EU-Parlamentet kan skicka ACTA till EU-domstolen på egen hand

Postad den av acta

Just nu pågår den presskonferens i EU-Parlamentet med acta-rapportören David Martin (S&D) och skuggrapportören Christofer Fjellner (EPP). David Martin, som hade deklarerat att presskonferensen skulle innehålla besked om hur han anser att Parlamentet skall gå vidare med ACTA, inledde med att poängtera vikten av immaterialrätt för EU:s ekonomi. Martin riktade kritik mot ACTA, och kritiserade de vaga formuleringarna och instämde att det finns många farhågor med ACTA, framför allt rörande hur implementeringen kommer att gå till.

Martin välkomnade Kommissionens beslut att skicka ACTA till EU-domstolen, och fortsatte med att säga att han haft den avsikten även för EU-Parlamentets del. Martin bekräftade att hans intention är att separat skicka en egen förfrågan från EU-Parlamentet till EU-Domstolen angående ACTA, och hävdade att det finns ett stort egenvärde i att Parlamentet skickar en egen förfrågan (i jämförelse med att skicka en gemensam med Kommissionen) och att detta ger möjlighet till EU-Parlamentet att ställa egna frågor till domstolen. Martin poängterade att oavsett vad domstolen beslutar, kommer det likväl behövas ett politiskt beslut för att ta ställning till avtalet.

Rörande vad som nu händer i EU-Parlamentet, kommer behandlingen i de olika utskotten gå vidare, och Martins intention är att presentera en interimrapport som Parlamentet kan ta ställning till senast i september, där fokus framför allt kommer att läggas på att ställa direkta frågor till Kommissionen om hur man avser att implementera ACTA; vad man kommer att säga till internetleverantörer, tullen, osv. Således bör enligt Martin, för att Parlamentet skall kunna ta ett informerat beslut, all information om implementeringen vara tillgänglig för Parlamentet innan de röstar ja eller nej till ACTA.

Christofer Fjellner delade också åsikten om vikten av att skicka en separat förfrågan till ECJ från Parlamentet, och att det är viktigt att Parlamentets utskott nu när den formella beredningen pågår i EP använder sig av sina respektive expertiser på de olika områden som ACTA berör så att frågorna till domstolen blir så bra som möjligt. Fjellner tog även upp att det finns delar av ACTA som bör utredas, även om han anser att ungefär hälften av de farhågor han hört från medborgare rörande avtalet är obefogade. Däremot finns det enligt Fjellner många saker som är luddiga och tolkningsbara i ACTA, vars konsekvenser således behöver utredas.

Presskonferensen sänds här, och kommer även att sändas i efterhand i SVT Forum, ca. 15.30

Mer: HAX

 

Kommentera

ACTA till domstolen – men vad händer egentligen nu?

Postad den av acta

(foto Anna Dahlén)
(Sådana här klockrena exempel kan man snubbla över när man är ute och går i Västerås)

EU-Kommissionen beslutade som bekant att skicka ACTA-avtalet till EU-domstolen tidigare i veckan. Nu pågår det full aktivitet för att ta reda på vad som händer med själva förfarandet, både i medlemsstaterna och EU-Parlamentet. Utifrån den information vi fått skulle EU-Parlamentet rent teoretiskt kunna ta ett beslut om ACTA innan EU-domstolen kommer med sitt yttrande, även om det får ses som mycket osannolikt. I Sverige har vänsterpartisten Jens Holm, som förra veckan debatterade ACTA med justitieminister Beatrice Ask i Riksdagen, nu ställt nya frågor till justitieministern där han bl.a. undrar hur justitieministern nu kommer att agera och vad som händer med den planerade ratificeringsprocessen av ACTA i Sverige.

