Live från ACTA-debatten

Postad den av acta

Debatten kan följas live här

Uppdatera sidan för det senaste (tryck på f5).

17:43 Därmed är dagens debatt om ACTA avslutad. Vi återkommer med en mer sammanhängande sammanfattning antingen sent i kväll eller tidigt i morgon. Den avgörande voteringen avgörs i morgon kl.12.30

17:39 David Martin (S&D) Martin tycker att debatten på twitter varit mycket informativ och bra men varit lite väl hetsk mot EU-Kommissionen. Han instämmer inte i beskrivningen som hörts (från exempelvis Mariella Gallo) att det är populism att lyssna på medborgarna på gatan och ansvarstagande att lyssna på lobbyister.

17:26 Kommissionär De Gucht talar. Han delar inte alls den kritik som riktats mot honom rörande den bristande insyn i processen som getts till både EU-Parlamentet och allmänheten. Han anser verkligen inte att han försökt upprättat någon form av hemlighetsmakeri. Det har även sagts att jag inte lyssnat på Parlamentet – men det har jag visst, senaste gången (nov 2010) Parlamentet uttalade sig om ACTA var ni ju FÖR ACTA, och det har jag följt. Jag har kritiserats för att jag inte bett om en prövning till EU-domstolen tidigare, men det står i våra stadgar att jag kan göra det efter att det att avtalet är färdigförhandlat. (De Gucht försvarar sitt handlandande med fler hänvisningar till artiklar i EU-stadgar). Jag tycker även att det är ex. Albrecht som bytt åsikt än att jag har gjort det (Albrecht påpekade att de Gucht inte lyssnade när de gröna ville ha en prövning av EU-domstolen om ACTA för 1,5 år sedan).

De Gucht besvarar nu specifika frågor, och verkar inte ha någon avsikt att anpassa sig till sina 2 minuters talartid. Eller för den skull erkänna att han begått något som helst fel rörande processen med ACTA.

Han börjar gå lite på tomgång. Kontentan är att EU-Parlamentet skall avvakta med att ta beslut om ACTA. De problem, som han för första gången erkänner finns i ACTA, är medlemsländernas fel (!). Noteras kan att de Guchts talartid på 2 minuter blev 13 minuter.

17:24 Vi närmar oss slutanförandena

17:20 Svenska tolkarna har börjat ordvitsa och bytt ut talarnas standardiserade avslutningsfras ”Vi bör lägga acta till handlingarna” till ”vi bör lägga acta till akterna”.

17:17 Debatten fortsätter, men väldigt lite nytt sägs. Fjellner får mycket stryk på Twitter för sin jämförelse mellan ACTA och Kyoto-protokollet.

 17:15 (Nu listas inte vilka ledamöter som pratar, så vi uppdaterar om det sägs något som inte sagts förut). De Gucht samt David Martin (Actarapportör i INTA) kommer att avslutningstala.

(Nu slängs det in blåa Kort (för att få ordet). Ordföranden beslutar att en från varje grupp (två från de största grupperna) får möjligheter att göra ett inlägg)

17:14 Cortés Lastra (S&D) Ni blandar ihop saker.

17:13 Replikskifte: Fjellner (EPP) Huvudskälet till att många länder inte velat vara med i ACTA är att de vill fortsätta göra intrång i immaterialrätten, är det ett skäl för att säga nej till ACTA? Att USA och kina inte är med i kyotoprotokollet, är det ett bra själv för att rösta nej till KYoto-protokollet, anser ni det?

Cortés Lastra (S&D) Nej till ACTA; det var vad vi sade i utvecklingsutskottet.Vi vill skydda immaterialrätten på andra sätt än via ACTA.

(En talare hann emellan, listades inte, oklart vem, Ferrol?)

17:08 Geringberg de Oodenberg (S&D) Vi har fått höra att vi inte ska ge efter för påtryckningar från gatan. Men det är ju dem som har valt oss! Jag vill påminna Kommissionär de Gucht om att det är EU-Parlamentet som utser Kommissionen, och också kan upplösa den.

