Utfrågning av Kommissionen i INTA

Postad den av acta

Idag (23/2) genomfördes en kortare information från Europa-Kommissionen till utskottet för internationell handel (INTA) om ACTA-avtalet. Parlamentsledamöterna hade också tillfälle att ställa några frågor. Många ledamöter var bekymrade över hemlighetsmakeriet bakom förhandlingarna, och krävde ökad öppenhet och insyn, både gällande det utkast på avtalet som förmodas finnas, samt gällande de olika parternas förhandlingspositioner. Kommissionens representant sade dock att detta inte var aktuellt med hänsyn till att de andra parterna (antagligen USA) inte vill få sin förhandlingsposition avslöjad.

Carl Schlyter ställde flera frågor till Kommissionens representant, och undrade varför immaterialrättslagstiftning (intellectual property) kan vara så viktigt att vi behöver globala handels – och lagavtal för att ytterligare motverka brott mot detta, medan vi uppenbarligen inte har något sådant avtal när det gäller exempelvis brott mot miljölagar, vilket hotar hela planetens existens. Vidare frågade han tre specifika frågor om avtalstexten, som berörde formuleringar i avtalstexten. Han undrade om det står att gränskontroller av enskilda personers bagage  ”kan” eller ”skall” undantas från de så kallade ”enforcementprocedures”. Efter flera försök svarade till slut Kommissionens representant att termen ”skall” (shall) åtminstone var EU´s linje i förhandlingarna. Det råder tveksamheter om detta verkligen är Eu´s linje i de pågående förhandlingarna.

Carl frågade även om det, i avtalstexten, är ett brott som kan generera fängelse att på bio filma en pågående film, samt om avtalet innebär polisiära rättigheter att beslagta misstänkt upphovsrättskyddat material utan rättegång. Detta fick han dock inga svar på.

Kommissionens representant hävdade vidare att ACTA-avtalet inte riktar sig mot verksamheter som är av icke-kommersiell skala (vilket torde syfta på vanlig hederlig fildelning för privat bruk). Det är förstås positiva nyheter, om så nu verkligen är fallet. Vad som dock är icke-kommersiell skala är något oklart. I IPRED, skäl 14, står det så här; Handlingar som utförs i kommersiell skala är sådana som utförs för att uppnå en direkt eller indirekt kommersiell eller ekonomisk fördel.”  Så när en privatperson således laddar hem en låt illegalt i stället för att köpa den för 8 kr, så kan detta tolkas som att, i alla fall i enlighet med IPRED, vara kommersiell skala.

Kommissionens svar känns således inte alls så betryggande som man kunde hoppas.. 


Det här inlägget postades under , , . Kommentera

RSS Prenumerera