Omfattande demonstrationer mot ACTA i morgon

Postad den av acta

Det är inte bara fotbolls-EM som efter lång väntan skall avgöras den närmaste månaden. Även ACTA-avtalet har efter många om och men slutligen hamnat på EU-Parlamentets bord, och den avgörande voteringen, som avgör avtalets öde, kommer att hållas i början av juli. I morgon, den 9e juni, kommer återigen demonstrationer att äga rum runt om i Europa. Protester kommer att hållas i ett hundratal europeiska städer. Störst ser uppslutningen ut att bli i Frankrike och Tyskland, i Frankrike rör det sig om demonstrationer på ca 20 orter och i Tyskland närmare 40. En karta över samtliga demonstrationer finns här.

I Sverige har nu, förutom den sedan långt tillbaka planerade demonstrationen i Göteborg, det även blivit klart med en demonstration på sergels torg i Stockholm. Båda demonstrationerna startar kl. 14. På facebook har ett hundratal anmält sig till demonstrationerna, så uppslutningen ser ut att bli något sämre än jämfört med demonstrationerna i februari tidigare i år.

I EU-Parlamentet har som bekant fyra av fyra utskott hittills sagt nej till ACTA, men utskottsomröstningarna är bara vägledande, och det är Parlamentet i sin helhet som har det avgörande beslutet i sina händer. Således är kampen långt ifrån vunnen. Det är påtryckningar från allmänheten som möjliggjort alla framgångar hittills, och det är således viktigt att det folkliga protesterna inte tystnar förrän ACTA-avtalet är dött och begravet.

Här finns en video från demonstrationen på sergels torg i våras, där bland andra Carl Schlyter talade. Carls tal finns i sin helhet, och startar 09:40 in på klippet.

Media: DN

Kommentera

Seger även i DEVE!

Postad den av acta

ACTA-omröstningen i utskottet för Utveckling (DEVE) avslutades precis. I likhet med förra veckans omröstningar så har nu även utskottet för utveckling sagt nej till ACTA. De acta-kritiska ändringsförslagen godtogs, och därefter vanns den avslutande omröstningen, trots försök till fulspel. De första röstsiffrorna skrevs till 19-3, men efter att flera ledamöter klagat på felaktiga röstlistor (listor från sin partigrupp där det står hur gruppen skall rösta) gjordes omröstningen om, klart är dock att en stor majoritet stödde beslutet att förkasta ACTA.

I sista stund försökte rapportören Jan Zahradil, som i sitt yttrande rekommenderat att utskottet skulle ge tummen upp för ACTA, få stöd för att utskottet skulle ställa sig bakom EU-Kommissionens linje att avvakta med hanteringen av ACTA i EU-Parlamentet tills dess att EU-Domstolen kommit med sitt yttrande. Således ville Zahradil ställa in voteringen i DEVE. Detta får ses som ganska anmärkningsvärt då det fokus DEVE har rörande ACTA handlar om ett område (folkhälsa och generiska läkemedel) som inte berörs av Kommissionens domstolsförfrågan. Zahradils försök, som formulerades som en ordningsfråga, förkastades dock med stor majoritet av utskottet. Enligt uppgift skall ordningsfrågan ha blivit framlagd av den brittiska ledamoten Nirj Deva (bilden från EU:s sändning försvann lagom till omröstningen), men vad vi erfar råder det ingen tvekan om att det var Zahradil som låg bakom försöket. Utskottets ende svensk, Kristdemokraten Alf Svensson, stödde det ursprungliga acta-positiva yttrandet.

Resultatet gör förberedelserna för de EU-omfattande demonstrationerna mot ACTA den 9e maj än trevligare. Det är fortfarande relativt oklart om det blir ordentlig uppslutning i Sverige, men i exempelvis Frankrike förbereds demonstrationer på inte mindre än 20 orter.

Läs mer: Falkvinge, Pcinpact, Europaportalen,

 

4 kommentarer

ACTA-votering i DEVE – ACTA-positiva rapportören försöker skjuta upp omröstningen

Postad den av acta

Just nu skall utskottet för utveckling rösta om ACTA. Den ansvariga acta-positiva rapportören, Jan Zahradil, försöker nu skjuta upp omröstningen.

