Relativ enighet bland ACTA-sammanfattningarna – Problemen kvarstår

Postad den av acta

Sedan ett utkast på ACTA-avtalet blivit officiellt förra veckan (och vi här publicerade en sammanfattning)har successivt allt fler sammanfattningar av texten börjat publiceras runt om på nätet. Både medborgarrättsgrupper, journalister, kritiska politiker och internetleverantörer verkar relativt eniga om att den oro som hela tiden funnits för hur ACTA-avtalet skall se ut är befogad.

CCIA, en amerikansk icke vinstdrivande paraplyorganisation för data – och kommunikationsföretag, är väldigt kritiska mot delarna som berör ISP liability. I ett uttalande säger man att ”de som försvarar ACTA säger att det inte kommer att förändra amerikansk lagstiftning. Men i verkligheten exporteras de mest lömska delarna av vår digitala upphovsrättslagstiftning samtidigt som delarna i vår lagstiftning om skydden och konsumenternas rättigheter blir frivilliga att implementera i ACTA-avtalet.”

Sean Flynn från American Univeristy Washington College of Law instämmer, och säger att ”Vad man generellt gör i ACTA är att man exporterar de mest kontroversiella (även i USA) delarna av amerikansk lagstiftning till andra länder”. Flynn hänvisar även till den totala brist på tillförlitliga studier rörande industrins påstådda förluster på grund av piratverksamhet, som vi tidigare skrivit om här. Rob Pegoraro från Washington Post instämmer också i att stora delar av det värsta i amerikansk lagstiftning nu kommer cementeras i ACTA, och i värsta fall kommer även ännu värre avsnitt importeras tillbaka till amerikansk lagstiftning.  

När det gäller ”three strikes” är enigheten också stor. Visst är det som så att termen ”three strikes” eller graduated response inte finns att återfinna explicit i avtalstexten. Oron för ett liknande förfarande kvarstår dock, och det är allmänt erkänt bland kritikerna att en sådan här del inte behöver stå explicit i texten för att fortfarande i realiteten innebära detta. Matt Daves, rådgivare i upphovsrättsfrågor för Australian Digital Alliance, anser att det stora hotet i ACTA, trots frånvaron av den explicita formuleringen, är att ACTA-avtalet i sitt nuvarande utseende uppmuntrar till motsvararande ”graduated response”. Rashmi Rangnath från ”Public Knowledge” anser att ”three strikes” mycket väl kan bli en del i det ”långtgående samarbetet” mellan rättighetsinnehavare och internetleverantörer, som nämns i avtalstexten. Rob Pegoraro (Washington Post) tycker sig återfinna ”three strikes” i en inbäddad variant när avtalstexten nämner delen om hur internetleverantörer kan anses tvugna att avsluta internetabonnemang där användaren ägnar sig åt ”piratverksamhet”.

När det gäller omfånget tycks de flesta oroade. Sean Flynn tolkar det som otvetydligt att formuleringarna som i nuläget lyder angående vem som kan beröras av de straffrättsliga åtgärderna även innefattar personer som fildelar för privat bruk.

Det råder även konsensus kring att det enda formuleringen om att parterna ”may exclude” gällande gränskontroller och genomsökningar av privata mp3:er, laptops och liknande egentligen säger är just det; att parterna kan undanta detta. Det säger således inte, vilket EU-Kommissionen bland annat hävdat, att det slås fast att sådana starkt integritetskränkande gränskontroller inte blir en del i ACTA. Anledningen att oroas finns således kvar.

Michael Geist har sammanställt ett par länkar till relevanta sammanfattningar (på engelska), som återfinns här.

För de som vill ögna igenom avtalet på egen hand finns det förutom på engelska nu också på franska.

Det här inlägget postades under , , . 1 kommentar

RSS Prenumerera