USA ger klartecken för offentliggörande av avtalstexten – men det kommer kosta

Postad den av acta

Inför 8e förhandlingsrundan i Nya Zeeland som inleddes igår gjorde den amerikanska regeringen ett kort uttalande som berörde kraven på ökad insyn för allmänheten i förhandlingsprocessen. I uttalandet hävdas att öppenhet i processen är en prioritet för USA, men att det krävs avgörande framsteg under dagens förhandlingar rörande sakinnehållet för att USA skall kunna vara med och offentliggöra en utkasttext som ger ”meningsfull information till allmänheten och som kan utgöra basen för en produktiv dialog”. USA hoppas således att den nuvarande utkasttexten kommer att rensas upp och tillräckliga förhandlingsframsteg göras så att mötesdelegaterna kan ha en ”meningsfull” text att offentliggöra.

USA:s uttalande visar ganska tydligt att de fortfarande utgör ett av de större hindren för ett offentliggörande av utkasttexten och insyn i förhandlingarna för allmänheten. Uppenbarligen försöker USA sätta press på EU (där Kommissionen satts under hårt tryck av Parlamentet att offentliggöra texten) för att få EU att gå med på sakinnehåll där USA och EU i nuläget är allt annat än överens. Således är USA i sak beredda att offentliggöra texten, men, offentliggörandet lär kosta. EU kommer, i så fall, att få lägga sig i frågor där man i nuläget är oense med USA, bl.a. rörande avtalets omfång (EU vill att avtalet innefattar patent) och, i alla fall officiellt,  i delar av sakinnehållet. USA är alltså beredda att ge öppenheten en chans. Men det kommer kosta. Frågan är bara hur mycket.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

ACTA-kritiker skickar deklaration till NZ

Postad den av acta

I lördags (10/4) hölls Public ACTA-konferensen som inofficiell inledning till veckans 8e förhandlingsrunda i Wellington, Nya Zeeland. Konferensens deltagare bestod av många prominenta företrädare för den ACTA-kritiska rörelsen, däribland Prof. Michael Geist. Konferensen fokuserade på att diskutera den oro som finns för ACTA-avtalet, dess konsekvenser och problemområden.  Som ett resultat av konferensen arbetades en gemensam deklaration fram, som döptes till ”Wellingtondeklarationen”.

Deklarationen vill se ett ACTA-avtal som, i enlighet med EU-parlamentets resolution, enbart begränsas till att handla om counterfeting (förfalskningar), och således utesluta delarna om Internet och patent ur avtalet. I övrigt innehåller deklarationen krav på full insyn i förhandlingarna, att den personliga integriteten respekteras, WIPO (där öppenheten och insynen är betydligt bättre) blir huvudarena för förhandlingarna, att en fullskalig konsekvensbedömning görs av ACTA-avtalet och dess inverkan på ekonomiska, kulturella, miljömässiga och sociala dimensioner, m.m.

Deklarationen återfinns i sin helhet här. På tisdag (13/4) kommer deklarationen tillsammans med namnen på de som skrivit under skickas till den Nya Zeeländska regeringen, som står värd för den pågående 8:e förhandlingsrundan i ACTA-förhandlingarna. Skriv på deklarationen här.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

8e förhandlingsrundan inleds idag

Postad den av acta

I dag inleds den 8e förhandlingsrundan av ACTA-avtalet på ”Intercontinental Hotel” i Wellington, Nya Zeeland. I det program som läckte för ca tre veckor sedan kommer frågan om ”transparency” enligt dagordningen att diskuteras en dryg timma innan mötet avslutats. Kanske har tiden kommit för förhandlingsparterna att lägga korten på bordet? Efter två års förhandlingar i hemlighet torde det vara dags för medborgarna att få se just hur många medborgerliga rättigheter deras respektive regeringar är villiga att förhandla bort i syfte att tillfredsställa den alltmer högljudda upphovsrättslobbyn.

Det här inlägget postades under , . Kommentera

RSS Prenumerera