Sammanfattningen av ACTA är här!

Postad den av acta

Här kommer äntligen en första sammanfattning av ACTA-avtalet.

En del har hänt gentemot den januariversion av avtalet som tidigare läckt ut. Det är dock tydligt att de framsteg som gjordes under senaste mötet i Nya Zeeland främst rör de första avsnitten, eftersom texten sedan genomsyras av betydligt fler ”brackets”, d.v.s. parenteser som innehåller olika förhandlingspositioner och där den slutgiltiga texten ej är beslutad.

Hur har det då gått med de stora frågorna; tullkontroll av mp3:er, 3-strikes och isp liability? Jodå, en del förändringar har gjorts. För det första skall det dock sägas att allt som beslutats i och med avtalet är ”minimumnivåer” för den kontroll och straff som skall användas. Alla parter har, enligt avtalet, full möjlighet att implementera strängare direktiv.

När det gäller tullens befogenhet att genomsöka enskilda individers bagage så har inte så mycket förändrats sedan den läckta versionen. Formuleringen lyder ”Parties may exclude from the application of this Section small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travelers´personal luggage” Vad betyder då det här? För det första, finns det ingen ”bracket” kvar på formuleringen ”may”, vilket betyder att EU övergivit sin tidigare påstådda uppfattning att formuleringen bör lyda ”shall”, och således få en helt annan betydelse. ”Non-commercial nature” kan, på grund av den luddiga formuleringen av ”commercial”, vara precis vad som helst, d.v.s., en upphovsrättsskyddad låt i din mp3 kan lika gärna vara av kommersiell som av icke-kommersiell natur. Kort och gott, gränskontroller som genomsöker dina tillhörigheter ”kan” undantas av vissa parter. Men behöver inte göra det. Således är det bara att förbereda sig på att lämna över bärbara datorn, usb-minnen och mp3:n till tulltjänstemännen för genomgång. Det var den integriteten, det.

När det handlar om ISP liability har det skett en del förändringar, och det är inte direkt till det bättre. Förutom att det förutsätts att ISP:s skall arbeta i nära samarbete med ”rättighetsinnehavarna” (läs: IP-lobbyn), bl.a. genom att lämna ut information om sina användare och stoppa sidor eller användare som de känner (eller rimligen borde känna till) ägnar sig åt upphovsrättsbrott.  Piratpartiet har reagerat väldigt starkt på denna formulering, och kallar det en övergång till ”one strike” i stället för ”3 strikes”. Formuleringen är dock en förhandlingsposition, inte färdigförhandlat således, och stipulerar att Internetleverantörerna skall göra detta ”in accordance with applicable law”. Detta är förstås inte bra, eftersom det öppnar upp möjligheten att stänga av användare från nätet, men eftersom det skall ske i enlighet med tillämpningsbara lagar torde det bara kunna genomföras i, i nuläget, Storbritannien och Frankrike, som har sådan lagstiftning (Hadopi, Digital Economy Bill). Det är i alla fall den preliminära tolkningen härifrån. I övrigt handlar ISP-delen mycket om leverantörernas ansvar, även om det dock explicit sägs att de inte skall tvingas övervaka sina användare. Idéen om att inrätta ett tydligt avtal mellan leverantör och användare nämns dock, och det tycks tydligt att rättighetsinnehavarna kommer försöka dra internetleverantörerna inför domstol  (om avtalet implementeras) om de inte agerar i enlighet med rättighetinnehavarnas önskningar (vilka är att leverantörerna skall sätta stopp för enskilda användare eller sidor som ägnar sig åt piratverksamhet på nätet).

En ofta förbisedd punkt angående ISP står kvar, och återfinns inte i Internetdelen, varav den lätt kan glömmas bort. Formuleringen lyder The parties [may] shall also ensure that right holders (Läs: Ip-lobbyn) are in a position to apply for an injunction against [infringing] intermediaries (läs: ISP) whose services are used by a third party (läs: användare) to infringe an intellectual property right (läs: en låt av Britney Spears). Om denna text, utan brackets, kvarstrår betyder det att det är fritt fram för rättighetsinnehavarna att kräva skadestånd från internetleverantörerna för vad deras användare gör. Detta skulle onekligen leda till en situation där internetleverantörerna blir tvungna, av ren självbevarelsedrift, att genast stänga av användare som ägnar sig åt piratverksamhet, för att själva slippa bli stämda och dragna inför domstol. Här finns således det i nuläget mest reella hotet om avstängning av användare från nätet.

