Svepande svar från Beatrice Ask

Postad den av acta

Jens Holms (V) interpellationsdebatt med justitieminister Beatrice Ask avslutades precis i Riksdagen. Beatrice Ask anförande innehöll inte direkt något överraskande; ACTA-avtalet innebär i princip ingenting nytt för Sverige, det finns inget att oroa sig för rörande generiska läkemedel, det innebär inga nya saker gällande internet, ACTA-avtalet innehåller ”balanserade regler”, osv. Generellt var det mycket svepande svar och närmast total avsaknad av konkreta belägg för hennes argument.

Beatrice Asks framförande imponerade inte. Hon läste i princip enbart innantill, antingen från texten i sitt ursprungsanförande eller från regeringens sida om acta-avtalet, och briefades under Jens Holms replikskifte av vad vi antar var en tjänsteman från justitiedepartementet. Ask kunde inte heller ge några klara svar på Holms frågor rörande hoten mot generiska läkemedel. Efter Holms anförande, som med ett konkret exempel tog upp att generiska läkemedel påverkas inte bara av patent utan också av varumärken, replikerade Ask genom att läsa innantill från regeringens hemsida och säga att det faktum att patent inte var med i avsnittet om gränskontroll gjorde att farhågorna var grundlösa. Det blev nästan komiskt. Att döma av såväl den kontinuerliga uppbackningen under debatten, samt att justitieministern konsekvent läste innantill, så börjar man onekligen hysa vissa farhågor om att vår justitieminister kanske inte är fullt så påläst på ACTA-avtalet som man kunde hoppats.

Hela debatten bör dyka upp här inom kort.

Kommentarer (4)

Nog sa hon väl även att det inte finns någon skyldighet alls att ingripa mot varor i transit?

Snacka om pinsamt! Jävla plakat, rätt av. Hon borde framför ordentliga argument!

Helt otroligt att hon inte äns har satt sig in i det hon försvarar.

[…] även om det får ses som mycket osannolikt. I Sverige har vänsterpartisten Jens Holm, som förra veckan debatterade ACTA med justitieminister Beatrice Ask i Riksdagen, nu ställt nya frågor till justitieministern där […]

Kommentera