ACTA-zombie väckt till liv i EU-parlamentet idag

Postad den av acta

Det hör ju inte till vanligheterna att vi uppdaterar den här bloggen, men idag är det dags. Tyvärr vaknade nämligen en gammal ACTA-zombie till liv i EU-parlamentet idag. I två betänkanden från Folkpartiets Cecilia Wikström som handlar om varumärkesskydd bröt plötsligt den socialdemokratiska gruppen (S&D) samt den stora konservativa/kristdemokratiska gruppen (EPP) mot den tidigare uppgjorda kompromissen och lade fram fyra gemensamma ändringsförslag (två på varje betänkande) som i princip riskerar att få samma katastrofala konsekvenser för tillgången till legitima generiska läkemedel som de förslag som kritiserades massivt i ACTA-avtalet. Detta alltså helt utan någon form av debatt i vad som närmast kan liknas vid kuppartade former – ett vad det verkar rakt beställningsjobb från läkemedelsindustrin. Värt att notera är dock att de svenska socialdemokratiska ledamöterna röstade mot sin egen partigrupp och nej till ändringsförslagen. Både rapportör Wikström samt Carl Schlyter skickade ut mail till övriga ledamöter där man uppmanade dem att rösta nej till de här ändringsförslagen, men tyvärr gick förslagen likväl igenom.

Frågan om generiska mediciner kan även komma att återupplivas i ACTA-avtalets ”spirituella”uppföljare, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Rapporteringen kring det sker dock på ttippen.

Kommentera

ACTA historia, men nu kommer TTIP – Ny blogg bevakar utvecklingen

Postad den av acta

ACTA-avtalet må vara besegrat, men nu är det TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) som blir den nya heta potatisen. Carl Schlyter har idag lanserat en ny blogg, ttippen.se, som kommer bevaka det avtalet. Skynda dit!

Kommentera

ACTA-avtalet besegrat!

Postad den av acta

ACTA-avtalet är besegrat! EU-Parlamentet röstade precis nej till avtalet. Som väntat försökte de konservativa grupperna EPP och ECR att skjuta upp omröstningen, men deras förslag föll klart med röstsiffrorna 255 – 420. I stället beslutade en majoritet av Parlamentets ledamöter att säga nej till ACTA-avtalet, med röstsiffrorna 478 mot 39 (165 avstod). Därmed kan EU inte ingå avtalet, varvid hela avtalet lär falla, då det inte bör finnas någon större vits för övriga parter i avtalet att gå vidare när EU saknas. Handelskommissionär Karel de Gucht har tidigare sagt att EU-Kommissionen vid ett nej inte tänker att ge upp ACTA, utan att återkomma med avtalet efter att EU-domstolens yttrande kommit. Huruvida detta bara var ett tomt hot är oklart. Det är dock tveksamt om detta är möjligt, och definitivt osannolikt att EU-Parlamentet då plötsligt skulle ändra sig.Kommissionen sade precis efter omröstningen att man fortsätter med sin förfrågan till EU-domstolen, kommer att avvakta yttrandet och därefter överväga hur man tänker gå vidare.

Detta är en monumental seger för civilsamhället och medborgarna. Redan 2010 startade Carl Schlyter den här bloggen, och kampen har onekligen varit lång, och aldrig har det väl egentligen känts som om vi skulle klara det här. Processen kring ACTA har präglats av enormt hemlighetsmakeri, där ekonomiska särintressen fått svängdörrar in till lagstiftarna och fått skriva in i princip vad de ville i ACTA-avtalet. Genom enorma ansträngningar från enskilda politiker, från representanter från civilsamhället, kritiska akademiker och engagerade medborgare försvann en del av de värsta skrivningarna successivt ur ACTA – även om effekterna gömdes kvar i mer tvetydiga och oklara skrivningar.

Trots att ACTA-avtalet backats upp av en strid ström av några av världens starkaste lobbygrupper och ekonomiska särintressen, EU-Parlamentets största partigrupp, otaliga medlemsstater och självaste EU-Kommissionen så har de massdemonstrationer som tog sin start under 2012 runt om i Europa givit resultat. Vanliga medborgares rättigheter har stått mot profiten. Och äntligen har medborgarnas rättigheter fått gå först. Demokratin har segrat.

Vi bör dock komma ihåg att även om ACTA-avtalet är besegrat, så kommer innehållet i avtalet att komma tillbaka i andra former. De ekonomiska särintressen som drivit på för den typ av människorättsvidriga lagar som ACTA representerar kommer inte ge upp. Kampen för ett fritt Internet, där grundläggande medborgerliga rättigheter och friheter respekteras, en digital miljö fri från oproportionerlig övervakning, och en värld där tillgången till livsnödvändiga generiska läkemedel tryggas, den kampen går vidare.

Men idag; Idag firar vi. ACTA är besegrat!

Carl Sclyter twittrar: Glad glad glad över ACTA. Sällan jobbar man i motvind i flera år för att sedan få en total seger. Tack alla ni som brytt er. Fortsätt kämpa!

Läs mer: FalkvingeHax, SR, DN, Miljöpartiets pressmeddelande, SVD, Aftonbladet, GP, Engström, SVT, DN2

3 kommentarer

Avgörandet närmar sig

Postad den av acta

Om bara några timmar är det dags för den avgörande omröstningen om ACTA-avtalet. Som det ser ut just nu så lär det inte bli ett ”Ja” till ACTA; snarare handlar frågan om huruvida omröstningen kommer att skjutas på framtiden eller om det blir ett Nej redan nu.

