Parlamentets resolution en första seger – nu börjar kampen

Postad den av acta

Efter onsdagens resolution i Europaparlamentet, där parlamentarikerna med en överväldigande majoritet krävde insyn i ACTA-förhandlingarna och tog avstånd från eventuellt sakinnehåll som ”three strikes” utan omfattande rättslig prövning, har Parlamentet nu markerat sin position och således intensifieras nu kampen att få till stånd ökad insyn i, och förhoppningsvis stoppandet av, Acta-avtalet.

Inom Parlamentet fortsätter nu arbetet för att sätta ökat tryck på Kommissionen för att ge parlamentet och allmänheten fullständig insyn i förhandlingarna. En skriven deklaration med namn 12/2010 on theLack of a transparent process for theAnti-Counterfeiting Trade Agreement(ACTA) and potentiallyobjectionable content, cirkulerar just nu i Parlamentet och författarna, Castex från S&D), Alvaro (ALDE), Lambrinidis (S&D) och Roithova (EPP), lobbar för att få tillräckligt många parlamentariker att skriva på deklarationen. Deklarationen kräver bl.a. att förhandlingarna öppnas och kräver att ACTA-avtalet varken får innebära någon form av inskränkning i medborgarnas fri – och rättigheter, eller ökade tullkontroller som inverkar negativt på den globala tillgången av lagliga och billiga läkemedel. Deklarationen behöver underskrifter från hälften av Parlamentets ledamöter för att antas, och innebär i så fall att Kommissionen måste behandla den.

Carl Schlyter m.fl har även författat en skriftlig fråga till Kommissionen, angående Parlamentets rättighet till förhandlingsdokumentet i enlighet med Lissabon-fördraget, och ställer explicita frågor om när Kommissionen kommer ge Parlamentet tillgång till dokumenten. Kommissionen väntas svara inom de närmaste veckorna.

USA, och president Barack Obama, har inte låtit sig avskräckas av den ökade konflikten inom EU. President Obama har låtit meddela att USA kommer att verka för ett krafigt och allomfattande ACTA-avtal, som skyddar de amerikanska affärsintressena mot all form av piratkopiering och varumärkesförfalskning.

ACTA-förhandlingarna går nu vidare. Den 22a mars genomförs ett stakeholdermeeting i Bryssel, inför nästa (den åttonde i ordningen) förhandlingsrundan i april i Nya Zeeland. Det är efter denna förhandlingsrunda Parlamentet i och med onsdagens resolution krävt att få full insyn i förhandlingarna. Annars väntar troligen rättsliga åtgärder för att få Kommissionen att fullfölja sina obligationer enligt Lissabonfördraget.

ACTA-avtalet har mer och mer kommit att bli första skådeplatsen för en maktkamp mellan Parlamentet och Kommissionen, där Parlamentet efter Lissabonfördraget spänner sina nyfunna muskler. Kommissionen, och handelskommissionöär de Gucht, har hittills avfärdat Parlamentets krav på öppenhet i förhandlingarna, så länge detta inte accepteras av alla andra förhandlingsparter ( i nuläget motsätter sig bl.a. USA och Singapore).

Striden om avtalet lär fortsätta, men så länge Parlamentet är kapabelt att upprätthålla en enig linje finns det fortfarande gott hopp om att det kan stoppas. Som vanlig medborgare finns det mycket man kan göra för att påverka. Sprid framför allt ordet till folk du känner om att det här avtalet är på väg, och vilka konsekvenser det kan få för den vanliga medborgaren. Passa även på att hålla trycket uppe på parlamentarikerna, att t.ex. maila de svenska (och gärna andra med) parlamentarikerna och be dem att motsätta sig ACTA-avtalet är en bra väg att gå.

Det här inlägget postades under , , , . 3 kommentarer

ACTA-resolutionen antagen!

