Storseger i LIBE!

Postad den av acta

Det blev storseger i LIBE-utskottet. Efter att omröstningen försenats efter att EPP (den konservativa gruppen) försökte fulspela så antogs det mycket acta-kritiska yttrandet med stor majoritet, 31 ja mot 1 nej (21 avstod). Den konservativa gruppen EPP, som kontinuerligt röstade för att försvaga yttrandet, avstod från att rösta i den slutliga omröstningen. LIBE rekommenderar nu det ansvariga utskottet INTA att säga nej till ACTA-avtalet.

Carl Schlyter twittrar: Det här är en seger för demokratin. Den enda anledningen att vi vann är tack vare påtryckningar från allmänheten, inte några nya fakta. Tack aktivister, all heder åt er!

Via segern i LIBE-utskottet är dagens omröstningar fullbordade, och det blev 3 raka segrar. Många omröstningar var som sagt mycket jämna och det är långt kvar att gå innan ACTA-avtalet är i papperskorgen, så vi skall inte ta ut någon seger i förskott.

Efter första ronden leder vi dock stort på poäng och det är en vacklande JA-sida som går till ringhörnan för att plåstra om sig.

Läs mer: Pressmeddelande från Carl Schlyter Vår analys , Laquadrature du net, Falkvinge, ACTA-twitterflöde, Christian Engström, HAX, DN, SVD, Aftonbladet, SR

4 kommentarer

Omröstningen i LIBE inleds nu

Postad den av acta

I detta nu inleds acta-omröstningen i LIBE. Omröstningen kan följas här. Viktiga yrkanden att hålla koll på är nummer 21, som vill att EU-Parlamentet avvaktar med beslut om ACTA tills dess EU-domstolens yttrande är färdigställt (och således måste röstas ner) samt yrkande 42 som rekommenderar INTA (som ansvarigt utskott) att rösta Nej till ACTA, och således håller vi tummarna för att detta förslag får stöd.

Omröstningen är något försenad, för att ett röstningsförfarande som EPP (den konservativa gruppen) föreslagit debatteras hetsigt. Det som EPP vill är att en ny punkt läggs in (ändringsyrkande 37) som lyder ”15a. Europaparlamentet uppmanar därför
kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla lösningar på de problem som tas upp i detta yttrande, så att tvetydigheterna i Acta-avtalet åtgärdas och strikt respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna klart och tydligt garanteras.” Om detta antas, vill EPP att yrkande 42 automatiskt faller, d.v.s. att rekommendationen till INTA att förkasta ACTA inte finns med. Detta kritiseras som fulspel från EPP:s sida att försöka fuska bort den paragrafen genom en teknisk ändring.
.

1 kommentar

Snabbanalys av omröstningsresultaten

Postad den av acta

Alldeles nyligen sade alltså såväl Industriutskottet (ITRE) som JURI (rättsliga utskottet) nej till ACTA-avtalet, om än med liten marginal (sex röster i ITRE, 2 röster i JURI). Den avgörande omröstningen i ITRE kom att handla om yttrandets avslutande punkt 6, som i det ursprungliga yttrandet löd ””Därför känner sig Europaparlamentet tvunget att uppmana utskottet för internationell handel att inte ge sitt godkännande till avtalet”.  I ändringsyrkandet ville man byta ut detta mot följande formulering: ”Därför känner sig Europaparlamentet tvunget att uppmana utskottet för internationell handel att avbryta sitt arbete om förslaget i avvaktan på domstolens dom”. Den ursprungliga formuleringen vann mot ändringsyrkandet med siffrorna 29-25, så det var således mycket nära att yttrandets hela innebörd radikalt hade förändrats. Yttrandet som helhet antogs med röstsiffrorna 31 – 25.