Att döma av gårdagens debatt, som stundtals var mycket livlig, så ser utgångsläget inför dagens omröstning mycket bra ut. Bland de partigrupper som sedan tidigare deklarerat att de tänker rösta emot ACTA var enigheten stor (med något enstaka undantag, exempelvis Moriera från S&D), medan det i det mer positiva lägret (EPP och ECR) dök upp överraskande många ledamöter med avvikande åsikt – bl.a. kan vi nog räkna med att de polska ledamöterna, som är under stort tryck från hemmaopinionen där de stora gatuprotesterna mot ACTA-avtalet började,  kommer att rösta nej.

EPP:s och skuggrapportör i INTA Christoffer Fjellners linje under gårdagens debatt var att hela tiden förespråka att EU-Parlamentet inväntar EU-domstolens yttrande innan Parlamentet tar beslut. Fjellner fick mycket kritik i debatten för att komma med halvsanningar och att hans intresse av att avvakta domstolsyttrandet har väldigt lite med att göra vad han egentligen vill utan är snarare ett försök att försena processen. Faktum är att om man tittar noggrant på EU-Parlamentets egna regler gällande sådant här (Rules of Procedure), så beskrivs i R.O.P artikel 90.6 precis hur man kan gå tillväga för att få igenom ett bindande beslut på att avvakta ett domstolsyttrande när det gäller internationella avtal. Det är bara att som exempelvis partigrupp lägga fram en resolution inför Parlamentet och vinna gehör för den, i sådana fall skulle Parlamentet bli tvunget att invänta domstolens yttrande innan en avgörande omröstning genomförs. Faktum kvarstår att Fjellner och hans partigrupp har haft från den 25 november 2010 till den 2 juli 2012 på sig att lägga fram en sådan resolution inför Parlamentet. Att det inte gjorts visar med all önskvärd tydlighet att EPP och Fjellner inte är intresserade av domstolsyttrandet i sig, utan bara försöker använda domstolsyttrandet som ett sista desperat försök att försena, trixa med och skjuta upp en omröstning som det mesta talar för kommer att resultera i att ACTA sänks till botten. (Tack till Erik för tipset om R.O.P).

Vad som även framgick under debatten var att flera ledamöter var mycket irriterade över handelskommissionär Karel de Guchts sätt att sköta ACTA-processen, och en del ledamöter gick så långt som att insinuera att de Gucht bör avgå om ACTA faller idag. Att de Gucht skulle avgå får dock ses som oerhört osannolikt. Med tanke på med vilken kraft de Gucht klamrat sig fast vid ACTA-avtalet så hade det förvånat mycket om han inte skulle klamra sig fast lika hårt vid sitt jobb.

Det förväntade förfarandet i dagens omröstning är att EPP och ECR kommer att begära att Parlamentet röstar om huruvida man vill skjuta upp omröstningen. Därefter kommer det (om Parlamentet inte går med på att skjuta upp voteringen) att rösta antingen Ja eller Nej till ACTA. Om EPP och ECR misslyckas med en försening har ECR via twitter bekräftat att de tänker lägga ner sina röster i den avgörande voteringen. EPP gjorde på det viset i INTA, och det är rimligt att anta att de kommer följa ECR:s exempel.

Voteringen börjar kl. 12.30, och kan följas via stream här. Vi rapporterar förstås under omröstningen.

Läs mer: HAX, FFII, Aftonbladet, SR

1 kommentar

Live från ACTA-debatten

Postad den av acta

Debatten kan följas live här

Uppdatera sidan för det senaste (tryck på f5).

17:43 Därmed är dagens debatt om ACTA avslutad. Vi återkommer med en mer sammanhängande sammanfattning antingen sent i kväll eller tidigt i morgon. Den avgörande voteringen avgörs i morgon kl.12.30

17:39 David Martin (S&D) Martin tycker att debatten på twitter varit mycket informativ och bra men varit lite väl hetsk mot EU-Kommissionen. Han instämmer inte i beskrivningen som hörts (från exempelvis Mariella Gallo) att det är populism att lyssna på medborgarna på gatan och ansvarstagande att lyssna på lobbyister.

17:26 Kommissionär De Gucht talar. Han delar inte alls den kritik som riktats mot honom rörande den bristande insyn i processen som getts till både EU-Parlamentet och allmänheten. Han anser verkligen inte att han försökt upprättat någon form av hemlighetsmakeri. Det har även sagts att jag inte lyssnat på Parlamentet – men det har jag visst, senaste gången (nov 2010) Parlamentet uttalade sig om ACTA var ni ju FÖR ACTA, och det har jag följt. Jag har kritiserats för att jag inte bett om en prövning till EU-domstolen tidigare, men det står i våra stadgar att jag kan göra det efter att det att avtalet är färdigförhandlat. (De Gucht försvarar sitt handlandande med fler hänvisningar till artiklar i EU-stadgar). Jag tycker även att det är ex. Albrecht som bytt åsikt än att jag har gjort det (Albrecht påpekade att de Gucht inte lyssnade när de gröna ville ha en prövning av EU-domstolen om ACTA för 1,5 år sedan).

De Gucht besvarar nu specifika frågor, och verkar inte ha någon avsikt att anpassa sig till sina 2 minuters talartid. Eller för den skull erkänna att han begått något som helst fel rörande processen med ACTA.

Han börjar gå lite på tomgång. Kontentan är att EU-Parlamentet skall avvakta med att ta beslut om ACTA. De problem, som han för första gången erkänner finns i ACTA, är medlemsländernas fel (!). Noteras kan att de Guchts talartid på 2 minuter blev 13 minuter.

17:24 Vi närmar oss slutanförandena

17:20 Svenska tolkarna har börjat ordvitsa och bytt ut talarnas standardiserade avslutningsfras ”Vi bör lägga acta till handlingarna” till ”vi bör lägga acta till akterna”.

17:17 Debatten fortsätter, men väldigt lite nytt sägs. Fjellner får mycket stryk på Twitter för sin jämförelse mellan ACTA och Kyoto-protokollet.

