Nytt svar från Kommissionen på ACTA-fråga

Postad den av acta

Kommissionen har idag genom handelskommissionär Karel De Gucht svarat på den skriftliga fråga Carl Schlyter m.fl gröna parlamentariker ställde till Kommissionen apropå Kommissionär Neelie Kroes uttalande om ACTA-avtalet. I korthet säger De Gucht att Kommissionen har förklarat sin uppfattning om avtalet, gjort förtydliganden samt verkat för att utkasttexten skulle offentliggöras, så att ”missförstånd, rykten och förvrängningar” kring vad som står och vad som inte står i avtalet kunde undvikas.

Lite komiskt kan tyckas, med tanke på att tolkningarna och meningsskiljaktigheterna om acta-avtalet och dess text nu är större än någonsin.

De Gucht hävdar även att Kommissionen i ”praktiken” har uppfyllt parlamentets resolution om ACTA (P7 TA(2010)0058), även om det formella svaret fortfarande utarbetas. Hur De Gucht anser att Kommissionen uppfyllt parlamentets krav på att göra en konsekvensanalys av acta utifrån inverkan på medborgerliga rättigheter (punkt 7), eller uppfyllt punkt 9 att begränsa ACTA-avtalet till att enbart innefatta varumärkesförfalskning (counterfeiting) framgår ej av svaret.

De Gucht anser vidare att Parlamentet har fått fullständig information om förhandlingarna i enlighet med Lissabonfördraget (vilket var en av huvudpunkterna i den skriftliga frågan). Således får vi anta att Kommissionen kommer att förse Parlamentet med en uppdaterad avtalstext och fullständig information även efter nästa förhandlingsrunda i Schweiz.

Det här inlägget postades under , , , , . 1 kommentar

Inget obligatorisk ”3-strikes” i ACTA

Postad den av acta

Den tyska EU-Parlamentsledamoten Alexander Alvaro (ALDE – liberala gruppen) ställde för ett par veckor sedan en omfattande skriftlig fråga till Kommissionen om ACTA-avtalet som Kommissionen, genom handelskommissionär Karel de Gucht, nu besvarat.

Alvaro´s fråga berörde mång av farhågorna kring ACTA; varför förhandlingarna inte är öppna, om ”three strikes”-systemet (efter ett antal varningar fråntas användaren sin internetuppkoppling) kommer finnas i avtalet och vilka effekter avtalet kommer ha på befintlig EU-lagstiftning på området.

Kommissionär de Gucht´s hävdar i sitt svar att inga förslag om en obligatorisk ”three strikes procedure” finns på bordet, men han utesluter samtidigt inte explicit sådana medel, utan säger bara att efterföljandet är i enlighet med existerande EU-lagstiftning gällande harmoniseringen av immaterialrätt. Han hävdar vidare att ACTA kommer vara i enlighet med befintlig EU-lagstiftning på området och för EU´s del snarare handlar om gemensamma ramar att utöva denna lagstiftning snarare än stifta nya immaterialrättslagar. 

Av vidare intresse är även de Gucht´s svar på Alvaro´s sjunde fråga, där han implicit bekräftar att ACTA kommer innebära en harmonisering av efterföljandet (enforcement) av IP-lagar inom EU, och kommer att se till att ”EU right-holders” får sin intellektuella egendom respekterad i tredje land och, i fall av öveträdelser, ger dem juridiska verktyg att skydda sina tillgångar.

Slutatsen av svaret från de Gucht är således att obligatoriska ”three strikes” i nuläget inte finns som förslag, men att det uppenbarligen mycket väl kan komma att göra det eftersom de Gucht inte säger något övrigt om detta. Att skapa ett system liknande det i Frankrike (Hadopi) och snart också England  går att göra utan att nämna 3-strikes explicit i avtalet, genom att bl.a. utkräva juridiskt ansvar av internetleverantörerna för det material som deras användare laddar upp och/eller ner (ISP Liability).  Detta är en punkt som om den implementeras i ett kommande ACTA-avtal mycket väl kan innebära slutet på det fria Internet som vi känner det.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

RSS Prenumerera