Christian Engström har fått svar på sin fråga till Kommissionen rörande ACTA

Postad den av acta

Piratpartiets parlamentsledamot Christian Engström ställde för ett tag sedan en skriftlig fråga till Kommissionen, där han undrade om det finns några kontrasterande formuleringen i ACTA gentemot det nyligen antagna telekompaketets formuleringar gällande restriktioner av internetanvändares internettillgång.  I telekompaketet står det att det inte kan bli tal om restriktioner mot medborgares internettillgång  såvida dessa restriktioner inte är lämpliga, proportioneliga och nödvändiga och sker efter en rättvis och oberoende rättegång. Svaret dök upp häromveckan, från ansvarige Kommissionär Mrs Ferrero-Waldner, och lyder enligt följande (engelska):

The Commission can inform the Honourable Member that the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) will be in line with the body of EU legislation, which fully respects fundamental rights and freedoms and civil liberties, such as the protection of personal data. This includes the Intellectual Property Rights’ relevant aspects of the Telecoms package.

 ACTA should not contain measures restricting end-users’ access to the internet that would not be appropriate, proportionate and necessary within a democratic society and without a prior, fair and impartial procedure.

 It is the Commission’s view that ACTA is about tackling large scale illegal activity, often pursued by criminal organisations, that is causing a devastating impact on growth and employment in Europe and may have serious risks to the health and safety of consumers. It is not about limiting civil liberties or harassing consumers.

Ja, det lät väl bra och tryggt? Ända tills man faktiskt tittar lite närmare på vad det står.

ACTA should not contain measures restricting end-users’ access to the internet that would not be appropriate, proportionate and necessary within a democratic society = Tre stycken, helt subjektiva begrepp, precis som i Telekompaketet alltså. IPRED känns inte ett dugg lämpligt, proportioneligt eller för den skull nödvändigt inom ett demokratiskt samhälle. Det gick dock alldeles utmärkt att implementera, trots demokratiskt styrelseskick och medborgerliga rättigheter.

It is the Commissions view…

Det är alltså så kommissionen, en av måga förhandlande parter, ”ser” på avtalet, inte hur avtalet ser ut.  

….that ACTA is about tackling large scale illegal activity, = vilket förstås handlar om illegal verksamhet som nyligen var legal, eller verksamhet som i och med ACTA kommer bli illegal. Det ryktas bl.a. om att anonymisera sig på nätet skall betraktas som ett brott. Vad är då large scale? Ja, inte en aning. Rådfrågar vi IPRED-direktivet får vi svaret att ”commercial scale” (kommersiell skala), är ” Acts carried out on a commercial scale are those carried out for direct or indirect economic or commercial advantage”

 (IPRED skäl 14)

Det finns följaktligen inga som helst kvantitativa begränsningar för vad som är kommersiell skala. Så om kommersiell skala således är att ladda upp en Britney Spears-låt på nätet, vad är då stor skala? En Kent-låt, eller tre Gyllene tider-låtar?

…often pursued by criminal organisations

Och det är ofta kriminella organisationer som ägnar sig åt detta. Men ibland är det rentav folk med internetuppkoppling och en torrent-tjänst.

It is not about limiting civil liberties or harassing consumers.

Vad skönt. Det faktum att av de närvarande ”intressenter” som Kommissionen sammankallat till två så kallade ”stakeholders meetings” i juni 2008 och april 2009 till drygt 90 % består av lobbygrupper med stärkt immaterialrätt som huvudfokus lugnar definitivt. Motsvarande ca 5 % av de närvarande intressenterna representerade medborgarrättsgrupper. Det känns verkligen som man balanserat intressena mot varandra här. Knappast siffor som värmer således, när ACTA-förhandlingarna nu löper mot sitt slut. Efter Kommissionärens aningen ”luftiga” svar på Christian Engströms fråga finns det än större anledning att frukta vad det egentligen är för avtal som USA, Kommissionen och de andra parterna kokat ihop.

Det här inlägget postades under , , , , . Kommentera

RSS Prenumerera