  (som berördes i ett tidigare blogginlägg). Att det kommer bli reaktioner på Luc Devigne´s tolkning av Parlamentets resolution känns lika klart. Konflikten mellan EU-parlamentet och Kommissionen lär dock intensifieras fram till mötet i Nya Zeeland om tre veckor. Om Kommissionen inte ger Parlamentet insyn i förhandlingarna efter detta möte, kommer Parlamentet, i enlighet med sin egen resolution, dra Kommissionen inför EU-domstolen.

 

Det här inlägget postades under , , , , . 1 kommentar

Ny lobby-beställd studie slagträ i ACTA-debatten

Postad den av acta

En rapport med namnet ” “Building a Digital Economy: The Importance of Saving Jobs in the EU’s Creative Industries”” som släpptes i dagarna hävdar att EU till och med år 2015 riskerar att förlora 1,2 miljoner arbetstillfällen p.g.a. illegal fildelning och annan piratverksamhet. Sifforna som studien presenterar har redan annammats av EU-Kommissionen, och används för att vidare motivera behovet av ACTA-avtalet. Kommissionen refererade exempelvis till rapporten under dagens Stakeholdermeeting om ACTA. (en längre redogörelse om resultatet av detta precis avslutade möte publiceras här på bloggen under morgondagen).

Rapporten är beställd av the BASCAP ICC (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy, International Chambers of Commerce) och genomförd av Tera Consultants, som har en ganska diger cv när det gäller samarbetpartners.

Studiens huvudsakliga slutsats är att de underhållningsindustrier inom EU som främst påverkats av ”pirater” (d.v.s. film, tvserier, musik) har förlorat ca 10 miljarder euro och uppskattningsvis 185 000 jobb p.g.a. illegal fildelning och andra pirataktiviteter. Baserat på existerande projektioner och att inga politiska åtgärder vidtas, kommer Europa förlora 240 miljarder euro och 1,2 miljoner arbetstillfällen till och med år 2015.

Visst låter det illavarslande? Riktigt helt så illa är det dock troligtvis inte. Bara efter en snabb genomläsning av studien finns det många frågetecken som underminerar studiens trovärdighet.

Mätningen av nedladdningen, och således den ekonomiska förlusten som anses drabba industrin, är inte fläckfri. Det görs ingen ordentlig distinktion av det nedladdade materialet, utan det är bara den totala mängden som räknas. Om jag således har laddat ner Britney Spears senaste album 200 gånger, har industrin förlorat inkomster motsvarande 20 album som jag, om fildelningen inte existerade, hade köpt. Således torde det vara enkelt för de som vill känna lite makt i vardagen att börja ladda ner för musik de redan har för glatta livet. Redan efter tio nedladdade album har branschen, enligt sin egen bedömning, förlorat hundra spänn och ett par arbetstimmar.

Studien räknar inte heller in en enda ”positiv” effekt av fildelning.  Exempelvis hittar många användare musik genom att fildela, vilket resulterar i att man finner nya artister som man sedermera köper skivor av. Samma argument gäller vid köp at tvserie-boxar, osv. Man räknar heller inte in fildelningens positiva effekter när det gäller konserter, då spridningen av musiken resulterar i ökat antal besök på konserter och livespelningar, vilket förstås både syresätter ekonomin som skapar arbetstillfällen på egen hand.

Det går även att ifrågasätta studien metodologiskt på flera punkter, såväl när det gäller hur man beräknar förlorade arbetstillfällen (varje arbetstillfälle industrin förlorar dubbleras i studien för att det även drabbar underleverantörer, osv.). Kort sagt går det att framhålla att med tanke på alla variablar studien räknar på, vilka var för sig mycket väl kan ifrågasättas, blir slutresultatet högst spekulativt, för att inte säga direkt missvisande. Men det klart, studien var beställd av lobbyn, och lobbyn fick sitt resultat.

Metro har publicerat en artikel om rapporten där Carl Schlyter är citerad. Det brittiska Piratpartiet har även riktat kritik mot studien.

Det här inlägget postades under , , , , . 6 kommentarer

Parlamentets resolution en första seger – nu börjar kampen

Postad den av acta

Efter onsdagens resolution i Europaparlamentet, där parlamentarikerna med en överväldigande majoritet krävde insyn i ACTA-förhandlingarna och tog avstånd från eventuellt sakinnehåll som ”three strikes” utan omfattande rättslig prövning, har Parlamentet nu markerat sin position och således intensifieras nu kampen att få till stånd ökad insyn i, och förhoppningsvis stoppandet av, Acta-avtalet.