Någon formulering om ”graduated response” eller ”3-strikes” förekommer inte i dokumentet. I den läckta versionen avslöjades intentionerna till detta av en fotnot, som innehöll USA:s position. Eftersom det nu släppta avtalet inte avslöjar förhandlingspositionerna, så är det således ganska lätt att räkna ut att den fotnotens frånvaro kan bero lika mycket på sekretessen som på en förändring av sakinnehållet. Även om det i nuläget inte nämns explicit, kan åtgärder som innebär avstängning av användare från Internet bli konsekvensen av en situation där, i enlighet med vad som står ovan, internetleverantörer blir ansvariga för deras användares beteenden. (vilket förstås är fullkomligt absurt)

I övrigt innehåller avtalet skrämmande formuleringar om rättighetsinnehavarnas befogenheter att arbeta i nära samarbete med myndigheterna och dessutom styra myndighetsutövningen. Privatpolis blir bara förnamnet om avtalet går igenom. Tendensen är att försöka undvika domstolar så mycket som möjligt, varav även myndigheterna uppmanas att arbeta på eget initiativ för att stoppa upphovsrättsbrott. Bl.a. öppnar avtalet upp för att rättighetsinnehavarna får ta del av information om varutransporter, namn, adresser och övrig information, så länge detta inte bryter mot partens integritetslagstiftning. Rättighetsinnehavarna kan även begära att misstänkt material beslagtas, m.m. m.m. En beskrivande formulering lyder ”Each Party shall permit the competent authorities to request a right holder to supply relevant information to assist the competent authorities in taking border measures provided for under this Section. Each Party may also allow a right holder to supply relevant information to the competent authorities.” Kort och gott, rättighetsinnehavarna skickar sina order, och myndigheterna blir deras ”muskler”. Det ser inte ljust ut för oss som tror på en oberoende rättsstat.

När det gäller straffsatser är den genomgående tesen att dessa skall verka i ”avskräckande syfte” och skapa ett beteende där ingen vågar fildela av rädsla för fängelsestraff och skyhöga (vi snackar personlig konkurs för de allra flesta) böter. Texten innehåller bl.a. formuleringen om fängelsestraff som en rimlig påföljd för att ”screena” (spela in, hela eller delar av) en film på bio. Att använda sig av anonymiseringstjänster i syfte att kringå risken att bli upptäckt förespråkas också innebära straffrättsliga konsekvenser (sid. 23, option 2) En del avsnitt, som är ”bracketed”, påpekar att straffen bör vara proportioneliga. Vi får se om det återfinns efter nästa möte.

En rolig parentes, som vi tidigare skrivit om, är att ”State parties shall endeavour to provide technical assistance in the following: (d) tools for measuring the economic impact of counterfeiting on the market and evaluating the anti counterfeiting and anti-hacking actions”. Äntligen skall man försöka ta fram några tillförlitliga uppskattningar på vad ”piratverksamheten” kostar. Det kanske man borde gjort innan man förordnar implementerandet av detta medborgarrättsvidriga avtal?

En av de mest uppenbart graverande aspekterna av avtalet återfinns under delarna om internationellt samarbete samt gemensamma insitutioner.   I texten under ”artikel 4.4 – public awarness”, återfinns, milt uttryckt, planerna för en gemensam brainwash-kampanj för allmänheten. I texten, som är fylld av brackets , står det ungefär (minus brackets) ”Each Party shall take measures to enchance public awarness of the importance of intellectual property rights and the detrimental effects of intellectual property right infringement, including educational projects.” Avslutningen, som är bracketed, är nästan mest komisk: [Such measures may include jooint initiatives with the private sector]. Snacka om oberoende.

Uppdaterat: DN har fått ut en artikel. Men det verkar inte direkt som de bemödat sig att läsa avtalet.

Mer media:
Sveriges radio, Sydsvenskan, SvD ,

Bloggar: Rick Falkvinge (pp), Henrik Alexandersson (pp) , Michael Geist , Christian Engström ,

Det här inlägget postades under , . 18 kommentarer

ACTA-avtalet blir offentligt!

Postad den av acta

I ett gemensamt uttalande idag förklarade förhandlingsparterna att de tagit ett enhälligt beslut att göra utkasttexten offentlig. Texten kommer att släppas den 21 april, men kommer dock inte innehålla något som kan avslöja de enskilda parternas förhandlingsposition. Stora framsteg under veckans förhandlingsrunda sägs vara anledningen till att texten nu släpps.

I uttalandet hävdas även att ACTA inte kommer att innehålla någon form av graduated response eller 3-strikes, ingen förhandlingspart kommer att vara ”tvungen” att ge tullmyndigheter befogenhet att genomsöka personligt bagage (som mp3, laptops) efter upphovsrättsskyddat material, och kommer inte heller innebära ett hot mot den gränsöverskridande transporten av legitima generiska läkemedel.

Nästa möte kommer att hållas i Schweiz i juni.

