Nej till ACTA i INTA!

Postad den av acta

Ändringsyrkandet att skjuta upp förfarandet i EU-Parlamentet tills dess att EU-domstolen kommit med sitt yttrande slogs ned.  Det röstades först ner med siffrorna 13-19, men omröstningen fick göras om då 32 personer (mot tillåtna 31) hade röstat. Slutliga resultatet blev 12 – 19. Således slogs ändringsyrkandet ner med betryggande majoritet. Sedan godkändes den acta-kritiska yttrandet, som rekommenderar att EU-Parlamentet säger nej till ACTA, med samma siffror, 19-12.

En fantastisk framgång, och en klart större seger än väntat, vilket onekligen är ett helt strålande resultat! Det gjordes heller inga försök att få igenom en anonym omröstning, vilket är glädjande, kanske var det stora pressuppbådet och den stora mängd aktivister som följde omörstningen via stream och på twitter en viktig faktor att ingen vågade sig på den formen av fulspel. EPP har nu efter omröstningen dementerat att de någonsin haft en sådan idé. EPP drog också, precis som skuggrapportören Christoffer Fjellner hade utlovat, tillbaka de ändringsyrkanden som föreslog att INTA skulle rekommendera Parlamentet att säga Ja till acta, varvid utskottet logiskt nog aldrig röstade om detta.

Mediauppslutningen i INTA var mycket stor, och folk fick trängas längs väggarna. Det rapporteras även att ingången till INTA:s sammanträdesrum pryddes av ACTA-positiva affischer, och att de acta-negativa affischer som tidigare satts upp tagits bort.

De sista dagarna innan omröstningen har präglats av stor mobilisering från båda sidor. Igår talade alltså handelskommissionär de Gucht i INTA, och både från de kommersiella särintressena som från medborgarrättsgrupper har aktivitetsnivån varit hög. I går gjorde exempelvis 41 organisationer ett gemensamt uttalande där man uppmanade INTA att förkasta ACTA.

”Tack alla för 19-12 seger i utskottet om att stoppa acta. Det är en seger för medborgardemokrati istf den vanliga EU-lobbyismen!”, twittrade Carl Schlyter precis efter att röstsiffrorna offentliggjorts.

Kort efter omröstningen i INTA hölls en presskonferens med utskottets acta-rapportör David Martin, en representant för EPP samt Piratpartiets Amelia Andersdotter. Martin välkomnade som väntat dagens beslut och tackade alla de medborgare som engagerat sig i frågan. Han diskuterade också vikten av att ha en fungerande immaterialrätt, men att medborgerliga rättigheter alltid måste komma först. EPP var förstås missnöjda med resultatet och varnar för vilka konsekvenser det kan få för medborgarna att komma att utsättas för förfalskade produkter.

Det tycks som att anledningen till att segern blev så stor i omröstningen berodde på att de polska EPP-ledamöterna, som haft hårt tryck från hemmaopinionen där ACTA varit en het potatis under lång tid, böjde sig för påtryckningarna från sina väljare och röstade mot partilinjen. Om de polska EPP-ledamöterna skulle göra likadant i den avgörande omröstningen i Parlamentet (som nu ser ut att bli den 4e juli) så bör ACTA kunna förkastas med god marginal.

Läs mer: Twitterflöde om ACTA, DN 1, 2, 3SVD, Pressmeddelande MP, Europaportalen, Falkvinge, Hax, SR, BBC, FFII, Laquadrature du Net,

10 kommentarer

EU-Kommissionen tänker inte ge upp vid ett nej till ACTA

Postad den av acta

Den mycket viktiga omröstningen om ACTA-avtalet närmar sig, ca kl. 11 kommer voteringen att påbörjas. Ryktena om att konservativa EPP kommer att försöka få omröstningen att ske anonymt har eskalerat, och bl.a. den liberala ALDE-gruppen har gått till angrepp mot EPP:s planer i ett pressmeddelande. Utgången i INTA om en liten stund är fortsatt mycket oviss. Klart är i alla fall att det dykt upp en stor mängd EPP-ledamöter, då de nuvarande voteringarna (som ligger före ACTA i kön) har fått göras om flera gånger då det är för många EPP-ledamöter som röstar.