17:07 Tarabella (S&D) Jag tycker det är lite konstigt att Kommissionär de Gucht undrar om det avtal som han själv undertecknat är lagligt.

17:05 Kalfin (S&D) Vi ska inte hamna i en situation där vi begränsar Internet i en tid av en teknisk revolution. Lagstiftningen måste förstås även inkludera Internet, men inte på bekostnad av medborgerliga rättigheter. ACTA kommer inte lösa problemen som finns idag, det måste vi göra via att förändra affärsmodellerna.

17:04 Susta (S&D) Mycket känsliga frågor i ACTA som tas upp på ett vagt och otydligt sätt. I morgon kommer jag rösta emot ACTA.

(Pissepaus)

17:01 Mazzoni (EPP)

17:00 Peterle (EPP) Efter att lyssnat på den här debatten tycker jag inte det finns tillräckliga skäl för att säga ja till ACTA.

16:58 Castex (S&D) Mycket har redan sagts. Vi företräder folket, tack herr Kommissionär de Gucht för det du gjort kring acta, det har lett fram till att hundratusentals medborgare kontaktat oss och påmint oss om att vi är deras företrädare. Men i demokratin utkrävs också ansvar. I morgon vill jag att ni tar ansvar för ert misslyckande och er misslyckade arbetsmetod.

16:57 Muscardini (EPP) Konsumenter skall inte behöva bli lurade av falska varor eller läkemedel. Friheterna på internet finns kvar.

(Tappade bort några talare för att få med det mesta från Carl Schlyters anförande, men försöker plocka upp det igen. Hax livebloggar också)

16:51 Carl Schlyter (Greens/Efa) Ett tvetydigt avtal är ett dåligt avtal, oavsett vad EU-domstolen tycker, därför behöver vi inte vänta på det yttrandet. Av det lilla som dock är tydligt i avtalet framgår att företagens intressen sätts framför medborgarnas. Dessutom hotar avtalet generiska läkemedel. Om det bästa försvaret för ett avtal är att det inte ändrar någonting, är det inte mycket till avtal. Kommisionär de Gucht;  Det ”vi” du menar, när du säger att ACTA inte hotar våra rättigheter, är gamla företag och gamla affärsmodeller. Det ”vi” jag pratar om, är de hundratusentals medborgare som engagerat sig, de människor som drabbas av ACTA. Det är demokratin som får EU-Parlamentet att säga nej. Men jag vill varna för att de dåliga delarna av acta kommer återuppstå som monster i dåliga zombiefilmer. Därför måste vi se över immaterialrätten, och låta kulturen växa, inte profiten!

16:48 Saifi (EPP) Jag beklagar att på ett lugnt sätt diskutera ACTA i EU-Parlamentet. Herr Kommissionär, ni har förhandlat det här avtalet, men varken ni eller era medarbetare har lyckats bemöta den kritik och de farhågor som kommit ifrån medborgarna. Mitt hemland Frankrikes företag går miste om miljarder euro i intäkter p.g.a. förfalskningar. Vi måste komma ihåg vilka effekter varumärkesförfalskningar får för vår ekonomi.

16:47 (Jadot) I morgon kommer Eu-Parlamentet att förkasta acta, och det är en god nyhet för demokrati. Jag blir chockerad när jag hör ledamöter för EPP när de tycks säga att det är de stora koncernerna som representerar allmänheten intressen, och inte medborgarna.

16:45 Wikström (ALDE) Immaterialrätten måste skyddas, men acta är inte lösningen. Även om mycket av kritiken bygger på mytbildning, så står det klart att det finns stora brister i avtalet. Vi måste i stället skapa avtal sektorsvis, med full insyn för berörda parter och civilsamhället. Som romarna sade: ”ACTA es fabula, skådespelet är över”.

16:44 Kammerevert (S&D) ACTA måste förkastas, och jag är glad att debatten här i kammaren går i den riktningen. Detta avtal får inte tillåtas att urvattna våra grundläggande rättigheter. ACTA är ett steg i fel riktning, det tvingar oss in i ett hörn.