Postad den av acta

Uppdaterad

ACTA-resolutionen antogs precis av Parlamentet. Resolutionen antogs med en överväldigande majoritet, 663 röster för mot 13 avslag och 16 nedlagda.  Den antagna resolutionen i sin helhet finns här. Läs pressmeddelande här nedan: (för ytterligare pressmeddelanden från gröna gruppen gå hit). Dagens Nyheter har fått ut en artikel om resolutionen, gå hit för att läsa den,  alternativt läs Svd´s artikel här

EU-parlamentet kräver total öppenhet om ACTA

 EU-parlamentet kräver fullständig öppenhet och tillgång till alla dokument i EU:s förhandlingar med bl a USA om ACTA – avtalet. Avtalet syftar till att stoppa varumärkesförfalskning och har omgivits av stort hemlighetsmakeri.
– Kommissionen har försökt hålla parlamentet utanför, trots att vi har rätt till medbestämmande. Vår stora enighet idag har visat att det inte går. Det säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och en av initiativtagarna till dagens omröstning.

Många EU-medborgare är rädda för att de medborgerliga fri- och rättigheterna beskärs genom den flod integritetskränkande direktiv som antagits eller är på gång – datalagringsdirektivet, IPRED 1 och 2, Swift och inte minst ACTA-avtalet som ger gränsmyndigheter ökade befogenheter, EU-parlamentet har sedan Lissabon-fördraget trädde i kraft medbestämmande i den här typen av frågor, men hittills har kommissionen hållit allt hemligt.
– Det är en fullständigt absurd och oacceptabel situation, där vi bakom stängda dörrar måste fråga kommissionen i de avtal vi ska fatta beslut om, säger Carl Schlyter.
 

Carl Schlyter tog tillsammans med några andra parlamentariker initiativ till att agera och resolutionen som antogs idag visar på mycket stor enighet bland parlamentets ledamöter.
– Kommissionen brukar kalla sig EU-fördragets väktare. I det här fallet är det principen om öppenhet, mänskliga rättigheter och parlamentets rättigheter de måste värna och det förväntar vi oss nu att kommissionen gör, säger Carl Schlyter.

Parlamentets agerande vad gäller ACTA har tryckt på medlemsstaterna och rådet har också uttalat sig för större öppenhet i förhandlingarna.

Det här inlägget postades under , , . 4 kommentarer

Tuff debatt igår kväll om ACTA

Postad den av acta

Det blev en tuff debatt igår mellan å ena sidan uppretade parlamentsledamöter och å andra sidan ansvariga handelskommissionär Karel de Gucht. Parlamentsledamöter från de flesta partier krävde ökad insyn i förhandlingarna och kritiserade hemlighetsmakeriet. Karel de Gucht i sin tur hänvisade till de andra förhandlingsparternas position i ärendet, och att hans trovärdighet som förhandlare stod på spel.

Parlamentet röstar idag mellan kl. 12 och 13 i Strasbourg om att anta själva resolutionen (se gårdagens inlägg). Vi kommer att uppdatera så fort vi vet utfallet av omröstningen.

Svenska Dagbladet har en informativ artikel om debatten med uttalanden från svenska parlamentariker här. Carl Schlyter var inledningstalare under debatten, hela hans tal finns i text här nedan, det går också att se här (för att slippa tolkningen och höra det direkt på svenska, tryck på ”sv” under själva klippet). Christian Engströms (Piratpartiet) inlägg i debatten (på engelska) finns här .

Carl Schlyter´s Inlägg i gårdagens ACTA-debatt

Varje institution har sin roll att försvara. Parlamentet är folkets röst i EU och skall försvara medborgarnas intressen.

Kommissionen kallar sig alltid fördragets väktare, i detta fall är det principen om transparens, mänskliga rättigheter och parlamentets rättigheter som ni måste värna. Får inte vi tillgång till dokumenten lever ingen av EU:s instutioner upp till sin roll och medborgarnas förväntningar. En del av kommissionärerna betonade i sina utfrågningar att parlamentet ska ha tillgång till dokument på samma villkor som ministerrådet. Parlamentet förväntar sig att kommissionen infriar sina löften.

Många medborgare är oroliga för att deras fri- och rättigheter berövas med ständiga floder av integritetskränkande direktiv och avtal som exempel kan nämnas datalagringsdirektivet, IPRED 1 och 2 och swift. EU kan inte fortsätta förhandla om ACTA om inte invånarna får en möjlighet att vara med i processen, huvudfrågan idag är transparens, men givetvis är även innehållet känsligt.