Så, vad finns då att säga om röstresultatet så här långt? Helt klart är att JA-sidan åkte på ett tungt nederlag i det rättsliga utskottet JURI, där upphovsrättsindustrins favoritledamot Marielle Gallo hade använt alla tänkbara medel för att få igenom sitt yttrande. Att hennes rapport, som inte gick att lägga några ändringsyrkanden till, slutligen föll är en stor prestigeförlust för JA-sidan och även om röstresultatet alltså var väldigt jämnt (10 för 12 emot) så är det en något överraskande men likaledes väldigt viktig seger för NEJ-sidan. I ITRE-utskottet, där nej-sidan förväntades vinna, blev det i stället onödigt spännande och delar av ALDE-gruppen röstade kontinuerligt för ändringsförslag som försvagade yttrandet, och någon ALDE-ledamot röstade troligen även för den avgörande punkt 6. Däremot stödde man av allt att döma yttrandet som helhet i den avgörande omröstningen. I JURI gjorde dock ALDE som de utlovat, och ledamoten Cecilia Wikström röstade vad vi erfar nej till Gallos rapport. Utfallet i ITRE, såväl i JURI, vittnar om att det kommer röra sig om väldigt få rösters övervikt när avtalet väl kommer upp för votering i plenum i EU-Parlamentet i juli. Även om segrarna i ITRE och JURI är ytterst välkomna, visar de jämna röstresultaten att det är långt kvar innan ACTA-avtalet är begravet, och vad som får antas vara interna splittringar inom ALDE-gruppen kan göra utgången mycket oviss.

Carl Schlyter har varit mycket aktiv under dagen och varit på plats såväl i ITRE som i JURI och följt omröstningarna, och han kommer även vara på plats för omröstningen i LIBE om en liten stund.

Omröstningen i LIBE, som alltså strax inleds, ser på förhand ut som den omröstning som skall vara den ”lättaste” att vinna. En dag som denna går det dock inte att ta något för givet, så vi håller tummarna för ett nej även där. Omröstningen i LIBE kommer att bli historisk, då det är första gången utskottet utnyttjar sin rättighet att tycka till om ett internationell avtal. Således är ACTA-avtalet allt annat än ”vanligt”.

Nu håller vi tummarna för att ledamöterna i LIBE står upp för mänskliga rättigheter. Omröstningen inleds om några minuter.

 

Media: DN , Europaportalen , GP

2 kommentarer

Nej till ACTA även i JURI!

Postad den av acta

I det rättsliga utskottet blev resultatet utmärkt. Den acta-vänliga rapportören Mariella Gallos yttrande föll med röstsiffrorna 10-12.  Mer inom kort.

Media: EU-Portalen

 

Kommentera

ITRE säger nej till ACTA

Postad den av acta

Det var inte med stor marginal, men Industriutskottet (ITRE) har precis rekommenderat INTA (handelsutskottet) att säga nej till ACTA-avtalet. Den avgörande separata voteringen om rekommendationen att förkasta ACTA (punkt 6) antogs med endast 4 rösters marginal (29-25). Just nu florerar rykten om att det var ALDE (den liberala gruppen) som svängde och så när stjälpte det kritiska yttrandet, men detta har dementerats från ALDE-håll, så vi vet inte med säkerhet än. Klart är dock att ITRE sagt nej till ACTA, men att den försvinnande lilla marginalen tyder på att kampen är långt ifrån avgjord.

Mer: Twitterflöde ACTA , Laquadrature du Net

Kommentera

ACTA-omröstningar i EU-Parlamentet idag

Postad den av acta

Idag röstar tre av EU-Parlamentets utskott om ACTA-avtalet. Industriutskottet (ITRE) håller sin omröstning någon gång mellan kl. 09 och 12.30 (gissningsvis har de hunnit fram till punkten om ACTA runt kl. 10.30-11.00), utskottet för medborgerliga rättigheter (LIBE) röstar mellan kl. 12.10 och 12.30 samt utskottet för rättsliga frågor (JURI) kl. 10.30.

Omröstningarna bör kunna följas via de respektive utskottens hemsidor (JURI , LIBE , ITRE ). Vi kommer också att rapportera så fort voteringarna är klara.

Det har varit full fart inför voteringarna, och såväl ekonomiska särintressen som medborgarrättsorganisationer som FFII och Laquadrature du Net har kontaktat ledamöterna inför omröstningarna. Det återstår att se vems argument som vägde tyngst.