Frågan är nu således om den massiva påtryckningskampanj från civilsamhället och EU-Parlamentet resulterat i att ACTA-avtalet nu blivit av med sina vassaste kanter (3-strikes, tullkontroll, etc). Pressmeddelandet nämner t.ex. ingenting om den i det läckta avtalet nämnda fängelsepåföljden för att exempelvis spela in en snutt av en biofilm i salongen, vilket gör det troligt att avtalet fortfarande innehåller oproportionerliga och medborgarrättsvidriga delar. Vi kommer att veta mer den 21a, då avtalet släpps. Det verkar dock som att påtryckningarna gett resultat. Hur stor segern är, om det är ens är en reell seger, vet vi först på onsdag.

SvD skriver mer här

Uppdaterat: Se även Michael Geist , Christian Engström ,

Uppdaterat 2: Dn

Det här inlägget postades under , . 1 kommentar

Gröna MEPs tar till okonventionella metoder för att få mer information om ACTA

Postad den av acta

En grupp gröna ledamöter i EU-Parlamentet, däribland Carl Schlyter och Christian Engström, har idag skrivit under ett brev (hela brevet finns nederst i inlägget) som skickats till WIPO (World Intellectual Property Organisation) och WTO (World Trade Organisation). I brevet ber Parlamentarikerna WTO och WIPO, som är de normala kanalerna för att förhandla om innehåll som det i ACTA-avtalet, om en konsekvensanalys om vilka effekter ACTA-avtalet skulle kunna få för integritet, medborgerliga rättigheter, mänskliga rättigheter, tillgång till kunskap/information och tillgång till läkemedel.

I brevet ber parlamentarikerna också WTO och WIPO om deras expertutlåtande om behovet av nya globala normer gällande immaterialrätt.

WIPO har länge fungerat som en multilateral förhandlingsarena, där förhandlingstexter m.m. är tillgängliga och öppenheten och insynen i förhandlingsprocessen betydligt bättre än i den plurilaterala och sekretessbelagda förhandlingsprocess som nu utgör grunden för ACTA-avtalet.

Genom att skicka brevet ger de gröna Parlamentarikerna nu framför allt WIPO (vars auktoritet underminerats av ACTA-parternas frikopplade förhandlingar) möjlighet att ge sig in i ACTA-debatten, och framför allt, genom sin expertis får WIPO möjligheten att göra en konsekvensanalys av vad avtalet kan tänkas få för effekter, vilket, som vi nu skrivit om i de två senaste inläggen, uppenbarligen har gjorts bristfälligt när det gäller både datalagrinsdirektivet och uppgifter rörande piratverksamhetens kostnader.  

Brevet (versionen till WTO) i sin helhet:

Brussels, April 15, 2010 Dear Mr. Lamy, 

We are writing to bring to your attention the European Parliament  Resolution of 10 March 2010 on Transparency and State of Play of the  Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) [1], showing the growing  concern of European citizens regarding ACTA. We are aware that this is  an unconventional request but considering the circumstances, we would  like World Trade Organization (WTO) to provide an expert assessment and  analysis of the current provisions of ACTA from your institutional  viewpoint as one the two specialised organisations entrusted with the  issue of norm-setting in the field of intellectual property rights and  related issues. 

As stated in the European Parliament Resolution of March 10, 2010 which  was supported by 633 MEPs, we deplore ”the calculated choice of the  parties not to negotiate through well-established international bodies,  such as World Intellectual Property Organization (WIPO) and WTO, which  have established frameworks for public information and consultation”. We  note with disappointment that ACTA has bypassed the multilateral WTO and  WIPO institutions which have structured and practised processes to  assure participation, information sharing and transparency in  international norm-setting negotiations. 

As far as we have been able to assess, information such as dates,  venues, agendas and participant lists of meetings are routinely released  during negotiations at multilateral fora. We support WTO practices of  making negotiating texts available, when distributed to all members of  the negotiation as well as procedures which allow accredited  non-governmental organisations to attend meetings and organise  side-events. In contrast, the 8th round of ACTA currently being  negotiated in New Zealand is secret from the public and consumers, and  in defiance of the principles of democratic decision making. 

Consequently, we feel we are not adequately informed of the negotiating  objectives of ACTA. We believe we share that with many of our  colleagues, demonstrated by a call through the Parliament Resolution for  the Commission to undertake ”an impact assessment of the implementation  of ACTA with regard to fundamental rights and data protection, ongoing  EU efforts to harmonise IPR enforcement measures, and e-commerce, prior  to any EU agreement on a consolidated ACTA treaty text, and to consult  with Parliament in a timely manner about the results of the assessment”. 

