EU-Kommissionen har skickat ACTA till EU-domstolen

Postad den av acta

Efter lång väntan och spekulationer är det nu officiellt; EU-Kommissionen har till slut skickat ACTA-avtalet till EU-domstolen (ECJ). Handelskommissionär Karel De Guchts talesperson, John Clancy, sade att ”Vi kan bekräfta att Kommissionen nu officiellt har skickat förfrågan om ett yttrande om ACTA till EU-Domstolen. Domstolens utlåtande är viktigt för att utröna om det finns några belägg för de många farhågor som riktats mot ACTA från europeiska medborgare som är oroliga för att våra grundläggande rättigheter hotas. Kommissionen har ett ansvar att förse såväl EU-Parlamentet som medborgarna med den mest detaljerade och tillförlitliga informationen som finns tillgänglig. Vi ser nu fram emot att EU:s högsta juridiska instans självständigt skall klargöra lagligheten i detta avtal. Låt oss upprepa vår bestämda ståndpunkt att vi uppmanar Europaparlamentet att invänta domstolen yttrande innan beslut fattas om ACTA”.

Det har länge spekulerats i att EU-Kommissionen skulle avvakta att skicka förfrågan till ECJ i hopp om att lyckas få igenom ACTA i EU-Parlamentets omröstning i juli. Att Kommissionen nu, precis som utlovat, slutligen även officiellt överlämnat ACTA till EU-domstolen tycks tyda på att man ser chanserna att vinna Parlamentets omröstning i juli som ytterst minimala. Återigen upprepar man sin ståndpunkt att EU-Parlamentet skall avvakta domstolens yttrande innan man går vidare med ACTA, vilket svårligen kan ses som något annat än ett sista desperat försök att rädda avtalet. Att Kommissionen nu skickat förfrågan kan också delvis förklara MEPs Gallo´s försök att försena ACTA-förfarandet i det rättsliga utskottet, vilket också lyckades.

Formuleringen på frågan, som Kommissionen sedan tidigare enats om, lyder ”Is the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) compatible with the European Treaties, in particular with the Charter of Fundamental Rights of the European Union?” (sv. ungefär; Är ACTA-avtalet kompatibelt med de Europeiska bestämmelserna, framför allt med Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

Det är svårt att inte se det här beskedet samt det uttalande som medföljer det som ett sista desperat försök från Kommissionen att undvika ett rungande Nej till ACTA i EU-Parlamentet i juli genom att försöka skjuta upp hanteringen av avtalet i avvaktan på domstolens yttrande, vilket antagligen kommer att dröja relativt lång tid. Beskedet betyder också att även om det skulle bli ett Ja i ACTA-omröstningen i EU-Parlamentet i juli, så kommer EU-domstolens yttrande behöva färdigställas innan EU i sådana fall kan ingå ACTA, förstås förutsatt att domstolen inte har några invändningar.

 

Kommentarer (2)

[…] ACTA-bloggen: ACTA-bloggen » EU-Kommissionen har skickat ACTA till EU-domstolen Det är svårt att inte se det här beskedet samt det uttalande som medföljer det som ett sista […]

[…] likt EU-Kommissionen, vill avvakta att ta beslut om ACTA tills dess att EU-Domstolen svarat på den förfrågan om avtalets inverkan på medborgerliga rättigheter som EU-Kommissionen skickat. DEVE är dock inte involverat i processen på grund av ACTA-avtalets eventuella hot mot […]

Kommentera