Inom Parlamentet fortsätter nu arbetet för att sätta ökat tryck på Kommissionen för att ge parlamentet och allmänheten fullständig insyn i förhandlingarna. En skriven deklaration med namn 12/2010 on theLack of a transparent process for theAnti-Counterfeiting Trade Agreement(ACTA) and potentiallyobjectionable content, cirkulerar just nu i Parlamentet och författarna, Castex från S&D), Alvaro (ALDE), Lambrinidis (S&D) och Roithova (EPP), lobbar för att få tillräckligt många parlamentariker att skriva på deklarationen. Deklarationen kräver bl.a. att förhandlingarna öppnas och kräver att ACTA-avtalet varken får innebära någon form av inskränkning i medborgarnas fri – och rättigheter, eller ökade tullkontroller som inverkar negativt på den globala tillgången av lagliga och billiga läkemedel. Deklarationen behöver underskrifter från hälften av Parlamentets ledamöter för att antas, och innebär i så fall att Kommissionen måste behandla den.

Carl Schlyter m.fl har även författat en skriftlig fråga till Kommissionen, angående Parlamentets rättighet till förhandlingsdokumentet i enlighet med Lissabon-fördraget, och ställer explicita frågor om när Kommissionen kommer ge Parlamentet tillgång till dokumenten. Kommissionen väntas svara inom de närmaste veckorna.

USA, och president Barack Obama, har inte låtit sig avskräckas av den ökade konflikten inom EU. President Obama har låtit meddela att USA kommer att verka för ett krafigt och allomfattande ACTA-avtal, som skyddar de amerikanska affärsintressena mot all form av piratkopiering och varumärkesförfalskning.

ACTA-förhandlingarna går nu vidare. Den 22a mars genomförs ett stakeholdermeeting i Bryssel, inför nästa (den åttonde i ordningen) förhandlingsrundan i april i Nya Zeeland. Det är efter denna förhandlingsrunda Parlamentet i och med onsdagens resolution krävt att få full insyn i förhandlingarna. Annars väntar troligen rättsliga åtgärder för att få Kommissionen att fullfölja sina obligationer enligt Lissabonfördraget.

ACTA-avtalet har mer och mer kommit att bli första skådeplatsen för en maktkamp mellan Parlamentet och Kommissionen, där Parlamentet efter Lissabonfördraget spänner sina nyfunna muskler. Kommissionen, och handelskommissionöär de Gucht, har hittills avfärdat Parlamentets krav på öppenhet i förhandlingarna, så länge detta inte accepteras av alla andra förhandlingsparter ( i nuläget motsätter sig bl.a. USA och Singapore).

Striden om avtalet lär fortsätta, men så länge Parlamentet är kapabelt att upprätthålla en enig linje finns det fortfarande gott hopp om att det kan stoppas. Som vanlig medborgare finns det mycket man kan göra för att påverka. Sprid framför allt ordet till folk du känner om att det här avtalet är på väg, och vilka konsekvenser det kan få för den vanliga medborgaren. Passa även på att hålla trycket uppe på parlamentarikerna, att t.ex. maila de svenska (och gärna andra med) parlamentarikerna och be dem att motsätta sig ACTA-avtalet är en bra väg att gå.

Det här inlägget postades under , , , . 3 kommentarer

ACTA-resolutionen antagen!

Postad den av acta

Uppdaterad

ACTA-resolutionen antogs precis av Parlamentet. Resolutionen antogs med en överväldigande majoritet, 663 röster för mot 13 avslag och 16 nedlagda.  Den antagna resolutionen i sin helhet finns här. Läs pressmeddelande här nedan: (för ytterligare pressmeddelanden från gröna gruppen gå hit). Dagens Nyheter har fått ut en artikel om resolutionen, gå hit för att läsa den,  alternativt läs Svd´s artikel här

EU-parlamentet kräver total öppenhet om ACTA

 EU-parlamentet kräver fullständig öppenhet och tillgång till alla dokument i EU:s förhandlingar med bl a USA om ACTA – avtalet. Avtalet syftar till att stoppa varumärkesförfalskning och har omgivits av stort hemlighetsmakeri.
– Kommissionen har försökt hålla parlamentet utanför, trots att vi har rätt till medbestämmande. Vår stora enighet idag har visat att det inte går. Det säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och en av initiativtagarna till dagens omröstning.