I EU-Parlamentet kommer det hända mycket på acta-fronten under veckan; 11.30 på tisdag kommer en presskonferens att hållas med acta-rapportören David Martin (S&D) och skuggrapportören Christofer Fjellner (EPP). Martin kommer att deklarera hur han ställer sig till ACTA samt kommentera Kommissionens beslut att skicka ACTA till EU-domstolen. En timme senare samma dag (12.30) kommer representanter från Avaaz överlämna de nu nära 2,5 miljoner namnunderskrifter som samlats ihop mot ACTA-avtalet till EU-Parlamentet. På onsdag kommer utskottet för internationell handel (INTA) att hålla sin första offentliga acta-debatt, där även handelskommissionär Karel de Gucht kommer att delta. På torsdag kommer en offentlig ”workshop” om acta att hållas i Parlamentet, där bl.a. akademiker, representanter från civilsamhället samt EU-tjänstemän kommer att delta.

Alla EU-evenemang kommer att livesändas här

Lästips; James Love (KEI)

 

Kommentera

Kommissionen skickar ACTA till EU-domstolen

Postad den av acta

Det har tisslats och tasslats om att det var på gång – idag blev det klart; EU-Kommissionen har bestämt sig för att skicka ACTA-avtalet till EU-domstolen (European Court of Justice) för att klargöra huruvida avtalet är kompatibelt med de grundläggande medborgerliga rättigheter som EU skall stå för. Enligt EU-Kommissionens vice ordförande Viviane Reading så är det oro för vad ACTA kan få för konsekvenser för värden som yttrandefrihet och ett fritt internet som ligger bakom.

Handelskommissionär Karel de Gucht, som varit en av avtalets flitigaste förespråkare, sade sig vara ”glad” över att hans kolleger i Kommissionen accepterat hans förslag om att skicka ACTA till ECJ. Sen passar han på att föregå domstolens kommande beslut med att säga samma positiva saker om ACTA som han alltid sagt.

Så, vad betyder då detta? Är det en seger? Är det en förlust? Vad händer nu?

Så här kan man säga – hade det här beskedet kommit för två månader sedan, innan de massiva folkliga protesterna inleddes runt om i Europa, hade antagligen alla vi acta-kritiker dansat på borden av glädje. Då fanns det inget stort hopp om att lyckas stoppa ACTA i EU-Parlamentet, och att få iväg ACTA på en prövning till ECJ hade varit fantastiskt och var en del i den strategi vi då jobbade med.

Nu är det inte lika uppenbart att det är dags att knäppa upp skjortan och dansa salsa i korridorerna. Visst är det på många sätt en framgång att ACTA-avtalet nu kommer att prövas i den högsta juridiska instansen, samtidigt hade rakt ett nej i en votering i EU-Parlamentet varit än bättre (nu på slutet såg det verkligen ut som om det skulle kunna gå vägen). Att Kommissionen väljer att skicka avtalet till ECJ är ett väldigt tydligt tecken på att den senaste tidens kritik och folkligt motstånd verkligen haft effekt – men att skicka avtalet till domstolen får snarare se som ett försök att förhala, i väntan på att det folkliga missnöjet blåser över och ACTA glöms bort. Ett domstolsbeslut om ACTA kommer exempelvis knappast beröra en av huvudkritikerna – hur avtalet slår mot ex. generiska läkemedel.

Vad man kan säga på rak arm är att det här är en taktisk reträtt av EU-Kommissionen. Men slaget är långt ifrån över.

I nuläget är det dock svårt att göra annat än att spekulera. Det är antagligen svårt att se att EU-Parlamentet kommer att hålla någon omröstning om ACTA förrän ECJ kommer med ett utlåtande (vilket kommer att ta tid). Dock lär det nu bli en ganska tuff fight om vilka frågor som skall ställas till ECJ, och hur dessa skall formuleras. Kort sagt – mer lär följa.

Pressmeddelande från Carl Schlyter apropå beslutet;

ACTA-avtalet granskas av EU-domstolen

EU-kommissionen har idag beslutat att vända sig till EU-domstolen för att få ett utlåtande om handelsavtalet ACTA är i överensstämmelse med grundläggande mänskliga rättigheter och friheten på Internet.