Lästips; EDRI har studerat hur EU-Kommissionen misslyckades grovt med sina ambitioner i förhandlingarna om ACTA-avtalet, något som även Torrentfreak rapporterat om.

 

 

Kommentera

Tufft läge i EP – nästa vecka röstar flera utskott om ACTA

Postad den av acta

Förseningarna har varit många, men nästa vecka kommer flera av utskotten att rösta om hur man ställer sig till ACTA-avtalet. Såväl industriutskottet (ITRE), det rättsliga utskottet (JURI) samt utskottet för medborgerliga fri – och rättigheter (LIBE) kommer att votera den 31:e maj. Den gröna gruppens kampanjsida om ACTA har satt ihop en lista över när voteringarna sker i alla berörda utskott. I LIBE diskuterade man tidigare idag ACTA, och av allt att döma ser det ut att finnas en majoritet för att rekommendera ett Nej till ACTA. Utskottets actarapportör, Dimitrios Droutsas, hade i sitt förslag på yttrande inte inkluderat någon röstrekommendation, men sade under utskottets möte den 8e maj att han kunde tänka sig att inkludera en sådan i sin slutliga version, något som det nu alltså verkar finnas stöd för bland utskottets ledamöter. Utskottet kommer som sagt att rösta på torsdag nästa vecka.

Även om tiderna nu, trots förseningar, är satta så håller EU-Kommissionen fast vid att det vore fint om Parlamentet kunde avvakta med beslut om ACTA tills efter det att EU-domstolen kommit med ett yttrande. Denna förseningsstrategi har nu anammats av den europeiska kemikalieindustrin, som mycket gärna vill se ett Ja till ACTA. Organisationen Cefic, en branschorganisation för Europas kemikalieindustri, skickade nyligen ett brev till ledamöterna i industriutskottet (ITRE) där man rekommenderade ledamöterna att avvakta med beslut om ACTA tills dess att EU-domstolen kommit med sitt yttrande, annars kan de rättsliga principer som immaterialrätten vilar på i Europa hotas, enligt Cefic. Cefic består, föga förvånande, av några av Europas största företag, däribland läkemedelsjättar som Astra Zeneca, livsmedelsföretaget Unilever (som varit med och påverkat ACTA), Shell chemicals samt skandalomsusade DOW.

I övrigt så antog EU-Parlamentet igår ett betänkande rörande ämnet obalanserad handel mellan EU och Kina, där man i en att-sats ”beklagar att Kina inte deltagit i förhandlingarna om ACTA-avtalet”, något som knappast verkar logiskt om nu EU-Parlamentet själva lutar åt att säga nej till ACTA.  Trots att den att-satsen genomgick en separat votering så fick den stöd i Parlamentet. Christian Engström har fler detaljer för den intresserade. Kanske skall man inte dra för stora växlar på det här, EU-Parlamentet är generellt ganska duktiga på att anta motstridiga betänkanden och att-satser, men resultatet är ändå något överraskande. Om inte annat visar det att det gäller att vara på tårna, striden om ACTA är inte över än.

Planeringen fortgår även för de omfattande demonstrationer mot ACTA som planeras i en mängd medlemsländer den 9e juni. I Sverige är det en så länge klart med en demonstration i Göteborg. Demonstrationståget avgår som brukligt från Götaplatsen med riktning mot Gustaf Adolfs torg, med start kl. 14. Mer info finns via facebookevenemanget.

1 kommentar

ACTA-behandlingen i EP fortsätter att försenas

Postad den av acta

Tidigare har behandlingen av ACTA i det rättsliga utskottet, JURI, försenats. Idag, när utskottet för utvecklingsfrågor, DEVE, skulle behandla frågan och votera om det mycket kritiserade yttrandet som ville ge tummen upp för ett Ja till ACTA, blev det nya förseningar. Just nu vet vi inte exakt varför beskedet om att skjuta upp voteringen skedde, men utan att anta för mycket torde det ligga i linje med den förseningsstrategi som acta-förespråkarna nu verkar använda sig av. Att döma av de diskussioner som hållits i DEVE är det troligt att det positiva ACTA-yttrandet hade röstats ner om voteringen skett idag, även om det förstås inte går att veta säkert.