Många EU-medborgare är rädda för att de medborgerliga fri- och rättigheterna beskärs genom den flod integritetskränkande direktiv som antagits eller är på gång – datalagringsdirektivet, IPRED 1 och 2, Swift och inte minst ACTA-avtalet som ger gränsmyndigheter ökade befogenheter, EU-parlamentet har sedan Lissabon-fördraget trädde i kraft medbestämmande i den här typen av frågor, men hittills har kommissionen hållit allt hemligt.
– Det är en fullständigt absurd och oacceptabel situation, där vi bakom stängda dörrar måste fråga kommissionen i de avtal vi ska fatta beslut om, säger Carl Schlyter.
 

Carl Schlyter tog tillsammans med några andra parlamentariker initiativ till att agera och resolutionen som antogs idag visar på mycket stor enighet bland parlamentets ledamöter.
– Kommissionen brukar kalla sig EU-fördragets väktare. I det här fallet är det principen om öppenhet, mänskliga rättigheter och parlamentets rättigheter de måste värna och det förväntar vi oss nu att kommissionen gör, säger Carl Schlyter.

Parlamentets agerande vad gäller ACTA har tryckt på medlemsstaterna och rådet har också uttalat sig för större öppenhet i förhandlingarna.

Det här inlägget postades under , , . 4 kommentarer

Tuff debatt igår kväll om ACTA

Postad den av acta

Det blev en tuff debatt igår mellan å ena sidan uppretade parlamentsledamöter och å andra sidan ansvariga handelskommissionär Karel de Gucht. Parlamentsledamöter från de flesta partier krävde ökad insyn i förhandlingarna och kritiserade hemlighetsmakeriet. Karel de Gucht i sin tur hänvisade till de andra förhandlingsparternas position i ärendet, och att hans trovärdighet som förhandlare stod på spel.

Parlamentet röstar idag mellan kl. 12 och 13 i Strasbourg om att anta själva resolutionen (se gårdagens inlägg). Vi kommer att uppdatera så fort vi vet utfallet av omröstningen.

Svenska Dagbladet har en informativ artikel om debatten med uttalanden från svenska parlamentariker här. Carl Schlyter var inledningstalare under debatten, hela hans tal finns i text här nedan, det går också att se här (för att slippa tolkningen och höra det direkt på svenska, tryck på ”sv” under själva klippet). Christian Engströms (Piratpartiet) inlägg i debatten (på engelska) finns här .

Carl Schlyter´s Inlägg i gårdagens ACTA-debatt

Varje institution har sin roll att försvara. Parlamentet är folkets röst i EU och skall försvara medborgarnas intressen.

Kommissionen kallar sig alltid fördragets väktare, i detta fall är det principen om transparens, mänskliga rättigheter och parlamentets rättigheter som ni måste värna. Får inte vi tillgång till dokumenten lever ingen av EU:s instutioner upp till sin roll och medborgarnas förväntningar. En del av kommissionärerna betonade i sina utfrågningar att parlamentet ska ha tillgång till dokument på samma villkor som ministerrådet. Parlamentet förväntar sig att kommissionen infriar sina löften.

Många medborgare är oroliga för att deras fri- och rättigheter berövas med ständiga floder av integritetskränkande direktiv och avtal som exempel kan nämnas datalagringsdirektivet, IPRED 1 och 2 och swift. EU kan inte fortsätta förhandla om ACTA om inte invånarna får en möjlighet att vara med i processen, huvudfrågan idag är transparens, men givetvis är även innehållet känsligt.

Det  krävs att EU tydligt markerar att villkoren för vårt deltagande i processen om ACTA är transparens samt försvar av mänskliga rättigheter och friheter. Först måste vi slå fast vad det fria och öppna samhället  består av för rättigheter, först när dessa okränkbara rättigheter är fastslagna kan man inom ramen för dessa rättigheter bedriva brottsbekämpning och diskutera hur olika avtal kan se ut.

Det är en fullkomligt absurd och oacceptabel situation där vi bakom stängda dörrar måste fråga kommissionen om innehållet i de avtal vi förväntas fatta beslut om.

Medborgarna vill ha garantier för att deras elektroniska utrustning inte genomsöks vid gränsen, att detta internationella avtal inte berövar dem deras rätt att vara uppkopplade och att straffrättsliga sanktioner inte införs över huvudet på dem.

Vi förväntar oss att ni från och med idag lovar oss fullt deltagande i processen om ACTA-annars får jag avsluta mitt anförande med en klassisk filmkommentar. ”See you in court!”