Igår framträdde EU-Kommissionär Karel de Gucht i INTA och försökte övertyga ledamöterna om att inte säga nej till ACTA. De Gucht är övertygad om att EU-Domstolen kommer att ge klartecken för ACTA. Däremot tycker han anmärkningsvärt nog inte att ett Nej i EU-Parlamentet betyder slutet för ACTA. Skulle Parlamentet rösta nej tänker Kommissionen fortsätta med förfarandet att få ett yttrande från EU-domstolen, och om domstolen ger tummen upp tänker man, eventuellt med vissa klargörande tillägg, lägga fram ACTA-avtalet till EU-Parlamentet igen.

Ytterligare en anmärkningsvärd aspekt med de Guchts framträdande är att han inte nämnde ett ord om den kritik som riktats mot ACTA när det gäller generiska läkemedel, något som heller inte innefattas av förfrågan till EU-domstolen. De Gucht nämnde även i sitt tal att den gröna gruppen, som tidigare förespråkat att man ber EU-domstolen om ett yttrande rörande ACTA, nu längre inte stödjer detta. Att de Gucht själv ansåg en sådan förfrågan som rent trams (när det fortfarande såg ut som om Ja-sidan hade ett stort övertag) bara för ett halvår sedan tog han dock förstås inte upp.

EU-Kommissionen tycks inte sky några medel för att få igenom ACTA. Om tjugo minuter röstar INTA. Låt oss hoppas att utskottsledamöterna tar sina väljares medborgerliga rättigheter på allvar.

 

5 kommentarer

Upplagt för dramatik inför morgondagens ACTA-omröstning

Postad den av acta

Följetongen är på väg att få sitt slut; I morgon röstar det huvudansvariga utskottet i EU-Parlamentet, utskottet för Internationell Handel (INTA), om ACTA-avtalet. Utskottet kommer att ge en rekommendation till hela Parlamentet inför den slutliga stora voteringen den 3e juli.

Ja-sidan har dock inte gett upp, trots fyra raka voteringsnederlag i andra utskott samt igår även i utskottet för framställningar (PETI). I kväll kommer Handelskommissionär Karel de Gucht, som investerat mycket politiskt prestige och nitiskt kämpat för att få igenom ACTA-avtalet, att göra ett sista försök att få INTA att inte rekommendera Parlamentet att säga Nej till ACTA. De Gucht kommer att framträda på INTA:s möte strax efter 18, och plädera för (får vi anta) att utskottet gör som Kommissionen vill och avvaktar med ett beslut om ACTA tills dess att EU-domstolen kommit med ett yttrande. Rimligen kommer de Gucht hänvisa till de enorma summor som förfalskningar (counterfeiting) och piratindustrin omfattar globalt, siffror som han enligt FFII använder väl godtyckligt. Kommissionen har även tidigare under ACTA-processen varit ganska flitiga med att använda uppgifter om fildelningens och piratverksamhetens påstådda kostnader, uppgifter som visat sig allt annat än tillförlitliga.

Konservativa EPP, Parlamentets största politiska grupp där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, kommer att gå på samma linje som Kommissionen. I sitt ändringsförslag på socialdemokraten David Martins ACTA-kritiska yttrande föreslog skuggrapportören i INTA, svenske Christoffer Fjellner, först att INTA skall säga Ja till ACTA. Enligt DN har dock Fjellner uppgivit att han tänker dra tillbaka det ändringsyrkandet, och i stället stödja förslaget att skjuta upp ACTA-förfarandet i EU-Parlamentet tills dess att EU-domstolen kommit med ett yttrande.

