ACTA-avtalet är underskrivet – handlingen i sig är dock föga betydelsefull

Postad den av acta

Idag skrevs, som vi tidigare nämnt, ACTA-avtalet under av EU och dess medlemsstater (däribland Sverige). Signeringen ägde rum i Japan, men har föga faktisk betydelse; EU-Parlamentet behöver fortfarande säga ja för att avtalet (åtminstone för EU:s del) skall bli verklighet, och därefter kommer medlemsländerna (generellt via de nationella parlamenten) behöva ratificera avtalet. Den svenska regeringen har sedan tidigare fått mandat av Riksdagens näringsutskott (där MP och V reserverade sig) att verka för att rådet skriver under ACTA för EU:s räkning. Huruvida detta mandat rent faktiskt även ger regeringen rätt att som medlemsland i EU skriva under avtalet (EU kan enbart skriva under om medlemsländerna skriver under, eftersom avtalet bedömts som ”mixed agreement”) är mer oklart, för att inte säga högst tveksamt. Vad vi erfar är dock dagens undertecknande ingenting som har någon faktisk betydelse för ACTA-avtalets framtid; avgörandet kommer att stå i EU-Parlamentet, och i samband med att avtalet skall ratificeras.

Undertecknandet har dock lett till massiva protester i Polen, där frågan fått mycket stor uppmärksamhet. Förr eller senare kan vi väl hoppas på att även svenska medier finner frågan värd att skriva om. Oavsett vad har det folkliga missnöjet i Polen tydligt visat att det finns en genuin upprördhet bland de europeiska medborgarna över ACTA-avtalet och dess konsekvenser. I samband med debatten i Polen passade även EU-Kommissionen på att sprida sitt dokument betitlat ”10 myter om ACTA-avtalet”. FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure) passade på att sätta ihop en läsvärd kritik mot felaktigheterna i Kommissionens dokument, vilken finns att tillgå här (engelska).

Apropå signeringen samt Polen, se även; Hax 1 och 2 samt Christian Engström

Kommentarer (5)

Detta är tamejfan skandal. Att en såpass stor sak görs totallt bakom ryggen på det Svenska folket, och att signering bestäms utav folk som inte har en aning om hur internet fungerar eller vad det används till.

Förlsaget är komiskt generellt skrivet med extremt mycket rum för tolkningar. Jag är så besviken att jag inte vet vart jag skall ta vägen, vad fan ska man rösta på i detta landet numera? Finns det några politiker som faktiskt vet hur internet fungerar?

Jag förstår dig helt och fullt. Det är beklämmande vad som hänt med demokratin när regeringar i hemlighet förhandlar fram den här typen av avtal och sen kör över medborgarna. Och visst är det tolkningsbart, vilket är ytterst allvarligt eftersom det sällan är ”de svaga” som har tolkningsföreträde. När det gäller riksdagspartierna har både V och MP i samtliga fall i Sverige slagits mot den här typen av lagstiftningar, och tittar du på vad som hänt i Riksdagen så kan du se att ex. Jens Holm varit väldigt aktiv mot ACTA-avtalet, och Carl Schlyter samt övriga gröna gruppen har varit väldigt aktiva i EU-Parlamentet (ex. via den här bloggen), så ett par politiker finns det allt.

Ja, det finns politiker som vet hur Internet fungerar. De finns i Piratpartiet. Det finns några stycken här och var i andra partier också, men framför allt finns de i Piratpartiet.

[…] ACTA-bloggen: ACTA-avtalet är underskrivet – handlingen i sig är dock föga betydelsefull […]

Det handlar ju inte bara om internet som ni alla gnäller om. Det sitter i det hela med medicin med. Svårare att få tag i vissa mediciner pga acta men det tänker inte dessa människor på och inte ni heller. Visst internet har stor betydelse med men man måste tänka på andra saker som kommer hindras med och inte bara en sak

Kommentera