Uppdaterat: Zahradils försök förkastades av utskottet

Kommentera

Ny viktig utskottsomröstning i EU-Parlamentet i morgon

Postad den av acta

Efter veckans stora framgångar och tre raka segrar i omröstningarna i utskotten LIBE, JURI och ITRE har vi acta-kritiker onekligen fått en mycket bra start, men det är fortfarande en lång väg kvar att vandra innan ACTA-avtalet definitivt är i papperskorgen. Nästa viktiga omröstning står på tur redan i morgon, i utskottet för Utveckling (DEVE). Utskottet är framför allt berört då ACTA-avtalet har kritiserats för att få långtgående konsekvenser för handeln med och tillgången till generiska läkemedel.

Förslaget på yttrande är författat av den konservative (ECR) ledamoten Jan Zahradil, och rekommenderar att Parlamentet säger Ja till ACTA. Yttrandet är smått komiskt på sina ställen, och förbiser all kritik (länk = se sista frågan) som riktats mot ACTA-avtalet när det rör generiska läkemedel, något som fått bl.a. Läkare utan gränser att gå i taket. Läkare utan Gränser har, tillsammans med flera andra organisationer som arbetar med hälsofrågor och tillgång till generiska läkemedel, även sedan tidigare uppmanat EU-Parlamentets ledamöter att rösta nej till ACTA på grund av avtalets potentiellt katastrofala konsekvenser för folkhälsan och tillgången till generiska läkemedel.

Hanteringen av yttrandet i DEVE har liknat processen i JURI, och omröstningen har bl.a. försenats när det såg ut att finnas en majoritet för nej-sidan. Inför morgondagens omröstning har det lagts ändringsförslag för att förändra yttrandet så utskottet i stället rekommenderar INTA att som ansvarigt utskott rekommendera Parlamentet att förkasta ACTA.

I nuläget har vi inte en aning om hur omröstningen kommer sluta, men av allt att döma kommer det bli en liknande nagelbitare som omröstningarna i JURI och ITRE. Utskottet röstar mellan klockan 15.00 och 18.10, men ACTA är den sista omröstningen på dagordningen, så troligen kommer acta-omröstningen äga rum ca. klockan 18.

Omröstningen i DEVE är på många sätt särskilt viktig på grunds av utskottets kompetensområden och fokus. Det finns fortfarande starka krafter inom EU-Parlamentet som, likt EU-Kommissionen, vill avvakta att ta beslut om ACTA tills dess att EU-Domstolen svarat på den förfrågan om avtalets inverkan på medborgerliga rättigheter som EU-Kommissionen skickat. DEVE är dock inte involverat i processen på grund av ACTA-avtalets eventuella hot mot medborgerliga rättigheter, utan på grund av att avtalet kritiserats för att ha långtgående negativa konsekvenser för folkhälsan och tillgången till livsviktiga generiska läkemedel. Skulle DEVE i morgon säga nej till ACTA faller förseningsförespråkarnas argumentation, eftersom det kompetenta utskottet i denna fråga i sådana fall hävdar att ACTA bör förkastas av skäl som rör folkhälsan och generiska läkemedel, d.v.s. oavsett vilka konsekvenser ACTA-avtalet kan få för medborgerliga rättigheter är avtalets inverkan på folkhälsan skäl nog för att rösta nej. Skulle DEVE i stället ge tummen upp för ACTA, stärks de krafter som förespråkar att försena beslutet, eftersom avtalets inverkan på medborgerliga rättigheter då är den främsta farhågan och EU-domstolen redan kommer att ge ett yttrande om detta.

Utifrån denna bakgrund är således morgondagens omröstning i DEVE viktigare än vad man vid första anblick kan tro. Eftersom omröstningen sker på eftermiddagen i morgon finns det tid på förmiddagen att återigen försöka påverka utskottets ledamöter att rösta nej till detta människorättsvidriga och för många människor direkt livshotande avtal. Så har ni någon tid över, släng iväg ett mail eller ännu bättre, slå en signal.

Vi kommer förstås att rapportera i morgon om resultatet av omröstningen, så på återseende då.

Läs mer: Falkvinge

Kommentera

Storseger i LIBE!

