EU-Kommissionen intensifierar vilseledningskampanj

Postad den av acta

EU-Kommissionen är uppenbarligen oroad över den senaste tidens hårda motstånd från den europeiska allmänheten mot ACTA-avtalet. Igår skickade handelskommissionär Karel de Gucht ett brev till ledamöterna av INTA (utskottet för Internationell handel) i EU-Parlamentet. INTA är EU-Parlamentets ansvariga utskott och kommer att bereda ACTA-avtalet. I sitt brev skriver Kommissionär de Gucht att kritiken mot avtalet är felaktig och bygger på mytbildning och missuppfattningar, något han ser som anmärkningsvärt ”trots Kommissionens återkommande försök att presentera alla relevanta fakta”, och än mer uppseendeväckande då ACTA-avtalet enligt de Gucht ”inte förändrar EU:s lagstiftning på området”. Det är inte direkt första gången de Gucht hävdar att ACTA-avtalet är i linje med befintlig EU-lagstiftning, trots att såväl några av Europas främsta akademiker på området samt Eu-Parlamentets egen utredning hävdar att han har fel. (ACTA-opinion European Academics.pdf   , DG Expo – ACTA- an assessment.pdf  )

Han avfärdar vidare alla jämförelser mellan ACTA-avtalet och det i USA nyligen debatterade SOPA-förslaget, och tycker det är av yttersta vikt att EU-Parlamentets ledamöter bygger sitt ställningstagande gentemot ACTA-avtalet baserat på fullständig information och fakta (vilket det förstås är svårt att inte hålla med om). Varför de Gucht envisas med att fortsätta sin egen mytbildning om avtalet är dock oklart i sammanhanget.

Handelskommissionär de Gucht har i sitt mail även bifogat två dokument från EU-Kommissionen för att belägga sin argumentation. Det ena, ”10 myths about ACTA”, gicks nyligen i detalj igenom av FFII  (Foundation for a Free Information Infrastructure), och vi kommer inom kort att även här gå igenom den. Det andra dokumentet, ”ACTA arguments”, är ett dokument som EU-Kommissionen tillsynes slängt ihop för en vecka sedan, och som är så uppfriskande vetenskapligt utfört att det inleds med påståendet ”låt oss vara tydliga – ACTA-avtalet är inte ett hot mot friheten på Internet”, och sedan följs av andra påståenden om vad ACTA-avtalet tydligen inte handlar om. Enligt dokumentet handlar det enbart om att stoppa storskaliga och organiserade intrång i immaterialrätten, och, herregud, avtalet ”bryter ju inte ens mot rådande EU-lagstiftning”. Inte en källhänvisning, inte ett enda belysande exempel från skrivningarna i avtalet, ingenting annat än ”så är det inte alls!”. Det känns ju förtroendeingivande och fint. Eller jo, en form av källhänvisning nämns faktiskt. Man hävdar att ”studier” visar att förfalskning och piratverksamhet ”kan” minska EU:s BNP med 8 miljarder euro årligen. Vilka studier ”studier” refererar till är oklart, men en gissning är bl.a den här rapporten som kom våren 2010, och som EU-Kommissionen då direkt använde sig av (7 sekunder in i klippet, talare är dåvarande chefen för EU-Kommissionens DG TRADE, Luc Devigne). Rapporten var beställd av lobbyister och genomfördes av TERA Consultants, vars uppdragsgivare också inkluderar, just det, EU-Kommissionen. Spännande nog har dokumentets ”kan minska” (could reduce) bytts ut på EU-Kommissionens hemsida och där står det i stället att EU stödjer ACTA därför att man förlorar 8 miljarder euro årligen p.g.a. förfalskningar etc. (because Europe is losing…). Det är värst vad det kan gå snabbt ibland. Inte heller här har man bemödat sig med en källhänvisning.

