ACTA-texten hålls hemlig – Igen

Postad den av acta

Den 10:e förhandlingsrundan av ACTA-avtalet är nu avslutad, och trots att det gemensamma pressmeddelandet ännu inte offentliggjorts genom de vanliga kanalerna, har nyhetsbyrån reuters lyckats komma över det. De rapporterar att det gemensamma uttalandet innehåller samma gamla försäkringar som alltid om att avtalet inte kommer att påverka transiteringen av lagliga generiska mediciner, inte innebära att människors mp3:er och liknande genomsöks i tullkontroller och inte innebära några hot mot de fundamentala fri – och rättigheterna. Och någon chans att syna parternas uttalanden i sömmarna tycks vi inte få.

Återigen har parterna nämligen beslutat att avtalstexten skall hållas hemlig. Det rimliga antagandet att USA stoppar ett offentliggörande tycks stämma även denna gång. Det tycks som om allmänheten såväl som folkvalda parlamentariker i EU-Parlamentet och de respektive nationella Parlamenten återigen kommer att tvingas få förlita sig på läckor.

Förhandlingarna verkar dock ha varit produktiva, och parterna tycks vara överens om att det skall räcka med en avslutande 11:e förhandlingsrunda i Japan nästa månad för att slutligen sy ihop avtalet. Enligt det gemensamma uttalandet från parterna, vilket som sagt reuters tycks vara de enda som sett, har stora framsteg gjorts på i princip alla områden, inklusive ”enforcement measures in the digital environment” och ”border measures”, två av de kapitel som tidigare innehållit de mest medborgarrättsvidriga avsnitten.

Parterna har dock lovat att det slutgiltiga färdiga avtalet kommer att offentliggöras när det står klart, så även allmänheten får en möjlighet att ögna igenom det innan deras respektive Parlament skriver under. Då går det förstås inte längre att göra några förändringar, varav den utfästelsen känns något klen.

Under förhandlingarna i Washington passade förhandlarna på att träffa så kallade ”stakeholders”, parter och organisationer med kunskap och intresse i frågan. Under informella luncher mötte förhandlarna dels representanter från civilsamhället, vilket KEI har redogjort för, där bland annat Oxfam och nämnda KEI (Knowledge Ecology International) deltog. Det hölls förstås också möten med näringslivet, men vilka som fanns på plats där kan vi bara spekulera i.

Vi får nu invänta nästa runda i Japan, som kommer att äga rum i september. Dessutom får vi avvakta och se om den nya avtalstexten finner sig en väg ut i friheten. Om framstegen är så stora som parterna hävdar, kan mycket av avtalets innehåll ha förändrats. Vi kan alltid hoppas på att avtalet blivit lite mer humant, snarare än ännu mer medborgarrättsvidrigt.

I det fall att avtalstexten läcks kommer vi att slänga upp en länk här omgående, så håll utkik.

Uppdaterat: DN har tagit in en artikel från TT-Reuters, som är en förkortad översättning av Reutersartikeln. Spännande nog nämns inte ordet ”ACTA” en enda gång, utan artikeln får det att framstå som detta avtal är ett nytt påfund som parterna kom på i fredags. Skumt var ordet.

Uppdaterat 2: Det gemensamma uttalandet ligger nu ute.

Det här inlägget postades under , . 5 kommentarer

10:e förhandlingsrundan igång – Mer ”hysch-hysch” än vanligt

Postad den av acta

Idag påbörjas den 10:e förhandlingsrundan om ACTA-avtalet i Washington. Förhandlingarna kommer att vara fram till fredagen den 20:e augusti.

USTR (United States Trade Representative) som står som officiell värd för förhandlingarna har bekräftat att det rör sig om den 10:e förhandlingsrundan. På deras hemsida finns ett inte alltför utförligt pressmeddelande, som lyder ” Monday, August 16, 2010 – Friday, August 20 – USTR will host the 10th round of ACTA negotiations. Washington, D.C. Closed Press”. Det som tidigare ryktades vara ett möte mellan enbart EU och USA har nu alltså bekräftats vara den 10:e förhandlingsrundan och innefattar alltså alla förhandlingsparter.

Det är dock mer ”hysch-hysch” än vanligt kring den 10:e förhandlingsrundan. Fram till för bara några dagar sedan spekulerades det som sagt kring att det var EU och USA som själva skulle ”göra upp” om de meningsskiljaktigheter som fortfarande råder mellan parterna, men nu är det alltså till slut bekräftat att det är en fullgod förhandlingsrunda som äger rum, med alla parter som behandlar alla områden i avtalet.  Varför den planerade 10:e förhandlingsrundan hållits hemlig så länge är oklart.

Kanada har sin vana trogen offentliggjort den planerade dagordningen, och enligt den kommer förhandlingarna att beröra frågan om öppenhet och insyn, följt av ett pressmeddelande på fredagen. Huruvida ett uppdaterat utkast kommer att offentliggöras kan vi i nuläget bara spekulera om, men chansen är stor att det relativt omgående kommer att finnas tillgängligt, antingen i ”läckt” version eller som offentliggjord sådan.

Områdena som parterna tänkt sig att främst diskutera omfattar i princip alla kapitel, bland annat de rättsliga avsnitten och digitala frågor.

Förhandlingsrundan är tänkt att vara den näst sista, en elfte runda har tidigare ryktats vara förlagd till Japan i september. Malini Aisola från Knowledge Ecology International (KEI) är en av dem som antagligen kommer att hålla mest koll på förhandlingarna från ”civilsamhällets” håll. Hennes twitter kan vara en bra informationskälla för de som vill hålla stenkoll på vad som händer under veckan, förutsatt att något läcker ut. Vi kommer förstås också att bevaka vad som händer, och skulle det mot förmodan läcka ut något av substans från de stängda förhandlingarna innan fredag så kommer det omgående att komma upp här på bloggen. Om dagordningen stämmer och parterna håller sitt ord har vi om inte annat ett pressmeddelande att se fram emot på fredag, som förhoppningsvis innebär att det nya framförhandlade avtalsutkastet offentliggörs.

Det här inlägget postades under . 3 kommentarer

RSS Prenumerera