 17:15 (Nu listas inte vilka ledamöter som pratar, så vi uppdaterar om det sägs något som inte sagts förut). De Gucht samt David Martin (Actarapportör i INTA) kommer att avslutningstala.

(Nu slängs det in blåa Kort (för att få ordet). Ordföranden beslutar att en från varje grupp (två från de största grupperna) får möjligheter att göra ett inlägg)

17:14 Cortés Lastra (S&D) Ni blandar ihop saker.

17:13 Replikskifte: Fjellner (EPP) Huvudskälet till att många länder inte velat vara med i ACTA är att de vill fortsätta göra intrång i immaterialrätten, är det ett skäl för att säga nej till ACTA? Att USA och kina inte är med i kyotoprotokollet, är det ett bra själv för att rösta nej till KYoto-protokollet, anser ni det?

Cortés Lastra (S&D) Nej till ACTA; det var vad vi sade i utvecklingsutskottet.Vi vill skydda immaterialrätten på andra sätt än via ACTA.

(En talare hann emellan, listades inte, oklart vem, Ferrol?)

17:08 Geringberg de Oodenberg (S&D) Vi har fått höra att vi inte ska ge efter för påtryckningar från gatan. Men det är ju dem som har valt oss! Jag vill påminna Kommissionär de Gucht om att det är EU-Parlamentet som utser Kommissionen, och också kan upplösa den.

17:07 Tarabella (S&D) Jag tycker det är lite konstigt att Kommissionär de Gucht undrar om det avtal som han själv undertecknat är lagligt.

17:05 Kalfin (S&D) Vi ska inte hamna i en situation där vi begränsar Internet i en tid av en teknisk revolution. Lagstiftningen måste förstås även inkludera Internet, men inte på bekostnad av medborgerliga rättigheter. ACTA kommer inte lösa problemen som finns idag, det måste vi göra via att förändra affärsmodellerna.

17:04 Susta (S&D) Mycket känsliga frågor i ACTA som tas upp på ett vagt och otydligt sätt. I morgon kommer jag rösta emot ACTA.

(Pissepaus)

17:01 Mazzoni (EPP)

17:00 Peterle (EPP) Efter att lyssnat på den här debatten tycker jag inte det finns tillräckliga skäl för att säga ja till ACTA.

16:58 Castex (S&D) Mycket har redan sagts. Vi företräder folket, tack herr Kommissionär de Gucht för det du gjort kring acta, det har lett fram till att hundratusentals medborgare kontaktat oss och påmint oss om att vi är deras företrädare. Men i demokratin utkrävs också ansvar. I morgon vill jag att ni tar ansvar för ert misslyckande och er misslyckade arbetsmetod.

16:57 Muscardini (EPP) Konsumenter skall inte behöva bli lurade av falska varor eller läkemedel. Friheterna på internet finns kvar.

(Tappade bort några talare för att få med det mesta från Carl Schlyters anförande, men försöker plocka upp det igen. Hax livebloggar också)

16:51 Carl Schlyter (Greens/Efa) Ett tvetydigt avtal är ett dåligt avtal, oavsett vad EU-domstolen tycker, därför behöver vi inte vänta på det yttrandet. Av det lilla som dock är tydligt i avtalet framgår att företagens intressen sätts framför medborgarnas. Dessutom hotar avtalet generiska läkemedel. Om det bästa försvaret för ett avtal är att det inte ändrar någonting, är det inte mycket till avtal. Kommisionär de Gucht;  Det ”vi” du menar, när du säger att ACTA inte hotar våra rättigheter, är gamla företag och gamla affärsmodeller. Det ”vi” jag pratar om, är de hundratusentals medborgare som engagerat sig, de människor som drabbas av ACTA. Det är demokratin som får EU-Parlamentet att säga nej. Men jag vill varna för att de dåliga delarna av acta kommer återuppstå som monster i dåliga zombiefilmer. Därför måste vi se över immaterialrätten, och låta kulturen växa, inte profiten!

16:48 Saifi (EPP) Jag beklagar att på ett lugnt sätt diskutera ACTA i EU-Parlamentet. Herr Kommissionär, ni har förhandlat det här avtalet, men varken ni eller era medarbetare har lyckats bemöta den kritik och de farhågor som kommit ifrån medborgarna. Mitt hemland Frankrikes företag går miste om miljarder euro i intäkter p.g.a. förfalskningar. Vi måste komma ihåg vilka effekter varumärkesförfalskningar får för vår ekonomi.

16:47 (Jadot) I morgon kommer Eu-Parlamentet att förkasta acta, och det är en god nyhet för demokrati. Jag blir chockerad när jag hör ledamöter för EPP när de tycks säga att det är de stora koncernerna som representerar allmänheten intressen, och inte medborgarna.

16:45 Wikström (ALDE) Immaterialrätten måste skyddas, men acta är inte lösningen. Även om mycket av kritiken bygger på mytbildning, så står det klart att det finns stora brister i avtalet. Vi måste i stället skapa avtal sektorsvis, med full insyn för berörda parter och civilsamhället. Som romarna sade: ”ACTA es fabula, skådespelet är över”.

16:44 Kammerevert (S&D) ACTA måste förkastas, och jag är glad att debatten här i kammaren går i den riktningen. Detta avtal får inte tillåtas att urvattna våra grundläggande rättigheter. ACTA är ett steg i fel riktning, det tvingar oss in i ett hörn.