Det  krävs att EU tydligt markerar att villkoren för vårt deltagande i processen om ACTA är transparens samt försvar av mänskliga rättigheter och friheter. Först måste vi slå fast vad det fria och öppna samhället  består av för rättigheter, först när dessa okränkbara rättigheter är fastslagna kan man inom ramen för dessa rättigheter bedriva brottsbekämpning och diskutera hur olika avtal kan se ut.

Det är en fullkomligt absurd och oacceptabel situation där vi bakom stängda dörrar måste fråga kommissionen om innehållet i de avtal vi förväntas fatta beslut om.

Medborgarna vill ha garantier för att deras elektroniska utrustning inte genomsöks vid gränsen, att detta internationella avtal inte berövar dem deras rätt att vara uppkopplade och att straffrättsliga sanktioner inte införs över huvudet på dem.

Vi förväntar oss att ni från och med idag lovar oss fullt deltagande i processen om ACTA-annars får jag avsluta mitt anförande med en klassisk filmkommentar. ”See you in court!”

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

Gemensam resolution från EU-parlamentet färdigförhandlad

Postad den av acta

I går kväll (8e mars) blev förhandlingarna kring den gemensamma resolutionen äntligen klar. I en partiöverskridande resolution, där Carl Schlyter är en av de parlamenteriker som skrivit på, kräver Eu-parlamentet nu att de hemlighetsstämplade acta-förhandlingarna öppnas för insyn och att alla relevanta dokument offentliggörs.

Parlamentet riktar i resolutionen skarp kritik mot att Kommissionen inte låtit Parlamentet vara delaktig i förhandlingarna (vilket strider mot det nyligen antagna Lissabon-fördraget), och kräver att Kommissionen driver kravet på öppenhet under nästa förhandlingsrunda som kommer äga rum i Nya Zeeland i april. Om inte Kommissionen låter Parlamentet ta del av förhandlingarna hotar Parlamentet med att dra Kommissionen inför Europadomstolen.

I resolutionen kräver även Parlamentet att en grundlig undersökning görs av ACTA-avtalets potentiella påverkan på fundamentala medborgerliga rättigheter och dataskydd. Resolutionen innefattar även krav på att Kommissionen måste stoppa innehåll i avtalet som innefattar gränskontroller där personliga tillhörigheter som laptops, mp3´er etc. genomsöks efter upphovsrättsskyddat material.

Parlamentet tar även starkt avstånd från förslag om en ”three strikes procedure”, d.v.s. att en internetanvändare efter ett fåtal varningar kan stängas av helt från internet, och anser detta stå i kontrast mot grundläggande mänskliga friheter och rättigheter.

 Parlamentet debatter i kväll resolutionen, och en omröstning genomförs under morgondagen.

 Vi håller tummarna för att resolutionen får stöd.  

 Läs resolutionen här (i word) eller här (i taskig pdf)

Svenska dagbladet har en artikel med uttalanden från svenska parlamentariker här

Det här inlägget postades under , , . Kommentera

EU överens om att driva på för öppenhet

Postad den av acta

Häromdagen antogs en överenskommelse i Eu´s handelspolitiska kommitté (Trade Policy Committee (TPC) om att EU ”aktivt skall uppmuntra”förhandlingsparterna i ACTA-avtalet om att ställa sig bakom den nu antagna Eu-linjen att offentliggöra avtalsutkastet i ACTA-förhandlingarna.

Överenskommelsen är ett resultat av ett förslag från 13 medlemsländer, däribland Sverige, som beskrev behovet av ökad öppenhet och insyn i förhandlingarna.

Huruvida den antagna EU-linjen kommer vara tillräckligt för att övertyga USA m.fl. om att offentliggöra avtalstexten återstår att se, framför allt då det är något oklart vilken grad av politisk påtryckning ”uppmuntra” egentligen innebär.

Sannolikt gick EU-Kommissionen, som fått utstå hård kritik från framför allt EU-parlamentet på sistone, med på de 13 medlemsstaternas linje för att, officiellt sett, ha ”ryggen fri”. Likväl är dock den antagna överenskommelsen ett steg i rätt riktning, även om det som sagt är oklart om den kommer att ge något faktiskt resultat.

Läs den svenska regeringens pressmeddelande här

Det här inlägget postades under , , . Kommentera

RSS Prenumerera