WTO is a leading forum where international intellectual property norms  are successfully discussed, adopted and even disputed. In light of WTO’s  activities regarding issues related to the enforcement of intellectual  property, we request that your organisation conduct an evidence-based  impact assessment of ACTA and its ramifications for consumers in  relation to privacy, civil rights, human rights, and access to medicines  and information. 

Furthermore, we seek your assistance in clarifying certain aspects of  the agreement and to address our concerns in the following areas: 

Transparency in WTO/WIPO Intellectual Property negotiations 

It is our understanding that WTO and WIPO norm setting activities are  more responsive to multiple stakeholders’ viewpoints and are in general  more inclusive and participatory processes than what is currently being  pursued by ACTA negotiating countries. 

– We request you to provide details of WTO’s policies regarding  transparency, participation and information dissemination, as well as an  assessment of their benefits in multilateral negotiations. 

WTO/WIPO work program on Intellectual Property Enforcement and ACTA 

It is our understanding that WTO and WIPO have established work programs  or are pursuing activities to promote the enforcement of intellectual  property within a balanced framework that includes safeguards for consumers. 

– We request a technical assessment of the need for new global norms and  institutions as proposed under ACTA bearing in mind the enforcement  measures already being undertaken. 

Relationship of ACTA to current International Intellectual Property Norms 

Analysis by experts [2] of the leaked ”Informal  Predecisional/Deliberative Draft of the Consolidated Text of  Anti-Counterfeiting Trade Agreement” [3] document dated January 18, 2010  and the leaked EU document dated February 12, 2010 [4] indicates that  proposals in ACTA can create new obligations for countries that exceed  current international obligations under the WTO Trade Related Aspects of  Intellectual Property (TRIPS) Agreement. 

– We request an impact assessment of the extent to which ACTA as  proposed exceeds obligations in current international IP instruments and  excludes the flexibilities and exceptions contained in them. 

For example, the analysis should examine whether ACTA provisions as  currently proposed will : 

  •  change norms in the WTO TRIPS agreement on injunctions and damages 
  •  change the ability of countries to implement the Doha Declaration on  TRIPS and Public Health 
  •  change the ability of innovative and creative communities and  businesses to use existing exceptions and limitations including fair  dealing and fair use 
  •  affect the exportation of goods, or the movement of goods in transit 
  •  increase liability for information or knowledge good intermediaries 
  •  create barriers to access to essential medical technologies, as well  as access to technologies critical to preventing climate change 
  •  undermine competition or limit the ability of government to control  or prevent anti-competitive practices 
  •  eliminate flexibilities that are currently available under the WTO  TRIPS agreement to protect consumers with policies that embrace  national, regional or international exhaustion of intellectual property  rights 

In addition, according to the chapter on Institutional Arrangements  contained in the leaked document, ACTA will create a new institution to  administer, implement and modify ACTA. We have not understood whether  the envisioned ACTA Secretariat will function as a permanent independent  body or exist within an international institution with recognised  intellectual property expertise such as WTO or WIPO. 

– Therefore, we also request clarification regarding the relationship  between ACTA Institution and WIPO in scenarios where the ACTA  Secretariat operates under the WTO, the WIPO, or as an independent body. 

In the event that you are unable to fulfil our requests, we would  respectfully ask for an explanation of the reasons so as to facilitate  further dialogue in these matters. 

Sincerely, 

Jan Philipp Albrecht MEP

Karima Delli MEP

Carl Schlyter MEP

Ska Keller MEP

Judith Sargentini MEP

Christian Engström MEP

Sandrine Bélier MEP

Greens/EFA in the European Parliament

[1] European Parliament resolution of 10 March 2010 on the transparency  and state of play of the ACTA negotiations:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0058+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

[2] See, for example: Major ACTA Leak: Internet and Civil Enforcement  Chapters With Country Positions, 1 March 2010:  http://www.michaelgeist.ca/content/view/4829/125/ ; NZ Doing Good in ACTA  Negotiation, 1 March 2010:  http://nathan.torkington.com/blog/2010/03/01/nz-acta-negotiation/ ; KEI  notes on the EU leak of the ACTA text, 1 March 2010:  http://keionline.org/node/788 ; Canada vs. New Zealand at the ACTA Talks,  2 March 2010: http://www.michaelgeist.ca/content/view/4833/125 ; EU  proposes ACTA require criminal sanctions for inciting, aiding and  abetting infringements, 17 March 2010: http://keionline.org/node/806 ; Concerns with the Leaked Internet Chapter of ACTA. Computer &  Communications Industry Association, Consumer Electronics Association,  Home Recording Rights Coalition, Library Copyright Alliance,  NetCoalition, and Public Knowledge. March 2010. ; ACTA Provisions on  Injunctions and Damages, 6 April 2010: http://keionline.org/node/826