16:41 Zalewski (EPP) Den här debatten motsvarar mycket vad som hänt i den allmänna debatten, exempelvis i Polen. Det jag reagerar på i avtalet är den bristande balansen i avtalet, mellan å ena sidan konsumenternas rättigheter och å andra sidan rättighetsinnehavarnas rättigheter . Kulturprodukter skall inte bara vara tillgängliga för de som har råd. Immaterialrätten borde förändras så att fildelning för icke-kommersiellt bruk tillåts. (Av Zalewskis anförande att döma kan vi anta att de polska EPP-ledamöterna kommer att rösta nej till ACTA!)

16:40 Keller (Greens/EFA) ACTA kan inte hjälpa med förfalskningar av läkemedel. I stället måste vi arbeta med att främja tillgången till generiska läkemedel, de som arbetar med detta har inte konsulterats i processen. Det finns bara en väg framåt, och i morgon måste vi säga nej till ACTA.

16:37 Goerens (ALDE) Alla hade tjänat på att tvetydigheterna i ACTA hade utretts ordentligt i tid. Men som det är nu måste vi säga nej till ACTA. Vi måste dock lära oss av detta. I framtiden kanske EU-Parlamentet måste involveras i processen i ett långt tidigare stadium. Vi behöver ett uttolkande protokoll. (Replikskifte med Fjellner).

16:36 Badia i Cutchet (S&D) Det råder oro bland medborgarna, och jag menar att den oron är helt berättigad. Vi kommer att rösta emot ACTA i morgon.

Carl Schlyter kommer att tala snart, ca 16:48

16:35 Badia i Cutchet (EPP) Visst håller jag med dig om de här allmänt hållna formuleringarna, men vi måste ha balans.

16:34 Albrecht (gröna) replik; Nu har jag en fråga till dig. Ni säger att att internet inte kan vara ett område utan rättsliga regler. Men Internet kan ju inte heller vara ett område utan grundläggande rättigheter! Hur ser ni på detta, att rättigheterna hotas?

16:32 Quisthoudt-Rowohl (EPP) Nu har mycket sagts här. Men vi måste slå fast att mycket under förhandlingarna och processen gått snett. Samtidigt har ACTA-avtalet positiva delar, och det här området är enormt viktigt för Europas konkurrenskraft. Internet kan inte vara ett område utan rättsliga regler. Men visst stämmer det att många av de stora pirataktörerna (länder) inte deltar, men varför inte börja med lagstiftning här?

16:31 Judith Sargentini (Greens/EFA) Att Internet skall övervakas av privata aktörer, det är ju sanslöst. Vi måste hitta moderna lösningar på de upplevda problemen. Vi måste också komma ihåg actas konsekvenser för generiska läkemedel, läkemedel som räddar liv.

16:30 Marietje Schaake (ALDE) Miljoner européer har protesterat mot ACTA. Jag vill ha en ny politisk och demokratisk era. Vi behöver upphovsrättsreformer, men inte ACTA.

16:26 Jörg Leichfried (S&D) Vill vi spionera på medborgarna? Nej, det vill vi inte. Vill ni inte detta i morgon måste vi rösta emot ACTA. Ni i EPP har ju sagt att ni är emot ACTA, sluta förhala då! Rösta emot i morgon. Jag är för en balanserad immaterialrätt. Men vad har det med ACTA att göra? Vad har det med att göra att man kriminaliserar ungdomar som inte begått några brottsliga handlingar? (Hans anförande följs av replikskifte)

16:23 Rubig (EPP) Immaterialrätten måste reformeras och vara i fas med den digitala utvecklingen. Vi måste leta efter riktiga regler, vad ACTA innebär har redan förts fram här, om Kina och Indien inte är med i båten, vad har det då för värde?

16:21 Stassen (Grupplösa): Bolag som spionerar på sina egna kunder är ett hot mot yttrandefriheten, och detta får aldrig hotas. Kommissionen stänger öronen för all kritik, och man har länge arbetat i stängda rum, och nu försöker man manövrera för att få igenom ACTA. ACTA handlar om övergrepp mot de grundläggande rättigheterna, och det kan aldrig accepteras.

16:19 Salvini (ALDE) Vi måste respektera Internetanvändarna.

Debatten går het, ordföranden ber kontinuerligt ledamöterna att hålla sig till den utsatta tiden, då man redan gått långt över tiden.

16:15 Lichtenberger (Greens/EFA) Ni säger nu att ni vill försvara Europas konkurrenskraft. Hur undrar jag, när de stater som står för de flesta förfalskningarna inte är med? (Replikskifte) Jag vill inte vänta på EU-domstolens yttrande, det försökte vi innan, nu använder man (EPP) domstolen för att förhala. ACTA betyder rättsosäkerhet, det hjälper inte vår ekonomi.

16:14 De Sarnez (ALDE) säger att Kommissionen måste respektera EU-Parlamentets beslut.

16:13 Berlinguer (S&D) ACTA kan leda till att man stänger tillträde till nätet, det är ju i det närmaste en revolution. Och varför blandar man ihop förfalskningar och fildelning? Vi måste tänka med förnuftet, och inte låta ACTA träda i kraft.

16:12 Gallo: Det är ju JAG som företräder dessa ungdomar som protesterar, det är ju JAG som vill ge dem jobb, jag har visat er de här siffrorna för vad piratkopiering innebär för arbetstillfällen.

16:11 Fortsatt replikskifte mellan Gallo och upprörda kolleger.

16:10 Gallo (EPP) ACTA får inga konsekvenser för generiska läkemedel.

16:09 Ni Gallo säger att ACTA hotar medborgarnas hälsa via förfalskade läkemedel etc. Känner ni till generiska läkemedel?

16:06 Gallo (EPP) ACTA motsvarar en allmän insikt i de problem som skapas av piratkopiering. 100 000 arbeten förstörs varje år p.g.a. piratkopiering/Förfalskningar. ACTA skapar inga nya befogenheter på immaterialrättsområdet.
ACTA kommer på ett proportionerligt sätt genomföra åtgärder mot förfalskningar och piratkopior av materiella varor. När man talar om det digitala området så omfattas det av missuppfattningar. Jag hoppas ni (EU-Parlamentet) kommer rösta i den europeiska ekonomins intresse och inte ge efter för tryck ”från gatan”.  (Gallos anförande möts av starka reaktioner och många begär ordet).

