Liberala gruppen kan komma att ställa sig på nej-sidan

Postad den av acta

Enligt tyska Der Spiegel kommer den liberala gruppen i EU-Parlamentet (ALDE), att rösta nej till ACTA-avtalet. Det har länge varit oklart hur den liberala gruppen kommer att ställa sig, men enligt den tyska tidningen kommer alltså gruppens position att vara Nej till ACTA, ett rykte som, enligt information inifrån EU-Parlamentet, ser ut att stämma. ALDE kommer att hålla en presskonferens om ACTA idag kl. 14.30, då vi förhoppningsvis får klara besked. Skulle ryktet stämma är det ett välkommet besked, även om det säkerligen kommer att vara många ALDE-ledamöter som går emot sin partigrupp och röstar Ja till ACTA. Skulle ryktet stämma skulle det dock innebära att en majoritet av ALDE röstar mot ACTA, vilket får ses som högst välkommet. Även EU-Parlamentets största partigrupp, konservativa EPP, kommer att lämna besked om ACTA idag runt kl. 14.

Vi återkommer när vi vet mer.

I övrigt fick vi precis höra att dagens planerade ACTA-debatt i det rättsliga utskottet har skjutits upp, på begäran av rapportör Gallo. Oklart varför. De som planerat att ladda upp inför kvällens champions league-semifinal med lite acta-debatt i rättsliga utskottet lär således bli besvikna.

Uppdaterat: Ryktet stämde, ALDE säger nej till ACTA. EPP däremot är mer oklart. Man ställer upp ett par krav på saker som inte får bli en konsekvens av ACTA, men man lär säga ja, även fast det inte går att ändra i avtalet.

Se även Hax 1 och 2

Lästips; Amelia Andersdotter (PP) om behandlingen av ACTA i industriutskottet (ITRE)

 

1 kommentar

Europeiska datatillsynsmannen sågar ACTA-avtalet

Postad den av acta

Dagens stora positiva nyhet är att Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) idag kommit med en ny, andra rapport om ACTA-avtalet. Den föregående rapporten, som publicerades i februari 2010, var mycket kritisk mot de hemliga förhandlingarna och mycket av det avtalet då ryktades innehålla. Idag har den vice datatillsynsmannen, Giovanni Buttarelli, släppt en ny så kallad ”opinion” om ACTA. Rapporten riktar återigen mycket hård kritik mot ACTA-avtalet på flera punkter, och pekar på att den övervakning som via ACTA kan riktas mot enskilda internetanvändare är oproportionerlig och bryter mot såväl EU: stadga om de grundläggande rättigheterna, Europakonventionen samt mot dataskyddsdirektivet. EDPS menar vidare att många av de frivilliga samarbetsåtgärder som ACTA uppmuntrar till skulle innebära att Internetleverantörerna skulle behandla persondata till en grad som går utöver vad som är tillåtet enligt EU: s lagstiftning. Därutöver saknar ACTA-avtalet tillräckliga begränsningar och skyddsåtgärder, exempelvis ett effektivt rättsligt skydd, rättssäkerhet, principen om att vara oskyldig till motsatsen bevisats, och rätten till privatliv och dataskydd, enligt rapporten. Det är således ord och inga visor från den Europeiska dataskyddsombudsmannen, som alltså riktar minst sagt frän kritik mot ACTA-avtalet.

För övrigt kommer det under veckan att röstas en hel del om ACTA i EU-Parlamentet. I utskottet med huvudansvaret för ACTA, utskottet för Internationell handel (INTA), har den ansvariga rapportören, socialdemokraten David Martin, lagt fram sitt utkast på röstrekommendation inför sommarens stora omröstning. Precis som Martin tidigare utlovat, föreslår han att INTA rekommenderar Parlamentet att rösta Nej till ACTA-avtalet.

I morgon kommer det rättsliga utskottet. JURI, att debattera ACTA. Omröstningen om rapportör Marielle Gallos rapport sker dagen efter, på torsdag. Som väntat har Gallo rekommenderat sitt utskott att rösta Ja till ACTA.  Gallo författade den oerhört kritiserade Gallo-rapporten och har varit en ivrig påhejare av de flesta typer av människorättsvidriga förslag som gynnar rättighetsinnehavare, så hennes obalanserat positiva inställning till ACTA kommer inte direkt som någon överraskning. Frågan är förstås om hon lyckas få med sig det rättsliga utskottet på sin linje. Sändningar från båda dagarna skall kunna ses på utskottets hemsida.