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

Gemensam resolution från EU-parlamentet färdigförhandlad

Postad den av acta

I går kväll (8e mars) blev förhandlingarna kring den gemensamma resolutionen äntligen klar. I en partiöverskridande resolution, där Carl Schlyter är en av de parlamenteriker som skrivit på, kräver Eu-parlamentet nu att de hemlighetsstämplade acta-förhandlingarna öppnas för insyn och att alla relevanta dokument offentliggörs.

Parlamentet riktar i resolutionen skarp kritik mot att Kommissionen inte låtit Parlamentet vara delaktig i förhandlingarna (vilket strider mot det nyligen antagna Lissabon-fördraget), och kräver att Kommissionen driver kravet på öppenhet under nästa förhandlingsrunda som kommer äga rum i Nya Zeeland i april. Om inte Kommissionen låter Parlamentet ta del av förhandlingarna hotar Parlamentet med att dra Kommissionen inför Europadomstolen.

I resolutionen kräver även Parlamentet att en grundlig undersökning görs av ACTA-avtalets potentiella påverkan på fundamentala medborgerliga rättigheter och dataskydd. Resolutionen innefattar även krav på att Kommissionen måste stoppa innehåll i avtalet som innefattar gränskontroller där personliga tillhörigheter som laptops, mp3´er etc. genomsöks efter upphovsrättsskyddat material.

Parlamentet tar även starkt avstånd från förslag om en ”three strikes procedure”, d.v.s. att en internetanvändare efter ett fåtal varningar kan stängas av helt från internet, och anser detta stå i kontrast mot grundläggande mänskliga friheter och rättigheter.

 Parlamentet debatter i kväll resolutionen, och en omröstning genomförs under morgondagen.

 Vi håller tummarna för att resolutionen får stöd.  

 Läs resolutionen här (i word) eller här (i taskig pdf)

Svenska dagbladet har en artikel med uttalanden från svenska parlamentariker här

Det här inlägget postades under , , . Kommentera

Utfrågning av Kommissionen i INTA

Postad den av acta

Idag (23/2) genomfördes en kortare information från Europa-Kommissionen till utskottet för internationell handel (INTA) om ACTA-avtalet. Parlamentsledamöterna hade också tillfälle att ställa några frågor. Många ledamöter var bekymrade över hemlighetsmakeriet bakom förhandlingarna, och krävde ökad öppenhet och insyn, både gällande det utkast på avtalet som förmodas finnas, samt gällande de olika parternas förhandlingspositioner. Kommissionens representant sade dock att detta inte var aktuellt med hänsyn till att de andra parterna (antagligen USA) inte vill få sin förhandlingsposition avslöjad.

Carl Schlyter ställde flera frågor till Kommissionens representant, och undrade varför immaterialrättslagstiftning (intellectual property) kan vara så viktigt att vi behöver globala handels – och lagavtal för att ytterligare motverka brott mot detta, medan vi uppenbarligen inte har något sådant avtal när det gäller exempelvis brott mot miljölagar, vilket hotar hela planetens existens. Vidare frågade han tre specifika frågor om avtalstexten, som berörde formuleringar i avtalstexten. Han undrade om det står att gränskontroller av enskilda personers bagage  ”kan” eller ”skall” undantas från de så kallade ”enforcementprocedures”. Efter flera försök svarade till slut Kommissionens representant att termen ”skall” (shall) åtminstone var EU´s linje i förhandlingarna. Det råder tveksamheter om detta verkligen är Eu´s linje i de pågående förhandlingarna.

Carl frågade även om det, i avtalstexten, är ett brott som kan generera fängelse att på bio filma en pågående film, samt om avtalet innebär polisiära rättigheter att beslagta misstänkt upphovsrättskyddat material utan rättegång. Detta fick han dock inga svar på.

Kommissionens representant hävdade vidare att ACTA-avtalet inte riktar sig mot verksamheter som är av icke-kommersiell skala (vilket torde syfta på vanlig hederlig fildelning för privat bruk). Det är förstås positiva nyheter, om så nu verkligen är fallet. Vad som dock är icke-kommersiell skala är något oklart. I IPRED, skäl 14, står det så här; Handlingar som utförs i kommersiell skala är sådana som utförs för att uppnå en direkt eller indirekt kommersiell eller ekonomisk fördel.”  Så när en privatperson således laddar hem en låt illegalt i stället för att köpa den för 8 kr, så kan detta tolkas som att, i alla fall i enlighet med IPRED, vara kommersiell skala.

Kommissionens svar känns således inte alls så betryggande som man kunde hoppas.. 


Det här inlägget postades under , , . Kommentera

RSS Prenumerera