ACTA-motståndet mobiliseras på nytt

Postad den av acta

Efter de massiva protesterna mot ACTA-avtalet runt om i världen i februari förbereder sig nu många europeiska medborgare för nya protester i sommar, då EU-Parlamentet kommer att rösta om avtalet. En hemsida har satts upp i syfte att koordinera protesterna runt om i Europa, som är tänkta att hållas den 9e juni, vilket är en vecka innan den voteringsrunda i EU-Parlamentet som antagligen kommer att innehålla ACTA äger rum. Man har även slängt ihop en youtube-video, som finns i svensk översättning här (den engelska ligger även med längst ner i det här inlägget)

I EU-Parlamentet är det fortsatt full aktivitet, där arbetet nu går vidare inom de respektive utskotten. I det utskott som är huvudansvarigt. utskottet för internationell handel (INTA), kommer enligt uppgift en rapport vara klar den 26e april, som kommer ge en rekommendation till Parlamentet gällande huruvida man bör rösta Ja eller Nej till ACTA. I utskottet för ”Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor” (LIBE), kommer man sammanställa en rapport angående ACTA-avtalets potentiella inverkan på medborgerliga rättigheter. Ytterligare tre utskott (industriutskottet – ITRE, utskottet för utveckling – DEVE samt utskottet för rättsliga frågor – JURI) kommer även att behandla ACTA. Laquadrature du Net har satt ihop en bra artikel som åskådliggör den pågående processen mer utförligt.

Idag hölls för övrigt ett ”stakeholder”-seminarium i EU-Parlamentet arrangerat av ledamöterna Marietje Schaake (ALDE) och Ivailo Kalfin (S&D), där flera representanter från civilsamhället deltog. Lucie Morillon från Reportrar utan Gränser sade att hennes organisation anser att ACTA-avtalet hotar yttrandefriheten på Internet, och hon kritiserade även de hemlighetsstämplade förhandlingarna. Mohga M Kamal-Yanni från Oxfam tog upp hotet ACTA utgör mot tillgången till generiska läkemedel och rekommenderade EU-Parlamentet att rösta nej till avtalet. Marianne Mollman från Amnesty International instämde i kritiken och kallade avtalet för helt obalanserat, och varnade för ACTA:s effekter för rättssäkerheten, bl.a. genom den privatisering av rättsväsendet som uppmanas via ACTA. Hela ”hearingen” kan ses här.

I morgon anordnar den socialdemokratiska gruppen (S&D) ett ”rundabordssamtal” med representanter från civilsamhället om ACTA. Evenemanget sätter igång kl. 09.00 och kan följas live via S&D:s hemsida.

Ytterligare läsning om dagens och morgondagens ”hearings” om ACTA; FFII

Kommentarer (1)

[…] ACTA-motståndet mobiliseras på nytt […]

Kommentera