 

1 kommentar

Kompakt motstånd mot ACTA i EU-Parlamentet

Postad den av acta

Idag höll den socialdemokratiska gruppen, S&D, sitt ”acta-seminarium”. Under mötet deklarerade huvudrapportören av ACTA, socialdemokraten David Martin, att han kommer att rekommendera att EU-Parlamentet röstar nej till ACTA. Beskedet är positivt på två sätt; dels kommer INTA:s rapport om ACTA verka för ett Nej, och vidare kommer den socialdemokratiska gruppen i EU-Parlamentet rösta Nej i den slutliga voteringen om ACTA i sommar. Martin, som alltså är rapportör för ACTA i INTA (utskottet för Internationell handel), har sedan tidigare föreslagit att EU-Parlamentet skulle skicka ACTA till EU-domstolen, ett förslag som INTA sedermera sade nej till.

Det går förstås inte att veta med 100 % säkerhet att den Socialdemokratiska gruppen kommer att rösta nej, men att döma av Martins uttalande idag pekar det mesta på det. Således ser motståndet ganska kompakt ut; den gröna gruppen (Greens/EFA),Vänstern (GUE/NGL) och antagligen även EFA (den högerextrema partigruppen där bland andra Dansk Folkeparti ingår) kommer definitivt rösta nej. Därutöver tillkommer alltså Socialdemokraterna (S&D). Både den liberala gruppen (ALDE) och den konservativa gruppen ECR är osäkra kort, men antagligen bör åtminstone majoriteten av ALDE-ledamöterna till slut hamna på nej-sidan. Den enda partigrupp som i nuläget lär rösta Ja till ACTA med stor majoritet är konservativa EPP, parlamentets största partigrupp där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår. Även där kan det dock säkerligen förekomma att enskilda ledamöter hänger med nej-sidan. Det ser således, i alla fall för stunden, ganska ljust ut för NEJ-sidan.

Det händer även mer grejer i Parlamentet. I det utkast på ACTA-rapport som tagits fram i industriutskottet (ITRE), med piratpartisten Amelia Andersdotter som rapportör, rekommenderar man att INTA säger nej till ACTA. Industriutskottet kommer att rösta om Andersdotters rapport den 24e april. I det rättsliga utskottet, JURI, är den konservativa (EPP) ledamoten Marielle Gallo rapportör. Gallo författade den oerhört kritiserade Gallo-rapporten och har varit en ivrig påhejare av de flesta typer av människorättsvidriga förslag som gynnar rättighetsinnehavare. Därav är det högst sannolikt att JURIs rapport om ACTA kommer att vara betydligt mer positivt inställd. Vi vet antagligen hur utkastet på rapporten ser ut inom ett par dagar.

På annat håll har EDRi (European Digital Rights) idag rapporterat att G8-länderna verkar ha gett upp hoppet om ACTA och redan jobbar utefter scenariot att avtalet måste överges. EDRi har kommit över ett läckt dokument som innehåller kommande strategier och förslag rörande immaterialrättslagstiftning och samarbeten mellan G8-länderna (Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Ryssland, Storbritannien och USA).

Under dagen genomförde även Läkare utan Gränser sin ”otysta minut” mot ACTA-avtalet och andra hot mot generiska läkemedel. En youtube-video från aktionen ligger här nedanför.

Uppdaterat: MEP Gallo har färdigställt utkastet på sin rapport (endast på franska hittills) i JURI. Som väntat föreslår hon att EU-Parlamentet skall ge sitt stöd till ACTA. Utkastet på rapporten kan vad vi erfar inte ändras, utan det är Ja eller Nej som gäller den 26e april. EDRi har skrivit mer.

Mer: HAX, FFII

2 kommentarer

ACTA-motståndet mobiliseras på nytt

Postad den av acta

Efter de massiva protesterna mot ACTA-avtalet runt om i världen i februari förbereder sig nu många europeiska medborgare för nya protester i sommar, då EU-Parlamentet kommer att rösta om avtalet. En hemsida har satts upp i syfte att koordinera protesterna runt om i Europa, som är tänkta att hållas den 9e juni, vilket är en vecka innan den voteringsrunda i EU-Parlamentet som antagligen kommer att innehålla ACTA äger rum. Man har även slängt ihop en youtube-video, som finns i svensk översättning här (den engelska ligger även med längst ner i det här inlägget)

I EU-Parlamentet är det fortsatt full aktivitet, där arbetet nu går vidare inom de respektive utskotten. I det utskott som är huvudansvarigt. utskottet för internationell handel (INTA), kommer enligt uppgift en rapport vara klar den 26e april, som kommer ge en rekommendation till Parlamentet gällande huruvida man bör rösta Ja eller Nej till ACTA. I utskottet för ”Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor” (LIBE), kommer man sammanställa en rapport angående ACTA-avtalets potentiella inverkan på medborgerliga rättigheter. Ytterligare tre utskott (industriutskottet – ITRE, utskottet för utveckling – DEVE samt utskottet för rättsliga frågor – JURI) kommer även att behandla ACTA. Laquadrature du Net har satt ihop en bra artikel som åskådliggör den pågående processen mer utförligt.