16:41 Zalewski (EPP) Den här debatten motsvarar mycket vad som hänt i den allmänna debatten, exempelvis i Polen. Det jag reagerar på i avtalet är den bristande balansen i avtalet, mellan å ena sidan konsumenternas rättigheter och å andra sidan rättighetsinnehavarnas rättigheter . Kulturprodukter skall inte bara vara tillgängliga för de som har råd. Immaterialrätten borde förändras så att fildelning för icke-kommersiellt bruk tillåts. (Av Zalewskis anförande att döma kan vi anta att de polska EPP-ledamöterna kommer att rösta nej till ACTA!)

16:40 Keller (Greens/EFA) ACTA kan inte hjälpa med förfalskningar av läkemedel. I stället måste vi arbeta med att främja tillgången till generiska läkemedel, de som arbetar med detta har inte konsulterats i processen. Det finns bara en väg framåt, och i morgon måste vi säga nej till ACTA.

16:37 Goerens (ALDE) Alla hade tjänat på att tvetydigheterna i ACTA hade utretts ordentligt i tid. Men som det är nu måste vi säga nej till ACTA. Vi måste dock lära oss av detta. I framtiden kanske EU-Parlamentet måste involveras i processen i ett långt tidigare stadium. Vi behöver ett uttolkande protokoll. (Replikskifte med Fjellner).

16:36 Badia i Cutchet (S&D) Det råder oro bland medborgarna, och jag menar att den oron är helt berättigad. Vi kommer att rösta emot ACTA i morgon.

Carl Schlyter kommer att tala snart, ca 16:48

16:35 Badia i Cutchet (EPP) Visst håller jag med dig om de här allmänt hållna formuleringarna, men vi måste ha balans.

16:34 Albrecht (gröna) replik; Nu har jag en fråga till dig. Ni säger att att internet inte kan vara ett område utan rättsliga regler. Men Internet kan ju inte heller vara ett område utan grundläggande rättigheter! Hur ser ni på detta, att rättigheterna hotas?

16:32 Quisthoudt-Rowohl (EPP) Nu har mycket sagts här. Men vi måste slå fast att mycket under förhandlingarna och processen gått snett. Samtidigt har ACTA-avtalet positiva delar, och det här området är enormt viktigt för Europas konkurrenskraft. Internet kan inte vara ett område utan rättsliga regler. Men visst stämmer det att många av de stora pirataktörerna (länder) inte deltar, men varför inte börja med lagstiftning här?

16:31 Judith Sargentini (Greens/EFA) Att Internet skall övervakas av privata aktörer, det är ju sanslöst. Vi måste hitta moderna lösningar på de upplevda problemen. Vi måste också komma ihåg actas konsekvenser för generiska läkemedel, läkemedel som räddar liv.

16:30 Marietje Schaake (ALDE) Miljoner européer har protesterat mot ACTA. Jag vill ha en ny politisk och demokratisk era. Vi behöver upphovsrättsreformer, men inte ACTA.

16:26 Jörg Leichfried (S&D) Vill vi spionera på medborgarna? Nej, det vill vi inte. Vill ni inte detta i morgon måste vi rösta emot ACTA. Ni i EPP har ju sagt att ni är emot ACTA, sluta förhala då! Rösta emot i morgon. Jag är för en balanserad immaterialrätt. Men vad har det med ACTA att göra? Vad har det med att göra att man kriminaliserar ungdomar som inte begått några brottsliga handlingar? (Hans anförande följs av replikskifte)

16:23 Rubig (EPP) Immaterialrätten måste reformeras och vara i fas med den digitala utvecklingen. Vi måste leta efter riktiga regler, vad ACTA innebär har redan förts fram här, om Kina och Indien inte är med i båten, vad har det då för värde?

16:21 Stassen (Grupplösa): Bolag som spionerar på sina egna kunder är ett hot mot yttrandefriheten, och detta får aldrig hotas. Kommissionen stänger öronen för all kritik, och man har länge arbetat i stängda rum, och nu försöker man manövrera för att få igenom ACTA. ACTA handlar om övergrepp mot de grundläggande rättigheterna, och det kan aldrig accepteras.