Postad den av acta

Det blev storseger i LIBE-utskottet. Efter att omröstningen försenats efter att EPP (den konservativa gruppen) försökte fulspela så antogs det mycket acta-kritiska yttrandet med stor majoritet, 31 ja mot 1 nej (21 avstod). Den konservativa gruppen EPP, som kontinuerligt röstade för att försvaga yttrandet, avstod från att rösta i den slutliga omröstningen. LIBE rekommenderar nu det ansvariga utskottet INTA att säga nej till ACTA-avtalet.

Carl Schlyter twittrar: Det här är en seger för demokratin. Den enda anledningen att vi vann är tack vare påtryckningar från allmänheten, inte några nya fakta. Tack aktivister, all heder åt er!

Via segern i LIBE-utskottet är dagens omröstningar fullbordade, och det blev 3 raka segrar. Många omröstningar var som sagt mycket jämna och det är långt kvar att gå innan ACTA-avtalet är i papperskorgen, så vi skall inte ta ut någon seger i förskott.

Efter första ronden leder vi dock stort på poäng och det är en vacklande JA-sida som går till ringhörnan för att plåstra om sig.

Läs mer: Pressmeddelande från Carl Schlyter Vår analys , Laquadrature du net, Falkvinge, ACTA-twitterflöde, Christian Engström, HAX, DN, SVD, Aftonbladet, SR

4 kommentarer

Omröstningen i LIBE inleds nu

Postad den av acta

I detta nu inleds acta-omröstningen i LIBE. Omröstningen kan följas här. Viktiga yrkanden att hålla koll på är nummer 21, som vill att EU-Parlamentet avvaktar med beslut om ACTA tills dess EU-domstolens yttrande är färdigställt (och således måste röstas ner) samt yrkande 42 som rekommenderar INTA (som ansvarigt utskott) att rösta Nej till ACTA, och således håller vi tummarna för att detta förslag får stöd.

Omröstningen är något försenad, för att ett röstningsförfarande som EPP (den konservativa gruppen) föreslagit debatteras hetsigt. Det som EPP vill är att en ny punkt läggs in (ändringsyrkande 37) som lyder ”15a. Europaparlamentet uppmanar därför
kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla lösningar på de problem som tas upp i detta yttrande, så att tvetydigheterna i Acta-avtalet åtgärdas och strikt respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna klart och tydligt garanteras.” Om detta antas, vill EPP att yrkande 42 automatiskt faller, d.v.s. att rekommendationen till INTA att förkasta ACTA inte finns med. Detta kritiseras som fulspel från EPP:s sida att försöka fuska bort den paragrafen genom en teknisk ändring.
.

1 kommentar

Snabbanalys av omröstningsresultaten

Postad den av acta

Alldeles nyligen sade alltså såväl Industriutskottet (ITRE) som JURI (rättsliga utskottet) nej till ACTA-avtalet, om än med liten marginal (sex röster i ITRE, 2 röster i JURI). Den avgörande omröstningen i ITRE kom att handla om yttrandets avslutande punkt 6, som i det ursprungliga yttrandet löd ””Därför känner sig Europaparlamentet tvunget att uppmana utskottet för internationell handel att inte ge sitt godkännande till avtalet”.  I ändringsyrkandet ville man byta ut detta mot följande formulering: ”Därför känner sig Europaparlamentet tvunget att uppmana utskottet för internationell handel att avbryta sitt arbete om förslaget i avvaktan på domstolens dom”. Den ursprungliga formuleringen vann mot ändringsyrkandet med siffrorna 29-25, så det var således mycket nära att yttrandets hela innebörd radikalt hade förändrats. Yttrandet som helhet antogs med röstsiffrorna 31 – 25.