[3] Consolidated Text of Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Informal  Predecisional/Deliberative Draft, 18 January 2010:  http://www.laquadrature.net/en/0118-version-of-acta-consolidated-text-leaks

[4] EU document on ACTA negotiations, 12 February 2010:  http://blog.die-linke.de/digitalelinke/wp-content/uploads/ACTA-6437-10.pdf ;  see also ”ACTA negotiations – EU counterproposal – possible  flexibility”  http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Result&lang=EN&typ=Advanced&cmsid=639&ff_COTE_DOCUMENT=+6437%2F10&ff_COTE_DOSSIER_INST=&ff_TITRE=&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_DOCUMENT=&dd_DATE_REUNION=&dd_FT_DATE=&fc=REGAISEN&srm=25&md=100&ssf=DATE_DOCUMENT+DESC

—-

Det här inlägget postades under , , , , . 2 kommentarer

Uppgifter om piratverksamhetens kostnader inte tillförlitliga, enligt amerikansk regeringsstudie

Postad den av acta

Vi har här tidigare skrivit om en studie som använts av ip-lobbyn som slagträ i debatten om ACTA som visade sig lida av diverse metodologiska svagheter.

Nu har en ny studie slagit fast att de uppgifter som citerats för att bevisa hur mycket varumärkesförfalskningar (counterfeiting) och piratverksamhet kostat de amerikanska affärsintressena inte är tillförlitliga. Studien kommer från den amerikanska regeringen. Huvudsakligen har tre olika uppgifter varit i omlopp. En tillskrivs FBI där uppgiften hävdar att Amerikanska näringslivet förlorar 200 – 250 miljarder dollar årligen. Studien hävdar att FBI har uppgett att de inte har någon kvarvarande faktaunderlag för påståendet.

Ett pressmeddelande från CBP år 2002 uppskattade att det amerikanska näringslivet och industrin förlorade 200 miljarder dollar och 750 000 arbetstillfällen p.g.a. piratkopierade varor (counterfeits of merchandise).  En företrädare för CBP hävdar att källan till uppgiften är oklar och att de sedan 2009 själva inte använder uppgiften.

En paraplyorganisation för motortillverkare (Motor and Equipment Manufacturers Association) har hävdat att de amerikanska tillverkarna av fordonsdelar förlorat 3 miljarder dollar i försäljning p.g.a. förfalskade gods och har tillskrivit uppgiften till FTC (Federal Trade Commission). Uppgiften har även använts som referens av många andra organisationer. FCT hävdar dock att de inte vet var uppgiften kommer ifrån och att de inte har några data som kan belägga den.

Många av de skrämmande uppgifter som kan ha ansetts ha ”hetsat fram” kraven på skapandet av ACTA-avtalet kan således inte beläggas. Detta behöver givetvis inte betyda att siffrorna är fullständigt felaktiga, men faktum kvarstår; Det saknas fortfarande robusta siffror på vad piratverksamheten kostar tillverknings – och nöjesindustrin, vilket rimligen kan tyckas vara en grundläggande förutsättning innan så medborgarrättsvidriga avtal som ACTA ens övervägs att diskuteras.

Michael Geist har skrivit mer om saken här.

Det här inlägget postades under , , , . 2 kommentarer

USA ger klartecken för offentliggörande av avtalstexten – men det kommer kosta

Postad den av acta

Inför 8e förhandlingsrundan i Nya Zeeland som inleddes igår gjorde den amerikanska regeringen ett kort uttalande som berörde kraven på ökad insyn för allmänheten i förhandlingsprocessen. I uttalandet hävdas att öppenhet i processen är en prioritet för USA, men att det krävs avgörande framsteg under dagens förhandlingar rörande sakinnehållet för att USA skall kunna vara med och offentliggöra en utkasttext som ger ”meningsfull information till allmänheten och som kan utgöra basen för en produktiv dialog”. USA hoppas således att den nuvarande utkasttexten kommer att rensas upp och tillräckliga förhandlingsframsteg göras så att mötesdelegaterna kan ha en ”meningsfull” text att offentliggöra.

