EU-Parlamentet kan skicka ACTA till EU-domstolen på egen hand

Postad den av acta

Just nu pågår den presskonferens i EU-Parlamentet med acta-rapportören David Martin (S&D) och skuggrapportören Christofer Fjellner (EPP). David Martin, som hade deklarerat att presskonferensen skulle innehålla besked om hur han anser att Parlamentet skall gå vidare med ACTA, inledde med att poängtera vikten av immaterialrätt för EU:s ekonomi. Martin riktade kritik mot ACTA, och kritiserade de vaga formuleringarna och instämde att det finns många farhågor med ACTA, framför allt rörande hur implementeringen kommer att gå till.

Martin välkomnade Kommissionens beslut att skicka ACTA till EU-domstolen, och fortsatte med att säga att han haft den avsikten även för EU-Parlamentets del. Martin bekräftade att hans intention är att separat skicka en egen förfrågan från EU-Parlamentet till EU-Domstolen angående ACTA, och hävdade att det finns ett stort egenvärde i att Parlamentet skickar en egen förfrågan (i jämförelse med att skicka en gemensam med Kommissionen) och att detta ger möjlighet till EU-Parlamentet att ställa egna frågor till domstolen. Martin poängterade att oavsett vad domstolen beslutar, kommer det likväl behövas ett politiskt beslut för att ta ställning till avtalet.

Rörande vad som nu händer i EU-Parlamentet, kommer behandlingen i de olika utskotten gå vidare, och Martins intention är att presentera en interimrapport som Parlamentet kan ta ställning till senast i september, där fokus framför allt kommer att läggas på att ställa direkta frågor till Kommissionen om hur man avser att implementera ACTA; vad man kommer att säga till internetleverantörer, tullen, osv. Således bör enligt Martin, för att Parlamentet skall kunna ta ett informerat beslut, all information om implementeringen vara tillgänglig för Parlamentet innan de röstar ja eller nej till ACTA.

Christofer Fjellner delade också åsikten om vikten av att skicka en separat förfrågan till ECJ från Parlamentet, och att det är viktigt att Parlamentets utskott nu när den formella beredningen pågår i EP använder sig av sina respektive expertiser på de olika områden som ACTA berör så att frågorna till domstolen blir så bra som möjligt. Fjellner tog även upp att det finns delar av ACTA som bör utredas, även om han anser att ungefär hälften av de farhågor han hört från medborgare rörande avtalet är obefogade. Däremot finns det enligt Fjellner många saker som är luddiga och tolkningsbara i ACTA, vars konsekvenser således behöver utredas.

Presskonferensen sänds här, och kommer även att sändas i efterhand i SVT Forum, ca. 15.30

Mer: HAX

 

Kommentera