Europeiska datatillsynsmannen sågar ACTA-avtalet

Postad den av acta

Dagens stora positiva nyhet är att Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) idag kommit med en ny, andra rapport om ACTA-avtalet. Den föregående rapporten, som publicerades i februari 2010, var mycket kritisk mot de hemliga förhandlingarna och mycket av det avtalet då ryktades innehålla. Idag har den vice datatillsynsmannen, Giovanni Buttarelli, släppt en ny så kallad ”opinion” om ACTA. Rapporten riktar återigen mycket hård kritik mot ACTA-avtalet på flera punkter, och pekar på att den övervakning som via ACTA kan riktas mot enskilda internetanvändare är oproportionerlig och bryter mot såväl EU: stadga om de grundläggande rättigheterna, Europakonventionen samt mot dataskyddsdirektivet. EDPS menar vidare att många av de frivilliga samarbetsåtgärder som ACTA uppmuntrar till skulle innebära att Internetleverantörerna skulle behandla persondata till en grad som går utöver vad som är tillåtet enligt EU: s lagstiftning. Därutöver saknar ACTA-avtalet tillräckliga begränsningar och skyddsåtgärder, exempelvis ett effektivt rättsligt skydd, rättssäkerhet, principen om att vara oskyldig till motsatsen bevisats, och rätten till privatliv och dataskydd, enligt rapporten. Det är således ord och inga visor från den Europeiska dataskyddsombudsmannen, som alltså riktar minst sagt frän kritik mot ACTA-avtalet.

För övrigt kommer det under veckan att röstas en hel del om ACTA i EU-Parlamentet. I utskottet med huvudansvaret för ACTA, utskottet för Internationell handel (INTA), har den ansvariga rapportören, socialdemokraten David Martin, lagt fram sitt utkast på röstrekommendation inför sommarens stora omröstning. Precis som Martin tidigare utlovat, föreslår han att INTA rekommenderar Parlamentet att rösta Nej till ACTA-avtalet.

I morgon kommer det rättsliga utskottet. JURI, att debattera ACTA. Omröstningen om rapportör Marielle Gallos rapport sker dagen efter, på torsdag. Som väntat har Gallo rekommenderat sitt utskott att rösta Ja till ACTA.  Gallo författade den oerhört kritiserade Gallo-rapporten och har varit en ivrig påhejare av de flesta typer av människorättsvidriga förslag som gynnar rättighetsinnehavare, så hennes obalanserat positiva inställning till ACTA kommer inte direkt som någon överraskning. Frågan är förstås om hon lyckas få med sig det rättsliga utskottet på sin linje. Sändningar från båda dagarna skall kunna ses på utskottets hemsida.

 

Kommentarer (1)

[…] mycket kritiska yttrandet som för någon vecka sedan lämnades av Europeiska dataskyddsombudsmannen (EDPS) gällande ACTA, […]

Kommentera