Oroande utveckling när Storbritannien klubbar ny fildelningslag

Postad den av acta

Sent i onsdags kväll röstades den kritiserade ”Digital Economy Bill” igenom i det brittiska underhuset. Igår gav även överhuset grönt ljus, och således realiseras nu en ny nationell lag som innehåller avstängning av fildelare, ett så kallat ”graduated response” eller ”3-strikes”. Den brittiska lagen går dock längre än så, och innefattar även att den brittiska staten kan blockera sidor på nätet som används eller troligen kommer att användas i samband med aktiviteter som bryter mot upphovsrätten. Ip-lobbyn jublar förstås över denna katastrofala lag som är ytterligare ett steg bort från det fria Internet vi vant oss vid.

Det är ytterst oroväckande att britterna klubbat denna lag, och således gör gemensam sak med Frankrike som redan tillåter avstängning av internetanvändare genom sin Hadopi-lag. Effekterna för ACTA-avtalet kan bli många. Onekligen kommer britternas beslut stärka de krafter inom ACTA-förhandlingarna som propagerar för att avtalet skall innehålla just sådana här formuleringar, som således innebär att Internet censureras och fildelare stängs av från Internet. När det blir ”norm” att stänga av människor från den grundläggande rättighet som Internet innebär går vi verkligen en farlig utveckling till mötes. Att Ip-lobbyn lyckats driva igenom den här lagen i Storbritannien är ytterligare ett skäl att oroa sig över ACTA-avtalets slutliga utseende, där Ip-lobbyn suttit med runt bordet från första stund.

Om en vecka inleds nu nästa förhandlingsrunda i Nya Zeeland. Vi får alla hoppas att förhandlingsparterna inte blir alltför positivt inspirerade av britternas medborgarrättsvidriga nya lag.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

Kommissionen låtsas som om Parlamentet inte finns – igen.

Postad den av acta

Under gårdagens Stakeholder Consulation Meeting i Bryssel framkom en hel del ny information. EU-Kommissionen lät meddela att tre grundförutsättningar som vägleder EU:s (d.v.s. Kommissionens) deltagande i förhandlingarna är att ACTA skall vara i enlighet med EU-rätten (inga 3-strikes, ingen förändring av ISP liability, fullständig respekt av privat – och dataskydd, inga befogenheter för tullen att söka igenom personliga datorer, mp3´s etc.),  att ACTA enbart handlar om beivrande och att rättsliga åtgärder bara skall rikta sig mot intrång i upphovsrätten som utförs i kommersiell skala (det är fortfarande oklart vad kommersiell skala är för något). Kommissionen bekräftade även att den kommer verka för att ACTA-dokumenten offentliggörs i samband med nästa förhandlingsrunda i Nya Zeeland 12 – 16 april.

Den stora kontroversen på mötet kom dock att handla om Luc Devignes, chef för DG Trade, svar på frågor rörande artikel 9 i den resolution Parlamentet antog med överväldigande majoritet för två veckor sedan. I artikel 9 uppmanar Parlamentet Kommissionen att begränsa ACTA-avtalet till att bara handla om varumärkesförfalskning, något Luc Devigne inte verkade hålla med om. Framför allt har ett uttalande av Devigne i Svenska Dagbladet kring detta upprört känslor. I artikeln säger Devigne att  ”I resolutionen står det både om varumärkesförfalskning och piratkopiering i den digitala världen. Vi ser det som att parlamentet vill att vi ska förhandla vidare om båda” . Det har fått Piratpartiets MEP Christian Engström att undra om Kommissionen kan läsa .

Vad som händer nu är oklart. En skriftlig fråga  (där Carl Schlyter är en av författarna) håller på att ställas till Kommissionen apropå Neelie Kroos uttalande  (som berördes i ett tidigare blogginlägg). Att det kommer bli reaktioner på Luc Devigne´s tolkning av Parlamentets resolution känns lika klart. Konflikten mellan EU-parlamentet och Kommissionen lär dock intensifieras fram till mötet i Nya Zeeland om tre veckor. Om Kommissionen inte ger Parlamentet insyn i förhandlingarna efter detta möte, kommer Parlamentet, i enlighet med sin egen resolution, dra Kommissionen inför EU-domstolen.

 

Det här inlägget postades under , , , , . 1 kommentar

Inget obligatorisk ”3-strikes” i ACTA

Postad den av acta

Den tyska EU-Parlamentsledamoten Alexander Alvaro (ALDE – liberala gruppen) ställde för ett par veckor sedan en omfattande skriftlig fråga till Kommissionen om ACTA-avtalet som Kommissionen, genom handelskommissionär Karel de Gucht, nu besvarat.

Alvaro´s fråga berörde mång av farhågorna kring ACTA; varför förhandlingarna inte är öppna, om ”three strikes”-systemet (efter ett antal varningar fråntas användaren sin internetuppkoppling) kommer finnas i avtalet och vilka effekter avtalet kommer ha på befintlig EU-lagstiftning på området.

Kommissionär de Gucht´s hävdar i sitt svar att inga förslag om en obligatorisk ”three strikes procedure” finns på bordet, men han utesluter samtidigt inte explicit sådana medel, utan säger bara att efterföljandet är i enlighet med existerande EU-lagstiftning gällande harmoniseringen av immaterialrätt. Han hävdar vidare att ACTA kommer vara i enlighet med befintlig EU-lagstiftning på området och för EU´s del snarare handlar om gemensamma ramar att utöva denna lagstiftning snarare än stifta nya immaterialrättslagar. 

Av vidare intresse är även de Gucht´s svar på Alvaro´s sjunde fråga, där han implicit bekräftar att ACTA kommer innebära en harmonisering av efterföljandet (enforcement) av IP-lagar inom EU, och kommer att se till att ”EU right-holders” får sin intellektuella egendom respekterad i tredje land och, i fall av öveträdelser, ger dem juridiska verktyg att skydda sina tillgångar.

Slutatsen av svaret från de Gucht är således att obligatoriska ”three strikes” i nuläget inte finns som förslag, men att det uppenbarligen mycket väl kan komma att göra det eftersom de Gucht inte säger något övrigt om detta. Att skapa ett system liknande det i Frankrike (Hadopi) och snart också England  går att göra utan att nämna 3-strikes explicit i avtalet, genom att bl.a. utkräva juridiskt ansvar av internetleverantörerna för det material som deras användare laddar upp och/eller ner (ISP Liability).  Detta är en punkt som om den implementeras i ett kommande ACTA-avtal mycket väl kan innebära slutet på det fria Internet som vi känner det.

Det här inlägget postades under , , , . Kommentera

RSS Prenumerera