Det har sedan ett par dagar tillbaka även cirkulerat rykten om att voteringen i INTA skulle ske anonymt, i ett försök att få ledamöter som känner av pressen från acta-kritiska väljare att våga stödja JA-sidan i hemlighet. Det går att anordna en ”hemlig votering” om minst en femtedel av ledamöterna begär detta. I nuläget är det dock oklart hur troligt ett sådant förfarande är, det rimliga torde vara att voteringen sker som vanligt, då ett sådant ”hemligt” röstförfarande är extremt ovanligt och i princip aldrig använts i den här typen av voteringar.

Även om vi hittills haft enbart framgångar i utskottsomröstningarna är ingenting givet inför morgondagens votering. Delar av den liberala ALDE-gruppen har svängt under tidigare utskottsomröstningar, och risken finns förstås att den enormt ACTA-positive de Gucht lyckas övertyga några ledamöter. Dessutom har de kommersiella särintressena fortsatt att lobba intensivt mot Parlamentets ledamöter för att få dem att rösta Ja till ACTA. Risken finns förstås även för avancerat fulspel och en anonym votering. Kort sagt; Precis vad som helst kan hända.

Precis som de tidigare omröstningarna är INTA:s omröstning endast rådgivande, även om något tyngre i dess egenskap av huvudansvarigt utskott. Den avgörande voteringen kommer som bekant hållas den 3e juli (preliminärt, bör dock bli omröstningsveckan 2-5 juli).

INTA startar sitt block med omröstningar klockan 10 i morgon bitti. ACTA-avtalet ligger relativt sent i röstordningen, så det är oklart exakt vilken tid man når fram till acta-omröstningen. Omröstningen kan följas här.

Se även DN:s acta-chatt

1 kommentar

Demonstrationer mot ACTA runt om i Europa

Postad den av acta

Idag har det hållits demonstrationer mot ACTA-avtalet runt om i Europa. Här hemma var uppslutningen något blygsam; i Göteborg protesterade ett knapp hundratal personer, och inte heller i Stockholm var uppslutningen gigantisk. I Göteborg konkurrerade dagens demonstration med gatufesten på andra långgatan, vilket rimligen är en delförklaring till att inte fler demonstranter dök upp. Däremot sägs deltagarna har varit betydligt fler i exempelvis Berlin. Mediarapporter från demonstrationerna, som alltså hållits på närmare 120 europeiska orter idag, börjar så sakteliga trilla in.

Nu väntar en något lugnare acta-vecka i EU-Parlamentet, efter de senaste två veckornas fyra utskottsomröstningar (där nej-sidan som bekant segrade i samtliga voteringar). Om två veckor drar det dock ihop sig på allvar, först kommer utskottet för framställningar (PETI) att hålla en hearing den 19:e juni apropå den lista med namnunderskrifter som lämnats in av organisationen Avaaz mot ACTA, en lista som omfattar knappt 2,5 miljoner namn. Därefter kommer det huvudansvariga utskottet för ACTA i EU-Parlamentet, INTA, att rösta om ACTA den 20:e juni och rekommendera EU-Parlamentet hur man skall förhålla sig till ACTA.

EU-Parlamentet kommer därefter att avgöra ACTA:s öde i en helt avgörande votering som i nuläget är planerad till den 3:e juli.

Mer om dagens demonstrationer: DN, SVT

1 kommentar

Omfattande demonstrationer mot ACTA i morgon

Postad den av acta

Det är inte bara fotbolls-EM som efter lång väntan skall avgöras den närmaste månaden. Även ACTA-avtalet har efter många om och men slutligen hamnat på EU-Parlamentets bord, och den avgörande voteringen, som avgör avtalets öde, kommer att hållas i början av juli. I morgon, den 9e juni, kommer återigen demonstrationer att äga rum runt om i Europa. Protester kommer att hållas i ett hundratal europeiska städer. Störst ser uppslutningen ut att bli i Frankrike och Tyskland, i Frankrike rör det sig om demonstrationer på ca 20 orter och i Tyskland närmare 40. En karta över samtliga demonstrationer finns här.