16:05 Erenhauser (oberoende) ACTA skapar åtgärder som leder till övervakning av Internet, och är en fara för uppgiftsskydd. Vi har redan sagt nej till ACTA i fyra utskott, och jag varnar för att vi skulle skjuta upp morgondagens omröstning eller säger Ja till ACTA i morgon, då det skulle underminera medborgarnas förtroende för oss. Jag hoppas att ni, Kommissionär de Gucht,

 16:04 Batten (EFD) Jag kan försäkra de som kontaktat mig och mina väljare i London att jag tänker rösta nej. Via ACTA skapar EU en egen polisstat, som öppnar upp för många olika möjligheter för att förtycka yttrandefriheten.

16:02 Murphy (GUE/NGL) Karel de Gucht, ni har gjort allt för att få igenom ACTA. Ni har gjort allt för att undvika den här omröstningen, det visar på förakt för demokratin. Ni anklagade de som var emot acta för att de spred vilseledande information. Vad ska vi med demokrati till när vi har kommissionen? Till skillnad från er tror jag på medborgardialog och samhällsdebatt.

16:00 Replikskifte mellan bl.a. ECR:s David Campbell (som är acta-kritisk).

15:59 Belier (GREENS/FA) ACTA kränker grundläggande rättigheter och privatlivets helg. Vi har kämpat i tre års tid för att stoppa ACTA. Parlamentet som är det enda som företräder medborgarna, kommer vi respektera medborgarnas vilja? I morgon måste medborgarnas lobby vinna, vi måste säga adjö till acta och goddag till demokratin. Vårt beslut är politiskt, och vi måste säga nej till ACTA

15:58 Kazak (ALDE) Vi måste respektera de här grundläggande rättigheterna fullt ut (han pratar även om andra sätt att agera kring immaterialrättsfrågorna)

15:55 De Keyser (S&D) Vi har absolut inte ändrat inställning till ACTA (som Caspary hävdat), vi varnade för länge sedan om att avtalet innehållit många problem. När civilsamhället och direktdemokratin börjar agerar är då vi som parlamentariker står inför en intressant möjlighet att hantera den här typen av frågor. När medborgarna förstår vad som händer så agerar de. Och jag kommer vara glad när vi i morgon förkastar ACTA tillsammans med en allians från civilsamhället.

15:52 Caspary (EPP) Allt har sin tid, vi måste respektera andra institutioner i EU när frågan nu är där. Sen har vi egna expertgrupper inom EU-Parlamentet som skulle komma med utlåtande. Vi ville utreda redan i april. Kommissionen var för långsamma, vi vill bota acta och inte döda det, och det är den politiska skillnaden mellan oss.

15:51 Albrecht (GREENS) Nu blir jag nästan förbannad. Vart var ni för 1,5 år sedan när vi begärde att vi ville att EU-domstolen skulle granska avtalet? Då hade vi ju idag haft ett yttrande från dem att ta ställning till. Det här är dubbelmoral. Ni vill skjuta upp det här för att ni inte vill att det skall förkastas.

15:48 Caspary (EPP) Vi från EPP vill granska ACTA och inte förändra någonting för medborgarnas rättigheter. Frihet på Internet är viktigt för oss. Vi vill hålla ACTA vid liv, vi vill förbättra och bota ACTA, inte döda det, men det är ni (actakritikerna) och era partigrupper som inte vill ha debatt och en öppen omröstning. Vi vill avvakta domstolsutlåtandet.

15:47 Marine Le Pen (Partilösa) Bara stora privata företagsgrupper kommer dra nytta av det här. (Därefter följde Le Pen in med att lyckas kritisera invandringspolitiken)

15:44 EFD (Cymanski) Unga människor är upprörda över hur den här processen har hanterats. Vi måste skydda immaterialrätten, men vi måste förkasta ACTA.

15:41 GUE/NGL (Scholz) EU:s medborgare har diskuterat ACTA länge – de har kommit fram till att de inte vill ha ACTA. Internet är viktigt för såväl demokrati som att förgylla vårt liv, och våra medborgare har satt sitt hopp till EU-Parlamentet att försvara sina rättigheter mot EU-Kommissionen och ACTA.

Vi behöver inte vänta på domstolsyttrandet, för det räcker att se vad avtalet innehåller och vilka konsekvenser det kan få.

De Gucht, ni försvarar en gammal affärsmodell. Ni försvarar inte artister, utan företag som Sony och det sätt de behandlar sina artister på. Jag hoppas att vi i morgon förkastar ACTA.

15:39 ECR (Kamal) Det är viktigt att vi utreder de farhågor som finns mot ACTA gällande medborgerliga rättigheter, och då är det mycket viktigt att vi avvaktar domstolsyttrandet innan vi röstar. Mycket är oklart i debatten, three strikes har ingenting med ACTA att göra, det är ju nationella bestämmelser och inget som rör ACTA.

Är man oroad över integritetsaspekter bör man vänta på EU-domstolens yttrande.

15:38 Replikskifte mellan Caspary (EPP) och Albrecht, om hur man bör gå vidare om man nu inte vill ha ACTA.

15:35 Greens/EFA (Albrecht) Det är bra om ACTA förkastas i morgon och vi får till stånd en ordentlig debatt om immaterialrätten, globalt. Vi kan inte gå vidare med de som ”vill” ha den här typen av lagstiftningar och exkludera och köra över Indien, Kina och utvecklingsländer.