– Sent ska syndaren vakna, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

-Hittills har kommissionen inte velat lyssna på kritiken men tack vare den starka folkopinionen har man tagit det här steget och det välkomnar vi gröna. Men det gäller att hålla opinionstrycket uppe medan EU-domstolen behandlar ACTA, säger Carl Schlyter.

Den gröna gruppen i EU-parlamentet har länge hävdat att ACTA står i konflikt med EU-lagen och välkomnar dagens beslut som ett viktigt steg för att ACTA-avtalet inte ska införas i EU-länderna.
– Den juridiska processen ersätter inte den politiska proceduren. Vi gröna i EU-parlamentet och de nationella parlamenten kommer att fortsätta att granska och arbeta mot ACTA, säger Carl Schlyter.

Mer: HAX, Christian Engström, SVT

 

1 kommentar

Nära hundra lobbyorganisationer vill se ”Ja till ACTA”

Postad den av acta

Efter de massiva protesterna mot ACTA-avtalet från medborgare runt om i Europa har den europeiska industrin sedan några veckor tillbaka gjort sitt bästa för att slå tillbaka. Senast igår skickade CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) ett mail till EU-Parlamentarikerna där de bifogade ett dokument betitlat ”Joint Yes to ACTA” som nu blivit undertecknat av nära hundra olika branschorganisationer för rättighetsinnehavare.

Bland det glada gänget av undertecknare ingår kända ”människorättskämpar” som exempelvis IFPI. Nästan alla de organisationer som skrivit under dokumentet var också med och påverkade utformningen av ACTA-avtalet under bl.a. åren 2008-2009, exempelvis FEP, INTA, BASCAP, BIEM, EPC m.fl. (leta upp dem här för att se vad som gömmer sig bakom förkortningarna).

I förmiddags passade Carl Schlyter på att skriva ett svar;

Thank you for your letter but I do not agree. I think ACTA has been a bigger attack on the EP since we were excluded from the process. The fact that thousands of concerned citizens have expressed their wishes and actively participated in democracy brings me great joy, and I can tell you 100% of the citizens contacting me are against ACTA. ACTA has been kept out of normal democratic procedures within WIPO, WTO and strongly been avoiding a public debate. 91% of invited organizations are beneficiaries of ever harsher IPR-regimes, the ISP:s and other economic interests that might be troubled by ACTA have had less influence, and the general public no influence at all, something they even shared with the EU data-protection officer.

If you support facts and are against misinformation why do you then state ACTA, does not change EU law? Most experts agree that it will have an impact on EU-law and especially its implementation. And even if ACTA signatories represent approximately 50% of world trade it only covers about 5% of where the IPR-infringements are made. According to EP own study it has”No significant benefit for the EU-citizens”.

You write ”The ACTA treaty sends an important message to third countries and to Europe’s workforce that our rights must be protected in practice, and that Europe will not fall behind other countries in this regard” I think this is a highly undemocratic way to force them to accept the ACTA conditions in bilateral agreements that will follow ACTA. Since you claim ACTA will not change the EU-law the ”benefit” must be that it changes non-ACTA signatory countries, by imposing ACTA later in bilateral agreements. I think our image as a reliable trade partner will be more damaged by confiscating ever more legal generic drugs in transit through EU, which is a risk with ACTA.

ACTA:s  changes to current EU-law or practice will redefine definition of commercial scale, calculation of damages and technological avoidance of DRM. Additionally it will put a bigger burden on customs to spend more time looking for trademark violations, but who will pay?

I am also worried about the B2B co-operation mentioned regarding internet and the risks this poses to undermining already agreed standards on protecting citizens rights. ACTA do not have any balance whatsoever between your interests and other more fundamental values about an open and free society. I also find it a highly undemocratic way to change/impose criminal law.

I am willing to discuss how we can increase innovation, new models for getting paid for creative works and protect EU-citizens from dangerous false goods, in public! But scrapping ACTA first is a necessary condition for a useful dialogue about mechanisms for promotion of creativity.