USA:s uttalande visar ganska tydligt att de fortfarande utgör ett av de större hindren för ett offentliggörande av utkasttexten och insyn i förhandlingarna för allmänheten. Uppenbarligen försöker USA sätta press på EU (där Kommissionen satts under hårt tryck av Parlamentet att offentliggöra texten) för att få EU att gå med på sakinnehåll där USA och EU i nuläget är allt annat än överens. Således är USA i sak beredda att offentliggöra texten, men, offentliggörandet lär kosta. EU kommer, i så fall, att få lägga sig i frågor där man i nuläget är oense med USA, bl.a. rörande avtalets omfång (EU vill att avtalet innefattar patent) och, i alla fall officiellt,  i delar av sakinnehållet. USA är alltså beredda att ge öppenheten en chans. Men det kommer kosta. Frågan är bara hur mycket.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

ACTA-kritiker skickar deklaration till NZ

Postad den av acta

I lördags (10/4) hölls Public ACTA-konferensen som inofficiell inledning till veckans 8e förhandlingsrunda i Wellington, Nya Zeeland. Konferensens deltagare bestod av många prominenta företrädare för den ACTA-kritiska rörelsen, däribland Prof. Michael Geist. Konferensen fokuserade på att diskutera den oro som finns för ACTA-avtalet, dess konsekvenser och problemområden.  Som ett resultat av konferensen arbetades en gemensam deklaration fram, som döptes till ”Wellingtondeklarationen”.

Deklarationen vill se ett ACTA-avtal som, i enlighet med EU-parlamentets resolution, enbart begränsas till att handla om counterfeting (förfalskningar), och således utesluta delarna om Internet och patent ur avtalet. I övrigt innehåller deklarationen krav på full insyn i förhandlingarna, att den personliga integriteten respekteras, WIPO (där öppenheten och insynen är betydligt bättre) blir huvudarena för förhandlingarna, att en fullskalig konsekvensbedömning görs av ACTA-avtalet och dess inverkan på ekonomiska, kulturella, miljömässiga och sociala dimensioner, m.m.

Deklarationen återfinns i sin helhet här. På tisdag (13/4) kommer deklarationen tillsammans med namnen på de som skrivit under skickas till den Nya Zeeländska regeringen, som står värd för den pågående 8:e förhandlingsrundan i ACTA-förhandlingarna. Skriv på deklarationen här.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

8e förhandlingsrundan inleds idag

Postad den av acta

I dag inleds den 8e förhandlingsrundan av ACTA-avtalet på ”Intercontinental Hotel” i Wellington, Nya Zeeland. I det program som läckte för ca tre veckor sedan kommer frågan om ”transparency” enligt dagordningen att diskuteras en dryg timma innan mötet avslutats. Kanske har tiden kommit för förhandlingsparterna att lägga korten på bordet? Efter två års förhandlingar i hemlighet torde det vara dags för medborgarna att få se just hur många medborgerliga rättigheter deras respektive regeringar är villiga att förhandla bort i syfte att tillfredsställa den alltmer högljudda upphovsrättslobbyn.

Det här inlägget postades under , . Kommentera

Oroande utveckling när Storbritannien klubbar ny fildelningslag

Postad den av acta

Sent i onsdags kväll röstades den kritiserade ”Digital Economy Bill” igenom i det brittiska underhuset. Igår gav även överhuset grönt ljus, och således realiseras nu en ny nationell lag som innehåller avstängning av fildelare, ett så kallat ”graduated response” eller ”3-strikes”. Den brittiska lagen går dock längre än så, och innefattar även att den brittiska staten kan blockera sidor på nätet som används eller troligen kommer att användas i samband med aktiviteter som bryter mot upphovsrätten. Ip-lobbyn jublar förstås över denna katastrofala lag som är ytterligare ett steg bort från det fria Internet vi vant oss vid.

Det är ytterst oroväckande att britterna klubbat denna lag, och således gör gemensam sak med Frankrike som redan tillåter avstängning av internetanvändare genom sin Hadopi-lag. Effekterna för ACTA-avtalet kan bli många. Onekligen kommer britternas beslut stärka de krafter inom ACTA-förhandlingarna som propagerar för att avtalet skall innehålla just sådana här formuleringar, som således innebär att Internet censureras och fildelare stängs av från Internet. När det blir ”norm” att stänga av människor från den grundläggande rättighet som Internet innebär går vi verkligen en farlig utveckling till mötes. Att Ip-lobbyn lyckats driva igenom den här lagen i Storbritannien är ytterligare ett skäl att oroa sig över ACTA-avtalets slutliga utseende, där Ip-lobbyn suttit med runt bordet från första stund.

Om en vecka inleds nu nästa förhandlingsrunda i Nya Zeeland. Vi får alla hoppas att förhandlingsparterna inte blir alltför positivt inspirerade av britternas medborgarrättsvidriga nya lag.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

”Sanningen om ACTA” i Parlamentet igår

Postad den av acta

Igår (6e april) anordnade den liberala gruppen i EU-Parlamentet, ALDE, en ”hearing” om ACTA-avtalet under parollen ”sanningen om ACTA”. På talarlistan fanns bl.a. Michael Geist (juridikprofessor och ACTA-expert), Luc Devigne (Chef för Kommissionens DG Trade), Malcolm Hutty (Ordförande i EuroISPA) och Stefan Krawzyk från E-bay. Onekligen börjar debatten om ACTA att hetta upp. Hörsalen i Parlamentet var överfull med åhörare, vilket fick många kostymklädda herrar att följa diskussionen från golvet.