Det är viktigt de Gucht att ni respekterar EU Parlamentets åsikt. För två år sedan varnade jag dig för att Ni kommer att få ett nej till ett nytt internationellt avtal om  ni gav fel och otillräcklig information till oss, ni har tagit bort långtgående saker ur avtalet och har extremt stort tolkningsutrymme i texten.

15:32 LIBE (Rinaldi) November 2010 bad vi EU-Kommissionen avvakta med att skriva under ACTA och göra en ordentlig konsekvensbedömning, men Kommissionen beslutade att underteckna omedelbart. Sedan dess har medborgarna mobiliserat. Entreprenörerna är misstänksamma mot ACTA. Vi kan ju inte genomföra viktiga beslut utan medborgarnas samtycke, framför allt när vi inte genomfört ett ordentligt samråd.

15:29 S&D (Lange): ACTA är ett felaktigt verktyg, av tre anledningar; För det första inkluderas inte de länder som står för majoriteten av förfalskningarna. Därutöver tar man bestämmelser från det analoga området och för över det på det digitala området, och beaktar inte de speciella omständigheter som rör Internet. Slutligen med ACTA sätter man en ”korsett” på Internet, som begränsar området, och det är inte utförligt utrett.

15:27 Replikskifte mellan olika ledamöter och Fjellner. Fjellner får tung kritik. ”Säg sanningen. Ni är ju för acta, för filmindustrin, det är ju DÄRFÖR ni vill förhala omröstningen”.  ”Vi vill inte invänta domstolsdomen, inte för att vi är rädda, utanför att ACTA inte en rättslig fråga – det är en politisk fråga”.

15:23 Christoffer Fjellner från EPP och svenska moderaterna tycker det är oansvarigt att rösta om ACTA redan i morgon. Han anser att det inte är ett seriöst förfarande att inte invänta EU-domstolens yttrande, och förstår inte varför acta-kritikerna inte kan invänta detta yttrande. Är kritikerna rädda för utlåtandet?, frågar sig Fjellner. Han är inte förvånad att ”de som inte vill ha immaterialrätt” vill rösta nej ”på en gång”, utan att invänta domstolsyttrandet. Således tycks Fjellner glömma bort att hans grupp avfärdade allt vad ett sådant yttrande hette när det såg ut som om ACTA skulle gå igenom. Han tycks återigen glömt bort kritiken mot ACTA rörande generiska läkemedel.

15:18 Rapportörerna från de respektive utskotten har nu tagit till orda. Kritiken kommer från olika håll. LIBE:s huvudansvariga rapportör Dimitrious Droustas framför allt på grund av otydlugheterna i avtalet är inkompatiblet med flera av EU:s olika stadgar.

15:16 ACTA-debatten i EU-Parlamentet är igång. Vi uppdaterar fortlöpande. Just nu talar Handelskommissionär Karel de Gucht, och precis som väntat försvarar han ACTA och hävdar bl.a. att ”acta is not an attack on our freedoms, but a defense of our livelyhoods”. Frågan är om ”vi” i de Guchts anförande är EU:s medborgare, eller de ekonomiska särintressen som står bakom avtalet.

David Martin, acta-rapportör i det huvudansvariga INTA-utskottet inleder, och rekommenderar att ACTA förkastas. Han säger att han gått in i processen med ett öppet sinne men funnit att ACTA inkluderar en mängd problem och tveksamheter, och att Parlamentet bör förkasta avtalet på direkten.

Läs mer: Carl Schlyter m.fl debattartikel igår i Sydsvenskan

 

2 kommentarer

EPP ger inte upp – tänker föreslå att skjuta fram ACTA-omröstningen

Postad den av acta

Avgörandets stund närmar sig; I morgon kommer ACTA behandlas i en helt avgörande omröstning i EU-Parlamentet. Omröstningen kommer att ske i morgon onsdag klockan 12, och blir en rak ”Ja eller nej”-omröstning. Idag kommer en debatt inför omröstningen att hållas i plenum kl. 15, en debatt som kan följas live via stream.

Trots att vi har vunnit i alla utskottsomröstningar så har ja-sidan med EU-Kommissionen och konservativa EPP-gruppen i spetsen inte gett upp. Det har tidigare spekulerats i att EPP förberedde en ”kupp” för att få bort ACTA-omröstningen från dagordningen under den nuvarande beslutsveckan i Strasbourg, men inget sådant försök gjordes under gårdagen (då dagordningen beslutades). Däremot har inte EPP gett upp sina försök att skjuta fram omröstningen. Igår meddelade gruppen på twitter att de under eftermiddagens debatt tänker föreslå att beslutet om ACTA skjuts upp tills dess att EU-domstolen kommit med sitt yttrande. Att EPP och Kommissionen med alla tänkbara medel försöker undvika en förlust kommer väl knappast som en överraskning, men likväl är argumenten för att vänta med omröstningen försvinnande få. Många av Europas ledande akademiska experter på området har fördömt avtalet, både ur juridisk (i relation med nuvarande EU-rätt) samt människorättsliga aspekter, och EU-Parlamentets eget sakkunniga utskott i medborgarrättsfrågor (LIBE) röstade med stor majoritet för att rekommendera ett Nej till ACTA. Dessutom har Utskottet för Utvecklingsfrågor (DEVE) klart och tydligt i sitt behandlande av ACTA rekommenderat ett nej, just p.g.a. att ACTA:s konsekvenser för tillgången till generiska läkemedel anses vara smått katastrofala, en aspekt som inte innefattas av EU-domstolens yttrande.

Syftet med EPP:s förmodade begäran att skjuta upp omröstningen är förstås att försena omröstningen så pass att kraften i de folkliga protesterna mot frågan avtagit, och det således blir enklare att få igenom. Med tanke på vilken bristande insyn och demokratisk kontroll som präglat förhandlingarna om ACTA och hela processen så känns EPP:s agerande, ur demokratiskt synvinkel, aningen tveksamt.