16:19 Salvini (ALDE) Vi måste respektera Internetanvändarna.

Debatten går het, ordföranden ber kontinuerligt ledamöterna att hålla sig till den utsatta tiden, då man redan gått långt över tiden.

16:15 Lichtenberger (Greens/EFA) Ni säger nu att ni vill försvara Europas konkurrenskraft. Hur undrar jag, när de stater som står för de flesta förfalskningarna inte är med? (Replikskifte) Jag vill inte vänta på EU-domstolens yttrande, det försökte vi innan, nu använder man (EPP) domstolen för att förhala. ACTA betyder rättsosäkerhet, det hjälper inte vår ekonomi.

16:14 De Sarnez (ALDE) säger att Kommissionen måste respektera EU-Parlamentets beslut.

16:13 Berlinguer (S&D) ACTA kan leda till att man stänger tillträde till nätet, det är ju i det närmaste en revolution. Och varför blandar man ihop förfalskningar och fildelning? Vi måste tänka med förnuftet, och inte låta ACTA träda i kraft.

16:12 Gallo: Det är ju JAG som företräder dessa ungdomar som protesterar, det är ju JAG som vill ge dem jobb, jag har visat er de här siffrorna för vad piratkopiering innebär för arbetstillfällen.

16:11 Fortsatt replikskifte mellan Gallo och upprörda kolleger.

16:10 Gallo (EPP) ACTA får inga konsekvenser för generiska läkemedel.

16:09 Ni Gallo säger att ACTA hotar medborgarnas hälsa via förfalskade läkemedel etc. Känner ni till generiska läkemedel?

16:06 Gallo (EPP) ACTA motsvarar en allmän insikt i de problem som skapas av piratkopiering. 100 000 arbeten förstörs varje år p.g.a. piratkopiering/Förfalskningar. ACTA skapar inga nya befogenheter på immaterialrättsområdet.
ACTA kommer på ett proportionerligt sätt genomföra åtgärder mot förfalskningar och piratkopior av materiella varor. När man talar om det digitala området så omfattas det av missuppfattningar. Jag hoppas ni (EU-Parlamentet) kommer rösta i den europeiska ekonomins intresse och inte ge efter för tryck ”från gatan”.  (Gallos anförande möts av starka reaktioner och många begär ordet).

16:05 Erenhauser (oberoende) ACTA skapar åtgärder som leder till övervakning av Internet, och är en fara för uppgiftsskydd. Vi har redan sagt nej till ACTA i fyra utskott, och jag varnar för att vi skulle skjuta upp morgondagens omröstning eller säger Ja till ACTA i morgon, då det skulle underminera medborgarnas förtroende för oss. Jag hoppas att ni, Kommissionär de Gucht,

 16:04 Batten (EFD) Jag kan försäkra de som kontaktat mig och mina väljare i London att jag tänker rösta nej. Via ACTA skapar EU en egen polisstat, som öppnar upp för många olika möjligheter för att förtycka yttrandefriheten.

16:02 Murphy (GUE/NGL) Karel de Gucht, ni har gjort allt för att få igenom ACTA. Ni har gjort allt för att undvika den här omröstningen, det visar på förakt för demokratin. Ni anklagade de som var emot acta för att de spred vilseledande information. Vad ska vi med demokrati till när vi har kommissionen? Till skillnad från er tror jag på medborgardialog och samhällsdebatt.

16:00 Replikskifte mellan bl.a. ECR:s David Campbell (som är acta-kritisk).