I Sverige har nu, förutom den sedan långt tillbaka planerade demonstrationen i Göteborg, det även blivit klart med en demonstration på sergels torg i Stockholm. Båda demonstrationerna startar kl. 14. På facebook har ett hundratal anmält sig till demonstrationerna, så uppslutningen ser ut att bli något sämre än jämfört med demonstrationerna i februari tidigare i år.

I EU-Parlamentet har som bekant fyra av fyra utskott hittills sagt nej till ACTA, men utskottsomröstningarna är bara vägledande, och det är Parlamentet i sin helhet som har det avgörande beslutet i sina händer. Således är kampen långt ifrån vunnen. Det är påtryckningar från allmänheten som möjliggjort alla framgångar hittills, och det är således viktigt att det folkliga protesterna inte tystnar förrän ACTA-avtalet är dött och begravet.

Här finns en video från demonstrationen på sergels torg i våras, där bland andra Carl Schlyter talade. Carls tal finns i sin helhet, och startar 09:40 in på klippet.

Media: DN

Kommentera

Seger även i DEVE!

Postad den av acta

ACTA-omröstningen i utskottet för Utveckling (DEVE) avslutades precis. I likhet med förra veckans omröstningar så har nu även utskottet för utveckling sagt nej till ACTA. De acta-kritiska ändringsförslagen godtogs, och därefter vanns den avslutande omröstningen, trots försök till fulspel. De första röstsiffrorna skrevs till 19-3, men efter att flera ledamöter klagat på felaktiga röstlistor (listor från sin partigrupp där det står hur gruppen skall rösta) gjordes omröstningen om, klart är dock att en stor majoritet stödde beslutet att förkasta ACTA.

I sista stund försökte rapportören Jan Zahradil, som i sitt yttrande rekommenderat att utskottet skulle ge tummen upp för ACTA, få stöd för att utskottet skulle ställa sig bakom EU-Kommissionens linje att avvakta med hanteringen av ACTA i EU-Parlamentet tills dess att EU-Domstolen kommit med sitt yttrande. Således ville Zahradil ställa in voteringen i DEVE. Detta får ses som ganska anmärkningsvärt då det fokus DEVE har rörande ACTA handlar om ett område (folkhälsa och generiska läkemedel) som inte berörs av Kommissionens domstolsförfrågan. Zahradils försök, som formulerades som en ordningsfråga, förkastades dock med stor majoritet av utskottet. Enligt uppgift skall ordningsfrågan ha blivit framlagd av den brittiska ledamoten Nirj Deva (bilden från EU:s sändning försvann lagom till omröstningen), men vad vi erfar råder det ingen tvekan om att det var Zahradil som låg bakom försöket. Utskottets ende svensk, Kristdemokraten Alf Svensson, stödde det ursprungliga acta-positiva yttrandet.

Resultatet gör förberedelserna för de EU-omfattande demonstrationerna mot ACTA den 9e maj än trevligare. Det är fortfarande relativt oklart om det blir ordentlig uppslutning i Sverige, men i exempelvis Frankrike förbereds demonstrationer på inte mindre än 20 orter.

Läs mer: Falkvinge, Pcinpact, Europaportalen,

 

4 kommentarer

ACTA-votering i DEVE – ACTA-positiva rapportören försöker skjuta upp omröstningen

Postad den av acta

Just nu skall utskottet för utveckling rösta om ACTA. Den ansvariga acta-positiva rapportören, Jan Zahradil, försöker nu skjuta upp omröstningen.