Dagens debatt kommer som sagt att sändas med start klockan 15, och kan följas via stream. Vi kommer förstås även att rapportera från debatten och följa eventuella försök att skjuta fram morgondagens avgörande omröstning.

 

Kommentera

Nej till ACTA i INTA!

Postad den av acta

Ändringsyrkandet att skjuta upp förfarandet i EU-Parlamentet tills dess att EU-domstolen kommit med sitt yttrande slogs ned.  Det röstades först ner med siffrorna 13-19, men omröstningen fick göras om då 32 personer (mot tillåtna 31) hade röstat. Slutliga resultatet blev 12 – 19. Således slogs ändringsyrkandet ner med betryggande majoritet. Sedan godkändes den acta-kritiska yttrandet, som rekommenderar att EU-Parlamentet säger nej till ACTA, med samma siffror, 19-12.

En fantastisk framgång, och en klart större seger än väntat, vilket onekligen är ett helt strålande resultat! Det gjordes heller inga försök att få igenom en anonym omröstning, vilket är glädjande, kanske var det stora pressuppbådet och den stora mängd aktivister som följde omörstningen via stream och på twitter en viktig faktor att ingen vågade sig på den formen av fulspel. EPP har nu efter omröstningen dementerat att de någonsin haft en sådan idé. EPP drog också, precis som skuggrapportören Christoffer Fjellner hade utlovat, tillbaka de ändringsyrkanden som föreslog att INTA skulle rekommendera Parlamentet att säga Ja till acta, varvid utskottet logiskt nog aldrig röstade om detta.

Mediauppslutningen i INTA var mycket stor, och folk fick trängas längs väggarna. Det rapporteras även att ingången till INTA:s sammanträdesrum pryddes av ACTA-positiva affischer, och att de acta-negativa affischer som tidigare satts upp tagits bort.

De sista dagarna innan omröstningen har präglats av stor mobilisering från båda sidor. Igår talade alltså handelskommissionär de Gucht i INTA, och både från de kommersiella särintressena som från medborgarrättsgrupper har aktivitetsnivån varit hög. I går gjorde exempelvis 41 organisationer ett gemensamt uttalande där man uppmanade INTA att förkasta ACTA.

”Tack alla för 19-12 seger i utskottet om att stoppa acta. Det är en seger för medborgardemokrati istf den vanliga EU-lobbyismen!”, twittrade Carl Schlyter precis efter att röstsiffrorna offentliggjorts.

Kort efter omröstningen i INTA hölls en presskonferens med utskottets acta-rapportör David Martin, en representant för EPP samt Piratpartiets Amelia Andersdotter. Martin välkomnade som väntat dagens beslut och tackade alla de medborgare som engagerat sig i frågan. Han diskuterade också vikten av att ha en fungerande immaterialrätt, men att medborgerliga rättigheter alltid måste komma först. EPP var förstås missnöjda med resultatet och varnar för vilka konsekvenser det kan få för medborgarna att komma att utsättas för förfalskade produkter.

Det tycks som att anledningen till att segern blev så stor i omröstningen berodde på att de polska EPP-ledamöterna, som haft hårt tryck från hemmaopinionen där ACTA varit en het potatis under lång tid, böjde sig för påtryckningarna från sina väljare och röstade mot partilinjen. Om de polska EPP-ledamöterna skulle göra likadant i den avgörande omröstningen i Parlamentet (som nu ser ut att bli den 4e juli) så bör ACTA kunna förkastas med god marginal.

Läs mer: Twitterflöde om ACTA, DN 1, 2, 3SVD, Pressmeddelande MP, Europaportalen, Falkvinge, Hax, SR, BBC, FFII, Laquadrature du Net,

10 kommentarer

EU-Kommissionen tänker inte ge upp vid ett nej till ACTA

Postad den av acta

Den mycket viktiga omröstningen om ACTA-avtalet närmar sig, ca kl. 11 kommer voteringen att påbörjas. Ryktena om att konservativa EPP kommer att försöka få omröstningen att ske anonymt har eskalerat, och bl.a. den liberala ALDE-gruppen har gått till angrepp mot EPP:s planer i ett pressmeddelande. Utgången i INTA om en liten stund är fortsatt mycket oviss. Klart är i alla fall att det dykt upp en stor mängd EPP-ledamöter, då de nuvarande voteringarna (som ligger före ACTA i kön) har fått göras om flera gånger då det är för många EPP-ledamöter som röstar.

Igår framträdde EU-Kommissionär Karel de Gucht i INTA och försökte övertyga ledamöterna om att inte säga nej till ACTA. De Gucht är övertygad om att EU-Domstolen kommer att ge klartecken för ACTA. Däremot tycker han anmärkningsvärt nog inte att ett Nej i EU-Parlamentet betyder slutet för ACTA. Skulle Parlamentet rösta nej tänker Kommissionen fortsätta med förfarandet att få ett yttrande från EU-domstolen, och om domstolen ger tummen upp tänker man, eventuellt med vissa klargörande tillägg, lägga fram ACTA-avtalet till EU-Parlamentet igen.

Ytterligare en anmärkningsvärd aspekt med de Guchts framträdande är att han inte nämnde ett ord om den kritik som riktats mot ACTA när det gäller generiska läkemedel, något som heller inte innefattas av förfrågan till EU-domstolen. De Gucht nämnde även i sitt tal att den gröna gruppen, som tidigare förespråkat att man ber EU-domstolen om ett yttrande rörande ACTA, nu längre inte stödjer detta. Att de Gucht själv ansåg en sådan förfrågan som rent trams (när det fortfarande såg ut som om Ja-sidan hade ett stort övertag) bara för ett halvår sedan tog han dock förstås inte upp.