15:59 Belier (GREENS/FA) ACTA kränker grundläggande rättigheter och privatlivets helg. Vi har kämpat i tre års tid för att stoppa ACTA. Parlamentet som är det enda som företräder medborgarna, kommer vi respektera medborgarnas vilja? I morgon måste medborgarnas lobby vinna, vi måste säga adjö till acta och goddag till demokratin. Vårt beslut är politiskt, och vi måste säga nej till ACTA

15:58 Kazak (ALDE) Vi måste respektera de här grundläggande rättigheterna fullt ut (han pratar även om andra sätt att agera kring immaterialrättsfrågorna)

15:55 De Keyser (S&D) Vi har absolut inte ändrat inställning till ACTA (som Caspary hävdat), vi varnade för länge sedan om att avtalet innehållit många problem. När civilsamhället och direktdemokratin börjar agerar är då vi som parlamentariker står inför en intressant möjlighet att hantera den här typen av frågor. När medborgarna förstår vad som händer så agerar de. Och jag kommer vara glad när vi i morgon förkastar ACTA tillsammans med en allians från civilsamhället.

15:52 Caspary (EPP) Allt har sin tid, vi måste respektera andra institutioner i EU när frågan nu är där. Sen har vi egna expertgrupper inom EU-Parlamentet som skulle komma med utlåtande. Vi ville utreda redan i april. Kommissionen var för långsamma, vi vill bota acta och inte döda det, och det är den politiska skillnaden mellan oss.

15:51 Albrecht (GREENS) Nu blir jag nästan förbannad. Vart var ni för 1,5 år sedan när vi begärde att vi ville att EU-domstolen skulle granska avtalet? Då hade vi ju idag haft ett yttrande från dem att ta ställning till. Det här är dubbelmoral. Ni vill skjuta upp det här för att ni inte vill att det skall förkastas.

15:48 Caspary (EPP) Vi från EPP vill granska ACTA och inte förändra någonting för medborgarnas rättigheter. Frihet på Internet är viktigt för oss. Vi vill hålla ACTA vid liv, vi vill förbättra och bota ACTA, inte döda det, men det är ni (actakritikerna) och era partigrupper som inte vill ha debatt och en öppen omröstning. Vi vill avvakta domstolsutlåtandet.

15:47 Marine Le Pen (Partilösa) Bara stora privata företagsgrupper kommer dra nytta av det här. (Därefter följde Le Pen in med att lyckas kritisera invandringspolitiken)

15:44 EFD (Cymanski) Unga människor är upprörda över hur den här processen har hanterats. Vi måste skydda immaterialrätten, men vi måste förkasta ACTA.

15:41 GUE/NGL (Scholz) EU:s medborgare har diskuterat ACTA länge – de har kommit fram till att de inte vill ha ACTA. Internet är viktigt för såväl demokrati som att förgylla vårt liv, och våra medborgare har satt sitt hopp till EU-Parlamentet att försvara sina rättigheter mot EU-Kommissionen och ACTA.

Vi behöver inte vänta på domstolsyttrandet, för det räcker att se vad avtalet innehåller och vilka konsekvenser det kan få.

De Gucht, ni försvarar en gammal affärsmodell. Ni försvarar inte artister, utan företag som Sony och det sätt de behandlar sina artister på. Jag hoppas att vi i morgon förkastar ACTA.

15:39 ECR (Kamal) Det är viktigt att vi utreder de farhågor som finns mot ACTA gällande medborgerliga rättigheter, och då är det mycket viktigt att vi avvaktar domstolsyttrandet innan vi röstar. Mycket är oklart i debatten, three strikes har ingenting med ACTA att göra, det är ju nationella bestämmelser och inget som rör ACTA.

Är man oroad över integritetsaspekter bör man vänta på EU-domstolens yttrande.

15:38 Replikskifte mellan Caspary (EPP) och Albrecht, om hur man bör gå vidare om man nu inte vill ha ACTA.

15:35 Greens/EFA (Albrecht) Det är bra om ACTA förkastas i morgon och vi får till stånd en ordentlig debatt om immaterialrätten, globalt. Vi kan inte gå vidare med de som ”vill” ha den här typen av lagstiftningar och exkludera och köra över Indien, Kina och utvecklingsländer.

Det är viktigt de Gucht att ni respekterar EU Parlamentets åsikt. För två år sedan varnade jag dig för att Ni kommer att få ett nej till ett nytt internationellt avtal om  ni gav fel och otillräcklig information till oss, ni har tagit bort långtgående saker ur avtalet och har extremt stort tolkningsutrymme i texten.