I dokumentet sägs också att ACTA-avtalet inte kommer att leda till någon inskränkning gällande grundläggande medborgerliga rättigheter. Det motsägs av Professor Douwe Korff i den här studien, där han och hans kollega Ian Brown hittat mängder med skrivningar där ACTA-avtalet inskränker just grundläggande medborgarliga rättigheter. Det finns även en fantastisk presskonferens med professor Kourff att kolla in, där han totalsågar avtalet. Sveriges radio har även tagit upp studien. Precis som tidigare baserar EU-Kommissionen alltså inte sitt uttalande på något speciellt; man har inga exempel och hänvisar inte till någon som helst fakta, utan hävdar mest att så är fallet – ”ACTA inskränker inte grundläggande medborgerliga rättigheter”. Varför? Därför.

Värt att notera från dokumentet är även att EU-Kommissionen skryter om att man hållit hela fyra möten med ”intressenter” (engelskans stakeholder har ingen vidare bra svensk översättning). Man glömmer förstås nämna att nära 90 % av deltagarna på dessa möten utgjordes av ekonomiska särintressen.

Kort sagt, när EU-Kommissionen går till attack mot vad de anser är ”mytbildning” från ACTA-kritiker känns det aningen fel. Vi har en mängd vetenskapliga studier, flera av Europas ledande experter och otaliga människorättsorganisationer och medborgarrättsorganisationer, inklusive organisationer som läkare utan gränser, på vår sida. EU-Kommissionen har ett gäng ekonomiska särintressen, vilka i huvudsak är samma gäng som tyckte det var en bra idé att använda datalagringsdirektivet mot fildelare. (datalagringsdirektivet skall användas mot terrorismbekämpning och har åkt på enorm kritik för att bryta mot allt som ens liknar mänskliga rättigheter).

Ja, vem kan man lita på?

Mer om mytbildning (faktisk sådan, i vissa fall); Ars Technica
Senaste Media; DN

Kommentarer (6)

En vedertagen översättning:
”stakeholders” – ”ekonomiska intressenter”

MEP’arna borde protestera hårdare genom att ställa skriftliga frågor kring varför källhänvisningar saknas för de dokument som försvarar acta, ni borde ifrågasätta hur EU’s intressen försvaras när t.ex. frankrike inte ens får exklusivitet på att använda ordet ”champagne”. Det är i huvudsak amerikanska intressen som försvaras, att dessa råkar vara representerade i europa är av underordnad karaktär. Använd rätten att ställa frågor och börja formulera er vassare, diplomatiska frågor får diplomatiska svar, vassa frågor med äkta angrepp kommer att visa deras rätta jag.

EU-kommissionens korruption, halvkorruption, riggade agendor och smygöverenskommelser med mäktiga särintressen, måste avslöjas i detalj och bekämpas. EU-kommissionen är en självtjänande byråkrati som agerar som fiende mot människorna i Europa.

Deras uselhet är ett direkt hot mot det europeiska samarbetet och kan tvinga oss att återgå till helt suveräna och fria nationsstater.

Jag har varit för både EU och euron, men känner mig förrådd av de som anställts för att tillvarata våra intressen och som betalats av våra skattepengar. EU-kommissionen bör avskaffas i nuvarande form, kraftigt reduceras till antalet och berövas huvuddelen av sin makt och inflytande.

@acta: Jag vet att det finns en uppsättning frågor och svar men alla är lite väl trevliga i tonen, lite otrevlighet för att markera uppenbart missnöje skulle politiken inte bara må bra av utan även kanske vitaliseras av…

Kanon-blogg! Kul att det finns folk som lagt ner tid på detta också innan det blev det nuvarande hypen kring detta. Och kul att det finns vettiga politiker i EP också. Din tid kommer Carl, nu när de har sakerna till slut kommer till ljuset – så stå på dig!

[…] sommaren år 2012), har en viss bakgrund av att lova saker som inte nödvändigtvis stämmer. I fallet med ACTA hävdade han, hör och häpna, att kritiken byggde på mytbildning. Det trots att otaliga […]

Kommentera