Best regards,

Carl Schlyter

 

 

2 kommentarer

Svepande svar från Beatrice Ask

Postad den av acta

Jens Holms (V) interpellationsdebatt med justitieminister Beatrice Ask avslutades precis i Riksdagen. Beatrice Ask anförande innehöll inte direkt något överraskande; ACTA-avtalet innebär i princip ingenting nytt för Sverige, det finns inget att oroa sig för rörande generiska läkemedel, det innebär inga nya saker gällande internet, ACTA-avtalet innehåller ”balanserade regler”, osv. Generellt var det mycket svepande svar och närmast total avsaknad av konkreta belägg för hennes argument.

Beatrice Asks framförande imponerade inte. Hon läste i princip enbart innantill, antingen från texten i sitt ursprungsanförande eller från regeringens sida om acta-avtalet, och briefades under Jens Holms replikskifte av vad vi antar var en tjänsteman från justitiedepartementet. Ask kunde inte heller ge några klara svar på Holms frågor rörande hoten mot generiska läkemedel. Efter Holms anförande, som med ett konkret exempel tog upp att generiska läkemedel påverkas inte bara av patent utan också av varumärken, replikerade Ask genom att läsa innantill från regeringens hemsida och säga att det faktum att patent inte var med i avsnittet om gränskontroll gjorde att farhågorna var grundlösa. Det blev nästan komiskt. Att döma av såväl den kontinuerliga uppbackningen under debatten, samt att justitieministern konsekvent läste innantill, så börjar man onekligen hysa vissa farhågor om att vår justitieminister kanske inte är fullt så påläst på ACTA-avtalet som man kunde hoppats.

Hela debatten bör dyka upp här inom kort.

4 kommentarer

Interpellationsdebatt om ACTA i Riksdagen

Postad den av acta

Alldeles strax kommer Beatrice Ask ge svar på Jens Holms (V) interpellation om ACTA-avtalet. Hög tid för regeringen att komma ut på banan, kan tyckas. Interpellationsdebatten kan ses här, och börjar om ca tio minuter.

(debatten sänds också direkt i SVT2)

4 kommentarer

Även Rumänien backar från ACTA

Postad den av acta

En strid ström av EU-länder har redan avbrutit sina ratificeringsprocesser av ACTA-avtalet. Nu är Rumänien nästa land på tur. Det är landets premiärminister Mihai Razvan Ungureanu som idag bekräftar att Rumänien stoppar sin ratificeringsprocess. Således sällar sig Rumänien till länder som Bulgarien, Polen, Slovakien, Tjeckien, Lettland, Tyskland och Holland. När är det Sveriges tur?

Media; SVT, DN

3 kommentarer

Gröna protester mot ACTA i Strasbourg

Postad den av acta

Den gröna gruppen i EU-Parlamentet, Greens/EFA, har demonstrerat mot ACTA-avtalet vid EU-Parlamentet i Strasbourg idag. Man har även satt ihop en kort video från demonstrationerna som även innehåller röster från gröna EU-parlamentariker om ACTA-avtalet, där bland annat Carl Schlyter medverkar.

Media om ACTA idag; debattartikel i Svd, Nyheter24

Kommentera

Det händer mycket kring ACTA

Postad den av acta

Det händer mycket nu på acta-fronten. Vi försöker ge en kortfattad överblick över det senaste som händer;

I Tyskland verkar det ha uppstått en spricka i regeringen efter att justitieministern i förra veckan gick ut och deklarerade att Tyskland kommer att avvakta med sin ratificeringsprocess.

Bulgarien och Nederländerna har nu sällat sig till de länder som avbryter sina respektive ratificeringsprocesser. I Nederländerna skedde detta efter att ”de gröna” vunnit stöd i parlamentet för sitt förslag att frysa acta-ratificeringen tills dess att konsekvenserna av avtalet utretts av Europadomstolen. Rykten gör även gällande att även Österrike är på väg att frysa sin ratificeringsprocess.