Uppdaterat: Zahradils försök förkastades av utskottet

Kommentera

Ny viktig utskottsomröstning i EU-Parlamentet i morgon

Postad den av acta

Efter veckans stora framgångar och tre raka segrar i omröstningarna i utskotten LIBE, JURI och ITRE har vi acta-kritiker onekligen fått en mycket bra start, men det är fortfarande en lång väg kvar att vandra innan ACTA-avtalet definitivt är i papperskorgen. Nästa viktiga omröstning står på tur redan i morgon, i utskottet för Utveckling (DEVE). Utskottet är framför allt berört då ACTA-avtalet har kritiserats för att få långtgående konsekvenser för handeln med och tillgången till generiska läkemedel.

Förslaget på yttrande är författat av den konservative (ECR) ledamoten Jan Zahradil, och rekommenderar att Parlamentet säger Ja till ACTA. Yttrandet är smått komiskt på sina ställen, och förbiser all kritik (länk = se sista frågan) som riktats mot ACTA-avtalet när det rör generiska läkemedel, något som fått bl.a. Läkare utan gränser att gå i taket. Läkare utan Gränser har, tillsammans med flera andra organisationer som arbetar med hälsofrågor och tillgång till generiska läkemedel, även sedan tidigare uppmanat EU-Parlamentets ledamöter att rösta nej till ACTA på grund av avtalets potentiellt katastrofala konsekvenser för folkhälsan och tillgången till generiska läkemedel.

Hanteringen av yttrandet i DEVE har liknat processen i JURI, och omröstningen har bl.a. försenats när det såg ut att finnas en majoritet för nej-sidan. Inför morgondagens omröstning har det lagts ändringsförslag för att förändra yttrandet så utskottet i stället rekommenderar INTA att som ansvarigt utskott rekommendera Parlamentet att förkasta ACTA.

I nuläget har vi inte en aning om hur omröstningen kommer sluta, men av allt att döma kommer det bli en liknande nagelbitare som omröstningarna i JURI och ITRE. Utskottet röstar mellan klockan 15.00 och 18.10, men ACTA är den sista omröstningen på dagordningen, så troligen kommer acta-omröstningen äga rum ca. klockan 18.

Omröstningen i DEVE är på många sätt särskilt viktig på grunds av utskottets kompetensområden och fokus. Det finns fortfarande starka krafter inom EU-Parlamentet som, likt EU-Kommissionen, vill avvakta att ta beslut om ACTA tills dess att EU-Domstolen svarat på den förfrågan om avtalets inverkan på medborgerliga rättigheter som EU-Kommissionen skickat. DEVE är dock inte involverat i processen på grund av ACTA-avtalets eventuella hot mot medborgerliga rättigheter, utan på grund av att avtalet kritiserats för att ha långtgående negativa konsekvenser för folkhälsan och tillgången till livsviktiga generiska läkemedel. Skulle DEVE i morgon säga nej till ACTA faller förseningsförespråkarnas argumentation, eftersom det kompetenta utskottet i denna fråga i sådana fall hävdar att ACTA bör förkastas av skäl som rör folkhälsan och generiska läkemedel, d.v.s. oavsett vilka konsekvenser ACTA-avtalet kan få för medborgerliga rättigheter är avtalets inverkan på folkhälsan skäl nog för att rösta nej. Skulle DEVE i stället ge tummen upp för ACTA, stärks de krafter som förespråkar att försena beslutet, eftersom avtalets inverkan på medborgerliga rättigheter då är den främsta farhågan och EU-domstolen redan kommer att ge ett yttrande om detta.

Utifrån denna bakgrund är således morgondagens omröstning i DEVE viktigare än vad man vid första anblick kan tro. Eftersom omröstningen sker på eftermiddagen i morgon finns det tid på förmiddagen att återigen försöka påverka utskottets ledamöter att rösta nej till detta människorättsvidriga och för många människor direkt livshotande avtal. Så har ni någon tid över, släng iväg ett mail eller ännu bättre, slå en signal.

Vi kommer förstås att rapportera i morgon om resultatet av omröstningen, så på återseende då.

Läs mer: Falkvinge

Kommentera

RSS Prenumerera