Omröstning om ACTA att vänta – EP vill inte gå till domstol

Postad den av acta

Under de senaste veckorna har aktiviteten varit intensiv i EU-Parlamentet – ACTA-avtalet har varit uppe för diskussion i flera utskott och det har länge varit oklart hur EU-Parlamentet tänkt reagera på EU-Kommissionens utfästelse att skicka ACTA-avtalet till EU-domstolen (just ”utfästelse” är ordet, för Kommissionen har fortfarande inte formellt skickat en förfrågan till domstolen).

Det var länge oklart hur de olika partigrupperna skulle ställa sig, men efter att den socialdemokratiska gruppen (S&D) beslutat sig för att säga nej till att skicka ACTA till domstolen blev det till slut en stor majoritet i INTA (utskottet för Internationell handel, vilket är det utskott som har huvudansvar för ACTA) för att säga nej till en egen förfrågan till domstolen från EU-Parlamentet och i stället fortsätta med behandlingen av ACTA som planerat. Detta innebär att ACTA kommer att fortsätta behandlas i de olika berörda utskotten under april och maj, och sedan väntar en helt avgörande omröstning i plenum någon gång i juni eller juli.

Så, frågan är alltså vad som händer nu. Den gröna gruppen har under processen förhållit sig något tveksamma till det beslut som nu tagits, mycket som en effekt av att det just nu är osäkert vad som kommer att hända. I en normalt fungerande värld kommer EU-Kommissionen att, precis som de utlovat, skicka ACTA till ECJ (EU-domstolen). I sådana fall kommer den votering som äger rum i EU-Parlamentet vid ett nej stoppa avtalet rakt av (rent formellt EU:s medverkan, men det är osannolikt att de andra parterna kör på med avtalet om EU inte längre vill vara med). Skulle EU-Parlamentet däremot rösta Ja till ACTA, skulle EU:s medverkan i avtalet dock fortfarande vara beroende av hur ECJ ställer sig till den utlovade förfrågan från EU-Kommissionen rörande ACTA-avtalets inverkan på mänskliga rättigheter etc. Skulle domstolen finna att ACTA är oförenligt med EU:s lagstiftning och åtaganden rörande medborgerliga  rättigheter skulle det likväl bli Nej till ACTA, oavsett huruvida EU-Parlamentet sagt Ja eller inte. Det skulle förstås innebära att de ledamöter i EU-Parlamentet som röstat Ja skulle se en aning dumma ut. Beslutet i INTA häromdagen att strunta i att skicka ACTA till ECJ och säga sitt på en gång har välkomnats av många ACTA-kritiker, t.ex. Laquadrature du Net.

Dock, och det är här det finns anledning till oro; EU-Kommissionen har fortfarande inte skickat någon förfrågan till ECJ. Socialdemokraterna vill inte skicka ACTA till ECJ för de vill säga Nej direkt. Men kommer de att göra det? Kommer Kommissionen nu att skicka en förfrågan till ECJ när EU-Parlamentet ändå kommer att rösta direkt? Kommer Kommissionen i stället sätta allt på ett kort och hoppas på ett Ja till ACTA i EU-Parlamentet? Man får inte glömma att det finns enormt mycket politisk prestige inbakat i det här avtalet, och EU-Kommissionen har redan tidigare visat att man är beredd att göra i princip vad som helst för att få igenom ACTA. Är det fulspel på gång? Vi vet helt enkelt inte, men det finns anledning att fortfarande vara orolig – vi vet inte med säkerhet att EU-Parlamentet faktiskt kommer att säga Nej till ACTA. Om Kommissionen skippar att fråga ECJ kan vi plötsligt stå där med ACTA-avtalet påskrivet och klart om bara drygt två månader.

Således är det nu oerhört viktigt att den enorma proteströrelse som drog igång runt om i världen i januari-februari nu åter mobiliserar och gör sig hörd – kampen om ACTA är nämligen långt ifrån över. Vi kommer att rapportera fortlöpande här vad som händer i de olika utskotten, och hur läget ser ut. Klart är dock att i juni/juli kommer den avgörande voteringen om ACTA:s vara eller icke vara äga rum, och det är mycket möjligt att den omröstningen, oavsett utslag, kommer att avgöra avtalets framtid.

Nu är det alltså skarpt läge. Det är, med andra ord, slutspelsskägg ”på” som gäller. Vi kommer, efter ett pars veckors koma, återigen uppdatera frekvent här på bloggen med det senaste som händer. Har ni någon tid över så maila, ring, eller varför inte skriv ett hederligt brev till så många EU-Parlamentariker ni hinner med.

I juni gäller det, och det handlar både om liv och rättigheter.

Mer: HAX

2 kommentarer

RSS Prenumerera