EU-Parlamentets relativt nyvalde talman, socialdemokraten Martin Schulz, gick i söndags ut och sågade ACTA i en intervju med tysk tv. Schulz sade att balansen mellan upphovsrätt och de individuella rättigheterna för Internetanvändare ”är endast mycket bristfälligt förankrad i detta avtal”.

EU-Kommissionen gick igår ut och publicerade ett dokument med information om förhandlingsprocessen kring ACTA. Vi återkommer med mer information om detta inom de närmaste dagarna.

Nära 50 stycken branschorganisationer skickade för ett par dagar sedan ett brev till EU-Parlamentarikerna samt nationella ministrar där man uppmanade politikerna att inta fästa någon vikt vid den ”felaktiga information” som enligt dem florerar, och man hävdade bl.a. att ACTA är ”bra för Europa”. En anmärkningsvärd mängd brev från industrin och rättighetsinnehavare har nu börjat droppa in till EU-Parlamentarikerna, och vi kommer försöka redogöra för dessa i ett kommande inlägg. Enligt våra källor har detta delvis skett som ett resultat av att en tjänsteman på EU-Kommissionens direktorat för handel (DG Trade) anmärkningsvärt nog uppmanat industrin till ”counterlobbying against the citizens campaign” (sv. ungefär; Göra en pr-motoffensiv mot medborgarnas kampanj).

Idag skrev även OSCE:s representant för pressfrihet, Dunja Mijatović, ett brev till EU-Parlamentets talman angående ACTA där hon uppmanade EU-Parlamentet att värna yttrandefriheten, lyfta ett flertal problem med ACTA-avtalet och vädjade även till Parlamentet att genomföra en grundlig utvärdering av ACTA-avtalets konsekvenser för grundläggande friheter och rättigheter.

Kader Arif, som nyligen hoppade av som rapportör för ACTA-avtalet i EU-Parlamentet, har idag mer utförligt förklarat sitt avhopp och sin syn på ACTA.

Snacket från EU-Parlamentet gör även gällande att acta-förespråkarna är uppenbart tagna av det stora folkliga motståndet, och försöker försena EU:Parlamentets omröstning till oktober för att helt enkelt vänta ut motståndet och protesterna. Vi håller tummarna för att det försöket misslyckas. Det blir mer inlägg om ovanstående nyheter att vänta här på bloggen inom de närmaste dagarna.

På återseende.

 

 

Kommentera

Massiva protester mot ACTA igår, men fortsatt tyst från regeringen

Postad den av acta

Runt om i världen demonstrerades det igår mot ACTA-avtalet. I Tyskland demonstrerades det på ett femtiotal orter, med ca 15 000 demonstranter i Berlin och ca 2000-5000 demonstranter vardera i Frankfurt, Dortmund, Dresden, Köln och Hamburg. I Frankrike hölls demonstrationer på en mängd olika orter, och ca 1 500 människor demonstrerade i Paris. I Polen startade demonstranterna en namninsamling för att kräva att Polen folkomröstar om huruvida landet skall ratificera ACTA. I London demonstrerade ett hundratal människor, och även på flera håll i Mexico, USA och Kanada hölls demonstrationer, bara för att nämna några.

Som vi skrev om häromdagen så har en mängd länder redan avbrutit sina ratificeringsprocesser av avtalet, och många av Europas ledande politiker har tvingats ut på banan för att försvara ACTA inför sina upprörda befolkningar. I Sverige är det dock fortsatt tyst från regeringshåll. De argument för ACTA som regeringen lagt ut på sin hemsida har vi redan gått igenom (del 1 och del 2), och det är som sagt svårt att bli imponerad. Vänsterpartisten Jens Holm ställde nyligen frågor om ACTA i en interpellation till justitieminister Beatrice Ask, så regeringen kommer nu bli tvungna att själva offentligt försvara sitt agerande kring ACTA. Interpellationen kommer att avhandlas nu på fredag, och debatten kommer att kunna ses här.

Media: Svd, DN, GP, HD

1 kommentar

RSS Prenumerera