Prof. Michael Geist inledde föreställningen med en presentation om vad han ansåg vara problemen med ACTA-avtalet, och varför alla medborgare, såväl i Kanada som EU:s medlemsländer, bör vara oroliga. Geist listade tre huvudskäl till oro; Öppenheten och insynen, innehållet, samt långsiktiga effekter. Han slog bl.a. fast i sin presentation att ACTA-avtalet är ett Immaterialrättsavtal, inget handelsavtal (vilket används som argument för den tuffa sekretessen), och att de läckor som hittills funnit sin väg ut på internet tydligt demonstrerar att beivringen av befintliga upphovsrättslagar sträcker sig långt längre än att enbart appliceras på illegala verksamheter i kommersiell skala. Han radade även upp flertalet problematiska aspekter med det som ser ut att bli innehållet i Avtalstexten, allt från avtalets omfattning till de straffrättsliga åtgärderna, 3 – strikes som utkasttexten om rättsliga följder för de som filmar en biovisning. De långsiktiga effekterna bedömde Geist som särskilt allvarliga, då ACTA-avtalet bl.a. innebär ett skifte från den tidigare multilaterala förhandlingsprocessen i liknande frågor. Immaterialrättsfrågor har tidigare avhandlats inom WIPO (World intellectual property organisation), där insynen i processen också är betydligt bättre för den enskilde medborgaren. ACTA-parternas egenmäktiga förhandlingar riskerar således att inte enbart ge en betydligt sämre insyn i processen från medborgarnas synvinkel, utan även på sikt underminera WIPO. Geist sammanfattade även med att hävda att ACTA-avtalets beivrande åtgärder tycks bli högst ineffektiva, och att avtalet innebär ett allvarligt hot mot demokratiska medborgares privatliv.

Efter Geist tog Luc Devigne, chefen för DG Trade, över och höll en snarast identisk presentation som den som han höll i samband med Kommissionens Stakeholdermöte för ett par veckor sedan (vilket han också erkände). Devigne hävdade, precis som då, att EU-Kommissionens linje är att inget obligatoriskt 3-strikes skall finnas med i avtalet, och ingen förändring av befintlig EU-lagstiftning på området skall behöva göras. Att ingen lagstiftning kommer behöva förändras har hörts från i princip alla regeringar inblandade i förhandlingarna, vilket fick flera åhörare att undra vad som egentligen är poängen med avtalet om det ändå inte kommer förändra någonting. Devigne fick efter sin ganska korta presentation många bitska frågor från publiken. I publiken återfanns förutom många NGO-representanter även en hel del EU-parlamentariker. Han fredade sig dock skickligt och höll fast vid sina tidigare uttalanden, vilka i princip inte betyder någonting, då han inte kommenterar några läckor och enbart diskuterar EU-Kommissionens inställning.

Efter en ur ACTA-synpunkt hyperintensiv mars månad väntar nu de flesta på det kommande förhandlingsmötet i Nya Zeeland som inleds om en dryg vecka. Om Kommissionen inte ger Parlamentet tillgång till utkasttexten efter detta möte, har Parlamentet hotat med domstol. Vi har onekligen ett par spännande veckor framför oss.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

Gränskontroller som genomsöker privata MP3:er kan mycket väl bli del av ACTA

Postad den av acta

Utkastet på avtalstext till ACTA-avtalet som läckte igår innehåller mycket information som redan läckt. Det som dock är intressant att se är var de olika länderna har positionerat sig i förhandlingarna. Här nedan följer kortare sammanfattning av de värsta delarna i avtalet (efter en hastig genomläsning). Tendensen i förhandlingarna tycks vara att USA, understött av Japan, kräver ett så långtgående avtal som möjligt, medan bl.a. EU, Kanada och Nya Zeeland föredrar lite mildare formuleringar. EU:s ståndpunkt är dock inte helt konsekvent, och framför allt inte så ”progressiv” som man försökt få det att framstå i sina senaste uttalanden. Vi skall dock hålla i minnet att följande text är två månader gammal, varav EU förstås skulle ha kunnat ändra sin förhandlingsposition radikalt, även om detta förstås är mindre troligt.

