Avgörandet närmar sig

Postad den av acta

Om bara några timmar är det dags för den avgörande omröstningen om ACTA-avtalet. Som det ser ut just nu så lär det inte bli ett ”Ja” till ACTA; snarare handlar frågan om huruvida omröstningen kommer att skjutas på framtiden eller om det blir ett Nej redan nu.

Att döma av gårdagens debatt, som stundtals var mycket livlig, så ser utgångsläget inför dagens omröstning mycket bra ut. Bland de partigrupper som sedan tidigare deklarerat att de tänker rösta emot ACTA var enigheten stor (med något enstaka undantag, exempelvis Moriera från S&D), medan det i det mer positiva lägret (EPP och ECR) dök upp överraskande många ledamöter med avvikande åsikt – bl.a. kan vi nog räkna med att de polska ledamöterna, som är under stort tryck från hemmaopinionen där de stora gatuprotesterna mot ACTA-avtalet började,  kommer att rösta nej.

EPP:s och skuggrapportör i INTA Christoffer Fjellners linje under gårdagens debatt var att hela tiden förespråka att EU-Parlamentet inväntar EU-domstolens yttrande innan Parlamentet tar beslut. Fjellner fick mycket kritik i debatten för att komma med halvsanningar och att hans intresse av att avvakta domstolsyttrandet har väldigt lite med att göra vad han egentligen vill utan är snarare ett försök att försena processen. Faktum är att om man tittar noggrant på EU-Parlamentets egna regler gällande sådant här (Rules of Procedure), så beskrivs i R.O.P artikel 90.6 precis hur man kan gå tillväga för att få igenom ett bindande beslut på att avvakta ett domstolsyttrande när det gäller internationella avtal. Det är bara att som exempelvis partigrupp lägga fram en resolution inför Parlamentet och vinna gehör för den, i sådana fall skulle Parlamentet bli tvunget att invänta domstolens yttrande innan en avgörande omröstning genomförs. Faktum kvarstår att Fjellner och hans partigrupp har haft från den 25 november 2010 till den 2 juli 2012 på sig att lägga fram en sådan resolution inför Parlamentet. Att det inte gjorts visar med all önskvärd tydlighet att EPP och Fjellner inte är intresserade av domstolsyttrandet i sig, utan bara försöker använda domstolsyttrandet som ett sista desperat försök att försena, trixa med och skjuta upp en omröstning som det mesta talar för kommer att resultera i att ACTA sänks till botten. (Tack till Erik för tipset om R.O.P).

Vad som även framgick under debatten var att flera ledamöter var mycket irriterade över handelskommissionär Karel de Guchts sätt att sköta ACTA-processen, och en del ledamöter gick så långt som att insinuera att de Gucht bör avgå om ACTA faller idag. Att de Gucht skulle avgå får dock ses som oerhört osannolikt. Med tanke på med vilken kraft de Gucht klamrat sig fast vid ACTA-avtalet så hade det förvånat mycket om han inte skulle klamra sig fast lika hårt vid sitt jobb.

Det förväntade förfarandet i dagens omröstning är att EPP och ECR kommer att begära att Parlamentet röstar om huruvida man vill skjuta upp omröstningen. Därefter kommer det (om Parlamentet inte går med på att skjuta upp voteringen) att rösta antingen Ja eller Nej till ACTA. Om EPP och ECR misslyckas med en försening har ECR via twitter bekräftat att de tänker lägga ner sina röster i den avgörande voteringen. EPP gjorde på det viset i INTA, och det är rimligt att anta att de kommer följa ECR:s exempel.

Voteringen börjar kl. 12.30, och kan följas via stream här. Vi rapporterar förstås under omröstningen.

Läs mer: HAX, FFII, Aftonbladet, SR

Kommentarer (1)

Kan ni förklara vad poängen med att lägga ner sina röster? Det känns som en barnslig ”bara för att ni inte tänker rösta som jag vill så tänker jag inte rösta alls”…

Eller?

Kommentera