Så, vad finns då att säga om röstresultatet så här långt? Helt klart är att JA-sidan åkte på ett tungt nederlag i det rättsliga utskottet JURI, där upphovsrättsindustrins favoritledamot Marielle Gallo hade använt alla tänkbara medel för att få igenom sitt yttrande. Att hennes rapport, som inte gick att lägga några ändringsyrkanden till, slutligen föll är en stor prestigeförlust för JA-sidan och även om röstresultatet alltså var väldigt jämnt (10 för 12 emot) så är det en något överraskande men likaledes väldigt viktig seger för NEJ-sidan. I ITRE-utskottet, där nej-sidan förväntades vinna, blev det i stället onödigt spännande och delar av ALDE-gruppen röstade kontinuerligt för ändringsförslag som försvagade yttrandet, och någon ALDE-ledamot röstade troligen även för den avgörande punkt 6. Däremot stödde man av allt att döma yttrandet som helhet i den avgörande omröstningen. I JURI gjorde dock ALDE som de utlovat, och ledamoten Cecilia Wikström röstade vad vi erfar nej till Gallos rapport. Utfallet i ITRE, såväl i JURI, vittnar om att det kommer röra sig om väldigt få rösters övervikt när avtalet väl kommer upp för votering i plenum i EU-Parlamentet i juli. Även om segrarna i ITRE och JURI är ytterst välkomna, visar de jämna röstresultaten att det är långt kvar innan ACTA-avtalet är begravet, och vad som får antas vara interna splittringar inom ALDE-gruppen kan göra utgången mycket oviss.

Carl Schlyter har varit mycket aktiv under dagen och varit på plats såväl i ITRE som i JURI och följt omröstningarna, och han kommer även vara på plats för omröstningen i LIBE om en liten stund.

Omröstningen i LIBE, som alltså strax inleds, ser på förhand ut som den omröstning som skall vara den ”lättaste” att vinna. En dag som denna går det dock inte att ta något för givet, så vi håller tummarna för ett nej även där. Omröstningen i LIBE kommer att bli historisk, då det är första gången utskottet utnyttjar sin rättighet att tycka till om ett internationell avtal. Således är ACTA-avtalet allt annat än ”vanligt”.

Nu håller vi tummarna för att ledamöterna i LIBE står upp för mänskliga rättigheter. Omröstningen inleds om några minuter.

 

Media: DN , Europaportalen , GP

2 kommentarer

Nej till ACTA även i JURI!

Postad den av acta

I det rättsliga utskottet blev resultatet utmärkt. Den acta-vänliga rapportören Mariella Gallos yttrande föll med röstsiffrorna 10-12.  Mer inom kort.

Media: EU-Portalen

 

Kommentera

ITRE säger nej till ACTA

Postad den av acta

Det var inte med stor marginal, men Industriutskottet (ITRE) har precis rekommenderat INTA (handelsutskottet) att säga nej till ACTA-avtalet. Den avgörande separata voteringen om rekommendationen att förkasta ACTA (punkt 6) antogs med endast 4 rösters marginal (29-25). Just nu florerar rykten om att det var ALDE (den liberala gruppen) som svängde och så när stjälpte det kritiska yttrandet, men detta har dementerats från ALDE-håll, så vi vet inte med säkerhet än. Klart är dock att ITRE sagt nej till ACTA, men att den försvinnande lilla marginalen tyder på att kampen är långt ifrån avgjord.

Mer: Twitterflöde ACTA , Laquadrature du Net

Kommentera

ACTA-omröstningar i EU-Parlamentet idag

Postad den av acta

Idag röstar tre av EU-Parlamentets utskott om ACTA-avtalet. Industriutskottet (ITRE) håller sin omröstning någon gång mellan kl. 09 och 12.30 (gissningsvis har de hunnit fram till punkten om ACTA runt kl. 10.30-11.00), utskottet för medborgerliga rättigheter (LIBE) röstar mellan kl. 12.10 och 12.30 samt utskottet för rättsliga frågor (JURI) kl. 10.30.

Omröstningarna bör kunna följas via de respektive utskottens hemsidor (JURI , LIBE , ITRE ). Vi kommer också att rapportera så fort voteringarna är klara.

Det har varit full fart inför voteringarna, och såväl ekonomiska särintressen som medborgarrättsorganisationer som FFII och Laquadrature du Net har kontaktat ledamöterna inför omröstningarna. Det återstår att se vems argument som vägde tyngst.

Lästips; EDRI har studerat hur EU-Kommissionen misslyckades grovt med sina ambitioner i förhandlingarna om ACTA-avtalet, något som även Torrentfreak rapporterat om.

 

 

Kommentera

RSS Prenumerera