Kommissionen låtsas som om Parlamentet inte finns – igen.

Postad den av acta

Under gårdagens Stakeholder Consulation Meeting i Bryssel framkom en hel del ny information. EU-Kommissionen lät meddela att tre grundförutsättningar som vägleder EU:s (d.v.s. Kommissionens) deltagande i förhandlingarna är att ACTA skall vara i enlighet med EU-rätten (inga 3-strikes, ingen förändring av ISP liability, fullständig respekt av privat – och dataskydd, inga befogenheter för tullen att söka igenom personliga datorer, mp3´s etc.),  att ACTA enbart handlar om beivrande och att rättsliga åtgärder bara skall rikta sig mot intrång i upphovsrätten som utförs i kommersiell skala (det är fortfarande oklart vad kommersiell skala är för något). Kommissionen bekräftade även att den kommer verka för att ACTA-dokumenten offentliggörs i samband med nästa förhandlingsrunda i Nya Zeeland 12 – 16 april.

Den stora kontroversen på mötet kom dock att handla om Luc Devignes, chef för DG Trade, svar på frågor rörande artikel 9 i den resolution Parlamentet antog med överväldigande majoritet för två veckor sedan. I artikel 9 uppmanar Parlamentet Kommissionen att begränsa ACTA-avtalet till att bara handla om varumärkesförfalskning, något Luc Devigne inte verkade hålla med om. Framför allt har ett uttalande av Devigne i Svenska Dagbladet kring detta upprört känslor. I artikeln säger Devigne att  ”I resolutionen står det både om varumärkesförfalskning och piratkopiering i den digitala världen. Vi ser det som att parlamentet vill att vi ska förhandla vidare om båda” . Det har fått Piratpartiets MEP Christian Engström att undra om Kommissionen kan läsa .

Vad som händer nu är oklart. En skriftlig fråga  (där Carl Schlyter är en av författarna) håller på att ställas till Kommissionen apropå Neelie Kroos uttalande  (som berördes i ett tidigare blogginlägg). Att det kommer bli reaktioner på Luc Devigne´s tolkning av Parlamentets resolution känns lika klart. Konflikten mellan EU-parlamentet och Kommissionen lär dock intensifieras fram till mötet i Nya Zeeland om tre veckor. Om Kommissionen inte ger Parlamentet insyn i förhandlingarna efter detta möte, kommer Parlamentet, i enlighet med sin egen resolution, dra Kommissionen inför EU-domstolen.

 

Det här inlägget postades under , , , , . 1 kommentar

Ny lobby-beställd studie slagträ i ACTA-debatten

Postad den av acta

En rapport med namnet ” “Building a Digital Economy: The Importance of Saving Jobs in the EU’s Creative Industries”” som släpptes i dagarna hävdar att EU till och med år 2015 riskerar att förlora 1,2 miljoner arbetstillfällen p.g.a. illegal fildelning och annan piratverksamhet. Sifforna som studien presenterar har redan annammats av EU-Kommissionen, och används för att vidare motivera behovet av ACTA-avtalet. Kommissionen refererade exempelvis till rapporten under dagens Stakeholdermeeting om ACTA. (en längre redogörelse om resultatet av detta precis avslutade möte publiceras här på bloggen under morgondagen).

Rapporten är beställd av the BASCAP ICC (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy, International Chambers of Commerce) och genomförd av Tera Consultants, som har en ganska diger cv när det gäller samarbetpartners.

Studiens huvudsakliga slutsats är att de underhållningsindustrier inom EU som främst påverkats av ”pirater” (d.v.s. film, tvserier, musik) har förlorat ca 10 miljarder euro och uppskattningsvis 185 000 jobb p.g.a. illegal fildelning och andra pirataktiviteter. Baserat på existerande projektioner och att inga politiska åtgärder vidtas, kommer Europa förlora 240 miljarder euro och 1,2 miljoner arbetstillfällen till och med år 2015.

Visst låter det illavarslande? Riktigt helt så illa är det dock troligtvis inte. Bara efter en snabb genomläsning av studien finns det många frågetecken som underminerar studiens trovärdighet.

