Upplagt för dramatik inför morgondagens ACTA-omröstning

Postad den av acta

Följetongen är på väg att få sitt slut; I morgon röstar det huvudansvariga utskottet i EU-Parlamentet, utskottet för Internationell Handel (INTA), om ACTA-avtalet. Utskottet kommer att ge en rekommendation till hela Parlamentet inför den slutliga stora voteringen den 3e juli.

Ja-sidan har dock inte gett upp, trots fyra raka voteringsnederlag i andra utskott samt igår även i utskottet för framställningar (PETI). I kväll kommer Handelskommissionär Karel de Gucht, som investerat mycket politiskt prestige och nitiskt kämpat för att få igenom ACTA-avtalet, att göra ett sista försök att få INTA att inte rekommendera Parlamentet att säga Nej till ACTA. De Gucht kommer att framträda på INTA:s möte strax efter 18, och plädera för (får vi anta) att utskottet gör som Kommissionen vill och avvaktar med ett beslut om ACTA tills dess att EU-domstolen kommit med ett yttrande. Rimligen kommer de Gucht hänvisa till de enorma summor som förfalskningar (counterfeiting) och piratindustrin omfattar globalt, siffror som han enligt FFII använder väl godtyckligt. Kommissionen har även tidigare under ACTA-processen varit ganska flitiga med att använda uppgifter om fildelningens och piratverksamhetens påstådda kostnader, uppgifter som visat sig allt annat än tillförlitliga.

Konservativa EPP, Parlamentets största politiska grupp där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, kommer att gå på samma linje som Kommissionen. I sitt ändringsförslag på socialdemokraten David Martins ACTA-kritiska yttrande föreslog skuggrapportören i INTA, svenske Christoffer Fjellner, först att INTA skall säga Ja till ACTA. Enligt DN har dock Fjellner uppgivit att han tänker dra tillbaka det ändringsyrkandet, och i stället stödja förslaget att skjuta upp ACTA-förfarandet i EU-Parlamentet tills dess att EU-domstolen kommit med ett yttrande.

Det har sedan ett par dagar tillbaka även cirkulerat rykten om att voteringen i INTA skulle ske anonymt, i ett försök att få ledamöter som känner av pressen från acta-kritiska väljare att våga stödja JA-sidan i hemlighet. Det går att anordna en ”hemlig votering” om minst en femtedel av ledamöterna begär detta. I nuläget är det dock oklart hur troligt ett sådant förfarande är, det rimliga torde vara att voteringen sker som vanligt, då ett sådant ”hemligt” röstförfarande är extremt ovanligt och i princip aldrig använts i den här typen av voteringar.

Även om vi hittills haft enbart framgångar i utskottsomröstningarna är ingenting givet inför morgondagens votering. Delar av den liberala ALDE-gruppen har svängt under tidigare utskottsomröstningar, och risken finns förstås att den enormt ACTA-positive de Gucht lyckas övertyga några ledamöter. Dessutom har de kommersiella särintressena fortsatt att lobba intensivt mot Parlamentets ledamöter för att få dem att rösta Ja till ACTA. Risken finns förstås även för avancerat fulspel och en anonym votering. Kort sagt; Precis vad som helst kan hända.

Precis som de tidigare omröstningarna är INTA:s omröstning endast rådgivande, även om något tyngre i dess egenskap av huvudansvarigt utskott. Den avgörande voteringen kommer som bekant hållas den 3e juli (preliminärt, bör dock bli omröstningsveckan 2-5 juli).

INTA startar sitt block med omröstningar klockan 10 i morgon bitti. ACTA-avtalet ligger relativt sent i röstordningen, så det är oklart exakt vilken tid man når fram till acta-omröstningen. Omröstningen kan följas här.

Se även DN:s acta-chatt

Kommentarer (1)

Hela hanteringen kring ACTA är så märklig att det får mig att fundera på huruvuda EU-kommissionärerna är köpta?

Har kommissionärerna blivit lovade att få topp-jobb, efter karriären i EU-kommissionen, inom den industri som finansierar ACTA-lobbyin?

För oavsett vilken politisk bakgrund man än har, så kan man inte tycka att ACTA är bra.

Mutkolvar är de enda som kan tycka ACTA är bra.

Finns det ingen modig whistleblower som kan få stopp på tokigheterna!?

Kommentera