Idag hölls för övrigt ett ”stakeholder”-seminarium i EU-Parlamentet arrangerat av ledamöterna Marietje Schaake (ALDE) och Ivailo Kalfin (S&D), där flera representanter från civilsamhället deltog. Lucie Morillon från Reportrar utan Gränser sade att hennes organisation anser att ACTA-avtalet hotar yttrandefriheten på Internet, och hon kritiserade även de hemlighetsstämplade förhandlingarna. Mohga M Kamal-Yanni från Oxfam tog upp hotet ACTA utgör mot tillgången till generiska läkemedel och rekommenderade EU-Parlamentet att rösta nej till avtalet. Marianne Mollman från Amnesty International instämde i kritiken och kallade avtalet för helt obalanserat, och varnade för ACTA:s effekter för rättssäkerheten, bl.a. genom den privatisering av rättsväsendet som uppmanas via ACTA. Hela ”hearingen” kan ses här.

I morgon anordnar den socialdemokratiska gruppen (S&D) ett ”rundabordssamtal” med representanter från civilsamhället om ACTA. Evenemanget sätter igång kl. 09.00 och kan följas live via S&D:s hemsida.

Ytterligare läsning om dagens och morgondagens ”hearings” om ACTA; FFII

1 kommentar

Kommissionen har tagit nästa steg för att skicka ACTA till ECJ – vill att Parlamentet avvaktar

Postad den av acta

EU-Kommissionen bestämde sig under ett möte under gårdagen att enas kring hur den utlovade frågan till EU-domstolen om ACTA-avtalet skall vara formulerad. Handelskommissionär Karel de Gucht, som under processens gång varit en ivrig påhejare av ACTA-avtalet,sade att då tiotusentals medborgare protesterat mot avtalet är det rimligt att låta unionens högsta juridiska organ (EU-Domstolen) komma med ett utlåtande i frågan. De Gucht hävdade att detta är viktigt för den allmänna och demokratiska europeiska debatten. Just därför, fortsatte de Gucht, hoppas han nu på att EU-Parlamentet kommer att respektera EU-Domstolen och därav avvakta med sitt beslut om ACTA-avtalet tills dess att domstolen kommer med sitt utlåtande.

Formuleringen på frågan, som Kommissionen nu alltså enats om, lyder ”Is the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) compatible with the European Treaties, in particular with the Charter of Fundamental Rights of the European Union?” (sv. ungefär; Är ACTA-avtalet kompatibelt med de Europeiska bestämmelserna, framför allt med Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

Vad betyder då detta? Ja, Kommissionen har fortfarande inte, så vitt vi förstår, skickat frågan till EU-Domstolen. Vad som hände igår är enbart att Kommissionen enats om hur denna fråga skall lyda. Att Kommissionär de Gucht nu uppmanar EU-Parlamentet att avvakta med sitt beslut är dock mycket intressant, då detta tyder på att Kommissionen är rädd för att Parlamentet i juni kommer att säga nej till ACTA, vilket således minskar farhågorna om att det pågått något fulspel mellan Kommissionen och de stora partiggrupper som nyligen drev igenom att EU-Parlamentet skall fortsätta med behandlingen av ACTA som planerat. Rent konkret förändrar gårdagens besked inte så värst mycket för själva processen. Så länge EU-Kommissionen rent faktiskt inte har skickat en förfrågan till EU-Domstolen så finns fortfarande risken för att de stora grupperna i EU-Parlamentet får för sig att rösta igenom ACTA och vi därav står med ACTA påskrivet och klart i slutet av året. Vi återkommer till veckan då fler reaktioner på Kommissionens pressmeddelande, samt själva sakinnehållet i frågan, lär ha dykt upp.

Tills dess, Glad Påsk!

Kommentera

Läkare utan Gränser anordnar protestaktion mot ACTA-avtalet

Postad den av acta

Läkare utan Gränser i Sverige är ytterligare en av de organisationer som nu tar öppen strid mot ACTA-avtalet. Under parollen ”En otyst minut för allas rätt till medicin” kommer Läkare utan Gränser att anordna en protestaktion på Sergels Torg i Stockholm den 12 April. Aktionen kommer att äga rum kl. 12. Förutom att vara en protest mot ACTA-avtalet riktat sig aktionen även mot läkemedelsjätten Novartis stämning av den indiska staten samt mot de krav som EU ställer på Indien och som kan försämra tillgången till mediciner. Den ”otysta” minuten börjar klockan 12, så det kan vara idé att vara där något tidigare.

Läkare utan Gränsers initiativ är mer än välkommet, då EU-Parlamentet nyligen beslutade att hålla fast vid sin ursprungliga tidtabell för behandlingen av ACTA-avtalet, och således inte tänker skicka ACTA till EU-domstolen. Således kommer ACTA-avtalets framtid att avgöras inom kort, varav det är av yttersta vikt att protesterna mot avtalet nu intensifieras.

Mer om protestaktionen;
Facebook-evenemanget

Hemsidan

 

Kommentera

RSS Prenumerera