Nu förväntas utskottet rösta först i slutet av juni. Vi uppdaterar när vi vet mer.

3 kommentarer

EU-Kommissionen har skickat ACTA till EU-domstolen

Postad den av acta

Efter lång väntan och spekulationer är det nu officiellt; EU-Kommissionen har till slut skickat ACTA-avtalet till EU-domstolen (ECJ). Handelskommissionär Karel De Guchts talesperson, John Clancy, sade att ”Vi kan bekräfta att Kommissionen nu officiellt har skickat förfrågan om ett yttrande om ACTA till EU-Domstolen. Domstolens utlåtande är viktigt för att utröna om det finns några belägg för de många farhågor som riktats mot ACTA från europeiska medborgare som är oroliga för att våra grundläggande rättigheter hotas. Kommissionen har ett ansvar att förse såväl EU-Parlamentet som medborgarna med den mest detaljerade och tillförlitliga informationen som finns tillgänglig. Vi ser nu fram emot att EU:s högsta juridiska instans självständigt skall klargöra lagligheten i detta avtal. Låt oss upprepa vår bestämda ståndpunkt att vi uppmanar Europaparlamentet att invänta domstolen yttrande innan beslut fattas om ACTA”.

Det har länge spekulerats i att EU-Kommissionen skulle avvakta att skicka förfrågan till ECJ i hopp om att lyckas få igenom ACTA i EU-Parlamentets omröstning i juli. Att Kommissionen nu, precis som utlovat, slutligen även officiellt överlämnat ACTA till EU-domstolen tycks tyda på att man ser chanserna att vinna Parlamentets omröstning i juli som ytterst minimala. Återigen upprepar man sin ståndpunkt att EU-Parlamentet skall avvakta domstolens yttrande innan man går vidare med ACTA, vilket svårligen kan ses som något annat än ett sista desperat försök att rädda avtalet. Att Kommissionen nu skickat förfrågan kan också delvis förklara MEPs Gallo´s försök att försena ACTA-förfarandet i det rättsliga utskottet, vilket också lyckades.

Formuleringen på frågan, som Kommissionen sedan tidigare enats om, lyder ”Is the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) compatible with the European Treaties, in particular with the Charter of Fundamental Rights of the European Union?” (sv. ungefär; Är ACTA-avtalet kompatibelt med de Europeiska bestämmelserna, framför allt med Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

Det är svårt att inte se det här beskedet samt det uttalande som medföljer det som ett sista desperat försök från Kommissionen att undvika ett rungande Nej till ACTA i EU-Parlamentet i juli genom att försöka skjuta upp hanteringen av avtalet i avvaktan på domstolens yttrande, vilket antagligen kommer att dröja relativt lång tid. Beskedet betyder också att även om det skulle bli ett Ja i ACTA-omröstningen i EU-Parlamentet i juli, så kommer EU-domstolens yttrande behöva färdigställas innan EU i sådana fall kan ingå ACTA, förstås förutsatt att domstolen inte har några invändningar.

 

2 kommentarer

50 skäl att säga nej till ACTA

Postad den av acta

Ja, det finns onekligen många anledningar till varför EU-Parlamentets ledamöter bör rösta Nej till ACTA i den avgörande voteringen i juli. Den gröna gruppen i EU-Parlamentet,  Greens/EFA, där Miljöpartiet och även Piratpartiet ingår, har idag lagt upp 35 skäl att förkasta ACTA på sin hemsida. Tanken är att ytterligare 15 skäl skall komma från allmänheten, för att således få ihop totalt 50 punkter som pekar på orsaker att rösta Nej till ACTA.

När man väl fått ihop 50 skäl så är tanken att dokumentet skall användas internt i EU-Parlamentet för att få andra EU-Parlamentsledamöter att, precis som den gröna gruppen, också rösta Nej till ACTA.

Så sitter du på någon bra anledning som ännu inte tagits upp i dokumentet så är det bara att skynda dit och göra din röst hörd.

 

2 kommentarer

RSS Prenumerera