Frågan om ISP liability lever vidare. Det är svårt att konkretisera de eventuella juridiska implikationerna utifrån den i nuläget högst röriga utkasttexten, men EU:s option 2 under avsnitt 1, civil enforcement, lämnar en del övrigt att önska: ”Each Party shall ensure that, where a judicial decision is taken finding an infringement of an intellectual property right, the judicial authorities may issue against the infringer an injunction aimed at prohibiting the continuation of the infringement. The Parties shall also ensure that right holders are in a position to apply for an injunction against intermediaries (läs: internetleverantörer) whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right”. Inom den här högst luddiga formuleringen går det att läsa in att rättighetsinnehavare kan dra internetleverantörer vars användare ägnar sig åt immaterialrättsbrott inför domstol. 

Under avsnitt 2, det om ”Border Measures”, är det definitivt inte solklart att individuella resenärers ägodelar (som bärbara datorer och MP3:er) undgår gränskontroll. I EU:s förslag på text under punkt 3 kan vi läsa att ”Where´s a traveler´s personal baggage contains goods of a non-commercial nature within the limits of the duty-free allowance and there are no material indications to suggest the goods are part of commercial traffic, each Party may consider (min markering) to leave such goods, or part of such goods, outside the scope of this section. ”

Vad betyder då detta? Jo, för det första att Kommissionens representant med största sannolikhet ljög under en utfrågning i Parlamentets utskott för internationell handel (INTA) i februari. Carl Schlyter frågade explicit om EU:s position i den här frågan, och Kommissionens representant hävdade då att EU:s linje var att ordet ”shall” skulle stå i stället för ”may”, vilket som alla förstår blir två radikalt skilda betydelser i den här frågan. Att undantas ”kan göras” och att undantag ”skall göras” innebär skillnaden mellan att ha eller inte ha gränskontroller med befogenhet att söka igenom individers MP3:er.

Detta innebär att Kommissionens representant ljög, medvetet eller omedvetet, under utfrågningen i INTA, men därutöver att Kommissionen, såvida EU inte radikalt förändrat sin position, även tummade lite på sanningen under det senaste Stakeholdermötet då man hävdade att EU inte kommer att acceptera att ACTA-avtalet innehåller paragrafer som ger ex. tullmyndigheter rätt att genomsöka personligt bagage (som laptops och MP3:er). Det blir snarast lite smålustigt att EU i förhandlingarna lägger förslag på att undantag kan göras mot detta förfarande, snarare än att detta förfarande inte kan komma på tal överhuvudtaget. (för mer info om utfrågningen i INTA, se ett tidigare blogginlägg med namnet ”Utfrågning av Kommissionen i INTA”).

Under avsnitt 3, ”criminal enforcement”, definieras faktiskt vad ”commercial scale” är för något. Detta inkluderar bl.a. ”b) willful copyright or related rights infringements for purposes of commercial advantage or (US/J private) financial gain.” Detta betyder således att kommersiell skala är i princip samma sak som i IPRED. Har du laddat ner en låt värderad till 10 kr (vilket antas medföra att en domstol måste slå fast att du i annat fall köpt den) betyder detta att du ägnat dig åt illegal fildelning i kommersiell skala, även utan implementerandet av USA:s och Japans tydligare formulering (private financial gain). Därav blir EU:s prat om att ”ACTA bara riktar sig mot illegal fildelning i kommersiell skala” ganska innehållslöst, med tanke på att kommersiell skala således definieras som, med lite vilja, all form av illegal fildelning.

Ytterligare hårresande saker, som vi dock förvisso redan kände till via tidigare läckor, är att videoupptagning under en bio, d.v.s. någon i publiken ”screenar” föreställningen, skall medföra ”criminal procedures and penalties to be applied”. Detta gäller oavsett om det är hela eller bara 30 sekunder av filmen som filmas. Bl..a. Australien och Nya Zeeland är emot den här delen, medan EU än så länge inte har någon definitiv åsikt utan fortfarande utvärderar förslaget.

En ganska ovidkommande men smålustig sak är att EU har lyckats implementera lite av sitt allt som oftast tomma klimatprat i ACTA-avtalet. Under avsnitt fyra, ”Enforcement practices”, återfinns punkt 4.5, på förslag av EU, som lyder: ”destruction of ingringing goods – In cases where confiscated goods found to be infringing intellectual property rights are to be destroyed, Parties shall endeavour to take environmental concerns into account when deciding on the destruction method.” Det är greenwashing som heter duga!

Så, vad kan man säga, har ACTA-avtalet blivit det där schyssta avtalet som respekterar medborgerliga fri – och rättigheter som EU-Kommissionen verkar vilja få oss att tro? Svaret är nej, definitivt inte. Det är i sitt nuvarande utseende precis så förfärligt som vi misstänkt.

Uppdaterat: Carl Schlyter uttalar sig om ACTA-läckan i Sveriges Radio P3

Det här inlägget postades under , , , . 1 kommentar

RSS Prenumerera