15:32 LIBE (Rinaldi) November 2010 bad vi EU-Kommissionen avvakta med att skriva under ACTA och göra en ordentlig konsekvensbedömning, men Kommissionen beslutade att underteckna omedelbart. Sedan dess har medborgarna mobiliserat. Entreprenörerna är misstänksamma mot ACTA. Vi kan ju inte genomföra viktiga beslut utan medborgarnas samtycke, framför allt när vi inte genomfört ett ordentligt samråd.

15:29 S&D (Lange): ACTA är ett felaktigt verktyg, av tre anledningar; För det första inkluderas inte de länder som står för majoriteten av förfalskningarna. Därutöver tar man bestämmelser från det analoga området och för över det på det digitala området, och beaktar inte de speciella omständigheter som rör Internet. Slutligen med ACTA sätter man en ”korsett” på Internet, som begränsar området, och det är inte utförligt utrett.

15:27 Replikskifte mellan olika ledamöter och Fjellner. Fjellner får tung kritik. ”Säg sanningen. Ni är ju för acta, för filmindustrin, det är ju DÄRFÖR ni vill förhala omröstningen”.  ”Vi vill inte invänta domstolsdomen, inte för att vi är rädda, utanför att ACTA inte en rättslig fråga – det är en politisk fråga”.

15:23 Christoffer Fjellner från EPP och svenska moderaterna tycker det är oansvarigt att rösta om ACTA redan i morgon. Han anser att det inte är ett seriöst förfarande att inte invänta EU-domstolens yttrande, och förstår inte varför acta-kritikerna inte kan invänta detta yttrande. Är kritikerna rädda för utlåtandet?, frågar sig Fjellner. Han är inte förvånad att ”de som inte vill ha immaterialrätt” vill rösta nej ”på en gång”, utan att invänta domstolsyttrandet. Således tycks Fjellner glömma bort att hans grupp avfärdade allt vad ett sådant yttrande hette när det såg ut som om ACTA skulle gå igenom. Han tycks återigen glömt bort kritiken mot ACTA rörande generiska läkemedel.

15:18 Rapportörerna från de respektive utskotten har nu tagit till orda. Kritiken kommer från olika håll. LIBE:s huvudansvariga rapportör Dimitrious Droustas framför allt på grund av otydlugheterna i avtalet är inkompatiblet med flera av EU:s olika stadgar.

15:16 ACTA-debatten i EU-Parlamentet är igång. Vi uppdaterar fortlöpande. Just nu talar Handelskommissionär Karel de Gucht, och precis som väntat försvarar han ACTA och hävdar bl.a. att ”acta is not an attack on our freedoms, but a defense of our livelyhoods”. Frågan är om ”vi” i de Guchts anförande är EU:s medborgare, eller de ekonomiska särintressen som står bakom avtalet.

David Martin, acta-rapportör i det huvudansvariga INTA-utskottet inleder, och rekommenderar att ACTA förkastas. Han säger att han gått in i processen med ett öppet sinne men funnit att ACTA inkluderar en mängd problem och tveksamheter, och att Parlamentet bör förkasta avtalet på direkten.

Läs mer: Carl Schlyter m.fl debattartikel igår i Sydsvenskan

 

Kommentarer (2)

Kämpa på. Jag kollar på webb-TV’n. Lika intressant som en spännande fotbollsmatch.

Intressant att så många av EU-parlamanterikerna verkar ha tagit intryck från oss gräsrötter, och förstår vad detta handlar om. Om ett skråväsendes vilja att stoppa och motarbeta demokrati och yttrandefrihet.

Intressant är också att Kina och Indien har spolat ACTA.

Framtidens artister och konstnärer kommer att tacka er som är på frontlinjen.

[…] döma av gårdagens debatt, som stundtals var mycket livlig, så ser utgångsläget inför dagens omröstning mycket bra ut. […]

Kommentera