EU-Kommissionen tycks inte sky några medel för att få igenom ACTA. Om tjugo minuter röstar INTA. Låt oss hoppas att utskottsledamöterna tar sina väljares medborgerliga rättigheter på allvar.

 

5 kommentarer

Upplagt för dramatik inför morgondagens ACTA-omröstning

Postad den av acta

Följetongen är på väg att få sitt slut; I morgon röstar det huvudansvariga utskottet i EU-Parlamentet, utskottet för Internationell Handel (INTA), om ACTA-avtalet. Utskottet kommer att ge en rekommendation till hela Parlamentet inför den slutliga stora voteringen den 3e juli.

Ja-sidan har dock inte gett upp, trots fyra raka voteringsnederlag i andra utskott samt igår även i utskottet för framställningar (PETI). I kväll kommer Handelskommissionär Karel de Gucht, som investerat mycket politiskt prestige och nitiskt kämpat för att få igenom ACTA-avtalet, att göra ett sista försök att få INTA att inte rekommendera Parlamentet att säga Nej till ACTA. De Gucht kommer att framträda på INTA:s möte strax efter 18, och plädera för (får vi anta) att utskottet gör som Kommissionen vill och avvaktar med ett beslut om ACTA tills dess att EU-domstolen kommit med ett yttrande. Rimligen kommer de Gucht hänvisa till de enorma summor som förfalskningar (counterfeiting) och piratindustrin omfattar globalt, siffror som han enligt FFII använder väl godtyckligt. Kommissionen har även tidigare under ACTA-processen varit ganska flitiga med att använda uppgifter om fildelningens och piratverksamhetens påstådda kostnader, uppgifter som visat sig allt annat än tillförlitliga.

Konservativa EPP, Parlamentets största politiska grupp där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, kommer att gå på samma linje som Kommissionen. I sitt ändringsförslag på socialdemokraten David Martins ACTA-kritiska yttrande föreslog skuggrapportören i INTA, svenske Christoffer Fjellner, först att INTA skall säga Ja till ACTA. Enligt DN har dock Fjellner uppgivit att han tänker dra tillbaka det ändringsyrkandet, och i stället stödja förslaget att skjuta upp ACTA-förfarandet i EU-Parlamentet tills dess att EU-domstolen kommit med ett yttrande.

Det har sedan ett par dagar tillbaka även cirkulerat rykten om att voteringen i INTA skulle ske anonymt, i ett försök att få ledamöter som känner av pressen från acta-kritiska väljare att våga stödja JA-sidan i hemlighet. Det går att anordna en ”hemlig votering” om minst en femtedel av ledamöterna begär detta. I nuläget är det dock oklart hur troligt ett sådant förfarande är, det rimliga torde vara att voteringen sker som vanligt, då ett sådant ”hemligt” röstförfarande är extremt ovanligt och i princip aldrig använts i den här typen av voteringar.

Även om vi hittills haft enbart framgångar i utskottsomröstningarna är ingenting givet inför morgondagens votering. Delar av den liberala ALDE-gruppen har svängt under tidigare utskottsomröstningar, och risken finns förstås att den enormt ACTA-positive de Gucht lyckas övertyga några ledamöter. Dessutom har de kommersiella särintressena fortsatt att lobba intensivt mot Parlamentets ledamöter för att få dem att rösta Ja till ACTA. Risken finns förstås även för avancerat fulspel och en anonym votering. Kort sagt; Precis vad som helst kan hända.

Precis som de tidigare omröstningarna är INTA:s omröstning endast rådgivande, även om något tyngre i dess egenskap av huvudansvarigt utskott. Den avgörande voteringen kommer som bekant hållas den 3e juli (preliminärt, bör dock bli omröstningsveckan 2-5 juli).

INTA startar sitt block med omröstningar klockan 10 i morgon bitti. ACTA-avtalet ligger relativt sent i röstordningen, så det är oklart exakt vilken tid man når fram till acta-omröstningen. Omröstningen kan följas här.

Se även DN:s acta-chatt

1 kommentar

Demonstrationer mot ACTA runt om i Europa

Postad den av acta

Idag har det hållits demonstrationer mot ACTA-avtalet runt om i Europa. Här hemma var uppslutningen något blygsam; i Göteborg protesterade ett knapp hundratal personer, och inte heller i Stockholm var uppslutningen gigantisk. I Göteborg konkurrerade dagens demonstration med gatufesten på andra långgatan, vilket rimligen är en delförklaring till att inte fler demonstranter dök upp. Däremot sägs deltagarna har varit betydligt fler i exempelvis Berlin. Mediarapporter från demonstrationerna, som alltså hållits på närmare 120 europeiska orter idag, börjar så sakteliga trilla in.

Nu väntar en något lugnare acta-vecka i EU-Parlamentet, efter de senaste två veckornas fyra utskottsomröstningar (där nej-sidan som bekant segrade i samtliga voteringar). Om två veckor drar det dock ihop sig på allvar, först kommer utskottet för framställningar (PETI) att hålla en hearing den 19:e juni apropå den lista med namnunderskrifter som lämnats in av organisationen Avaaz mot ACTA, en lista som omfattar knappt 2,5 miljoner namn. Därefter kommer det huvudansvariga utskottet för ACTA i EU-Parlamentet, INTA, att rösta om ACTA den 20:e juni och rekommendera EU-Parlamentet hur man skall förhålla sig till ACTA.

EU-Parlamentet kommer därefter att avgöra ACTA:s öde i en helt avgörande votering som i nuläget är planerad till den 3:e juli.

Mer om dagens demonstrationer: DN, SVT

1 kommentar

RSS Prenumerera