Mätningen av nedladdningen, och således den ekonomiska förlusten som anses drabba industrin, är inte fläckfri. Det görs ingen ordentlig distinktion av det nedladdade materialet, utan det är bara den totala mängden som räknas. Om jag således har laddat ner Britney Spears senaste album 200 gånger, har industrin förlorat inkomster motsvarande 20 album som jag, om fildelningen inte existerade, hade köpt. Således torde det vara enkelt för de som vill känna lite makt i vardagen att börja ladda ner för musik de redan har för glatta livet. Redan efter tio nedladdade album har branschen, enligt sin egen bedömning, förlorat hundra spänn och ett par arbetstimmar.

Studien räknar inte heller in en enda ”positiv” effekt av fildelning.  Exempelvis hittar många användare musik genom att fildela, vilket resulterar i att man finner nya artister som man sedermera köper skivor av. Samma argument gäller vid köp at tvserie-boxar, osv. Man räknar heller inte in fildelningens positiva effekter när det gäller konserter, då spridningen av musiken resulterar i ökat antal besök på konserter och livespelningar, vilket förstås både syresätter ekonomin som skapar arbetstillfällen på egen hand.

Det går även att ifrågasätta studien metodologiskt på flera punkter, såväl när det gäller hur man beräknar förlorade arbetstillfällen (varje arbetstillfälle industrin förlorar dubbleras i studien för att det även drabbar underleverantörer, osv.). Kort sagt går det att framhålla att med tanke på alla variablar studien räknar på, vilka var för sig mycket väl kan ifrågasättas, blir slutresultatet högst spekulativt, för att inte säga direkt missvisande. Men det klart, studien var beställd av lobbyn, och lobbyn fick sitt resultat.

Metro har publicerat en artikel om rapporten där Carl Schlyter är citerad. Det brittiska Piratpartiet har även riktat kritik mot studien.

Det här inlägget postades under , , , , . 6 kommentarer

Tuff debatt igår kväll om ACTA

Postad den av acta

Det blev en tuff debatt igår mellan å ena sidan uppretade parlamentsledamöter och å andra sidan ansvariga handelskommissionär Karel de Gucht. Parlamentsledamöter från de flesta partier krävde ökad insyn i förhandlingarna och kritiserade hemlighetsmakeriet. Karel de Gucht i sin tur hänvisade till de andra förhandlingsparternas position i ärendet, och att hans trovärdighet som förhandlare stod på spel.

Parlamentet röstar idag mellan kl. 12 och 13 i Strasbourg om att anta själva resolutionen (se gårdagens inlägg). Vi kommer att uppdatera så fort vi vet utfallet av omröstningen.

Svenska Dagbladet har en informativ artikel om debatten med uttalanden från svenska parlamentariker här. Carl Schlyter var inledningstalare under debatten, hela hans tal finns i text här nedan, det går också att se här (för att slippa tolkningen och höra det direkt på svenska, tryck på ”sv” under själva klippet). Christian Engströms (Piratpartiet) inlägg i debatten (på engelska) finns här .

Carl Schlyter´s Inlägg i gårdagens ACTA-debatt

Varje institution har sin roll att försvara. Parlamentet är folkets röst i EU och skall försvara medborgarnas intressen.

Kommissionen kallar sig alltid fördragets väktare, i detta fall är det principen om transparens, mänskliga rättigheter och parlamentets rättigheter som ni måste värna. Får inte vi tillgång till dokumenten lever ingen av EU:s instutioner upp till sin roll och medborgarnas förväntningar. En del av kommissionärerna betonade i sina utfrågningar att parlamentet ska ha tillgång till dokument på samma villkor som ministerrådet. Parlamentet förväntar sig att kommissionen infriar sina löften.

Många medborgare är oroliga för att deras fri- och rättigheter berövas med ständiga floder av integritetskränkande direktiv och avtal som exempel kan nämnas datalagringsdirektivet, IPRED 1 och 2 och swift. EU kan inte fortsätta förhandla om ACTA om inte invånarna får en möjlighet att vara med i processen, huvudfrågan idag är transparens, men givetvis är även innehållet känsligt.

Det  krävs att EU tydligt markerar att villkoren för vårt deltagande i processen om ACTA är transparens samt försvar av mänskliga rättigheter och friheter. Först måste vi slå fast vad det fria och öppna samhället  består av för rättigheter, först när dessa okränkbara rättigheter är fastslagna kan man inom ramen för dessa rättigheter bedriva brottsbekämpning och diskutera hur olika avtal kan se ut.

Det är en fullkomligt absurd och oacceptabel situation där vi bakom stängda dörrar måste fråga kommissionen om innehållet i de avtal vi förväntas fatta beslut om.

