Ny viktig utskottsomröstning i EU-Parlamentet i morgon

Postad den av acta

Efter veckans stora framgångar och tre raka segrar i omröstningarna i utskotten LIBE, JURI och ITRE har vi acta-kritiker onekligen fått en mycket bra start, men det är fortfarande en lång väg kvar att vandra innan ACTA-avtalet definitivt är i papperskorgen. Nästa viktiga omröstning står på tur redan i morgon, i utskottet för Utveckling (DEVE). Utskottet är framför allt berört då ACTA-avtalet har kritiserats för att få långtgående konsekvenser för handeln med och tillgången till generiska läkemedel.

Förslaget på yttrande är författat av den konservative (ECR) ledamoten Jan Zahradil, och rekommenderar att Parlamentet säger Ja till ACTA. Yttrandet är smått komiskt på sina ställen, och förbiser all kritik (länk = se sista frågan) som riktats mot ACTA-avtalet när det rör generiska läkemedel, något som fått bl.a. Läkare utan gränser att gå i taket. Läkare utan Gränser har, tillsammans med flera andra organisationer som arbetar med hälsofrågor och tillgång till generiska läkemedel, även sedan tidigare uppmanat EU-Parlamentets ledamöter att rösta nej till ACTA på grund av avtalets potentiellt katastrofala konsekvenser för folkhälsan och tillgången till generiska läkemedel.

Hanteringen av yttrandet i DEVE har liknat processen i JURI, och omröstningen har bl.a. försenats när det såg ut att finnas en majoritet för nej-sidan. Inför morgondagens omröstning har det lagts ändringsförslag för att förändra yttrandet så utskottet i stället rekommenderar INTA att som ansvarigt utskott rekommendera Parlamentet att förkasta ACTA.

I nuläget har vi inte en aning om hur omröstningen kommer sluta, men av allt att döma kommer det bli en liknande nagelbitare som omröstningarna i JURI och ITRE. Utskottet röstar mellan klockan 15.00 och 18.10, men ACTA är den sista omröstningen på dagordningen, så troligen kommer acta-omröstningen äga rum ca. klockan 18.

Omröstningen i DEVE är på många sätt särskilt viktig på grunds av utskottets kompetensområden och fokus. Det finns fortfarande starka krafter inom EU-Parlamentet som, likt EU-Kommissionen, vill avvakta att ta beslut om ACTA tills dess att EU-Domstolen svarat på den förfrågan om avtalets inverkan på medborgerliga rättigheter som EU-Kommissionen skickat. DEVE är dock inte involverat i processen på grund av ACTA-avtalets eventuella hot mot medborgerliga rättigheter, utan på grund av att avtalet kritiserats för att ha långtgående negativa konsekvenser för folkhälsan och tillgången till livsviktiga generiska läkemedel. Skulle DEVE i morgon säga nej till ACTA faller förseningsförespråkarnas argumentation, eftersom det kompetenta utskottet i denna fråga i sådana fall hävdar att ACTA bör förkastas av skäl som rör folkhälsan och generiska läkemedel, d.v.s. oavsett vilka konsekvenser ACTA-avtalet kan få för medborgerliga rättigheter är avtalets inverkan på folkhälsan skäl nog för att rösta nej. Skulle DEVE i stället ge tummen upp för ACTA, stärks de krafter som förespråkar att försena beslutet, eftersom avtalets inverkan på medborgerliga rättigheter då är den främsta farhågan och EU-domstolen redan kommer att ge ett yttrande om detta.

Utifrån denna bakgrund är således morgondagens omröstning i DEVE viktigare än vad man vid första anblick kan tro. Eftersom omröstningen sker på eftermiddagen i morgon finns det tid på förmiddagen att återigen försöka påverka utskottets ledamöter att rösta nej till detta människorättsvidriga och för många människor direkt livshotande avtal. Så har ni någon tid över, släng iväg ett mail eller ännu bättre, slå en signal.

Vi kommer förstås att rapportera i morgon om resultatet av omröstningen, så på återseende då.

Läs mer: Falkvinge

Kommentera