Medborgarna vill ha garantier för att deras elektroniska utrustning inte genomsöks vid gränsen, att detta internationella avtal inte berövar dem deras rätt att vara uppkopplade och att straffrättsliga sanktioner inte införs över huvudet på dem.

Vi förväntar oss att ni från och med idag lovar oss fullt deltagande i processen om ACTA-annars får jag avsluta mitt anförande med en klassisk filmkommentar. ”See you in court!”

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

Christian Engström har fått svar på sin fråga till Kommissionen rörande ACTA

Postad den av acta

Piratpartiets parlamentsledamot Christian Engström ställde för ett tag sedan en skriftlig fråga till Kommissionen, där han undrade om det finns några kontrasterande formuleringen i ACTA gentemot det nyligen antagna telekompaketets formuleringar gällande restriktioner av internetanvändares internettillgång.  I telekompaketet står det att det inte kan bli tal om restriktioner mot medborgares internettillgång  såvida dessa restriktioner inte är lämpliga, proportioneliga och nödvändiga och sker efter en rättvis och oberoende rättegång. Svaret dök upp häromveckan, från ansvarige Kommissionär Mrs Ferrero-Waldner, och lyder enligt följande (engelska):

The Commission can inform the Honourable Member that the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) will be in line with the body of EU legislation, which fully respects fundamental rights and freedoms and civil liberties, such as the protection of personal data. This includes the Intellectual Property Rights’ relevant aspects of the Telecoms package.

 ACTA should not contain measures restricting end-users’ access to the internet that would not be appropriate, proportionate and necessary within a democratic society and without a prior, fair and impartial procedure.

 It is the Commission’s view that ACTA is about tackling large scale illegal activity, often pursued by criminal organisations, that is causing a devastating impact on growth and employment in Europe and may have serious risks to the health and safety of consumers. It is not about limiting civil liberties or harassing consumers.

Ja, det lät väl bra och tryggt? Ända tills man faktiskt tittar lite närmare på vad det står.

ACTA should not contain measures restricting end-users’ access to the internet that would not be appropriate, proportionate and necessary within a democratic society = Tre stycken, helt subjektiva begrepp, precis som i Telekompaketet alltså. IPRED känns inte ett dugg lämpligt, proportioneligt eller för den skull nödvändigt inom ett demokratiskt samhälle. Det gick dock alldeles utmärkt att implementera, trots demokratiskt styrelseskick och medborgerliga rättigheter.

It is the Commissions view…

Det är alltså så kommissionen, en av måga förhandlande parter, ”ser” på avtalet, inte hur avtalet ser ut.  

….that ACTA is about tackling large scale illegal activity, = vilket förstås handlar om illegal verksamhet som nyligen var legal, eller verksamhet som i och med ACTA kommer bli illegal. Det ryktas bl.a. om att anonymisera sig på nätet skall betraktas som ett brott. Vad är då large scale? Ja, inte en aning. Rådfrågar vi IPRED-direktivet får vi svaret att ”commercial scale” (kommersiell skala), är ” Acts carried out on a commercial scale are those carried out for direct or indirect economic or commercial advantage”

 (IPRED skäl 14)

Det finns följaktligen inga som helst kvantitativa begränsningar för vad som är kommersiell skala. Så om kommersiell skala således är att ladda upp en Britney Spears-låt på nätet, vad är då stor skala? En Kent-låt, eller tre Gyllene tider-låtar?

…often pursued by criminal organisations

Och det är ofta kriminella organisationer som ägnar sig åt detta. Men ibland är det rentav folk med internetuppkoppling och en torrent-tjänst.

It is not about limiting civil liberties or harassing consumers.

Vad skönt. Det faktum att av de närvarande ”intressenter” som Kommissionen sammankallat till två så kallade ”stakeholders meetings” i juni 2008 och april 2009 till drygt 90 % består av lobbygrupper med stärkt immaterialrätt som huvudfokus lugnar definitivt. Motsvarande ca 5 % av de närvarande intressenterna representerade medborgarrättsgrupper. Det känns verkligen som man balanserat intressena mot varandra här. Knappast siffor som värmer således, när ACTA-förhandlingarna nu löper mot sitt slut. Efter Kommissionärens aningen ”luftiga” svar på Christian Engströms fråga finns det än större anledning att frukta vad det egentligen är för avtal som USA, Kommissionen och de andra parterna kokat ihop.

Det här inlägget postades under , , , , . Kommentera

RSS Prenumerera