Justitiedepartementet håller remissmöte om ACTA-avtalet idag

Postad den av acta

Svenska justitiedepartementet har fullt upp med att prata ACTA. Igår befann sig tjänstemannen Stefan Johansson i Bryssel på den omstridda lobbygruppen Kangaroo Groups ”lunchdebatt” om ACTA-avtalet. Idag har han fått skynda hem igen, för att diskutera ACTA-avtalet med en mängd svenska organisationer. Enligt inbjudan så kommer dagens ”remissmöte” sondera terrängen bland svenska intressen om huruvida man anser att ACTA-avtalet bör undertecknas eller ej. Knappt 30 organisationer och myndigheter är inbjudna, inklusive organisationer som Svenska Förläggarföreningen, Svenska föreningen mot Piratkopiering, Svenskt Näringsliv, Google Stockholm, Läkare utan Gränser och Forum Syd. Ett liknande möte anordnades av Justitiedepartementet i augusti förra året, då med ett 60-tal deltagare.

I de utskickade handlingarna nämns bl.a. att Riksdagen kommer att behöva ge sitt godkännande till ACTA-avtalet. Vidare nämns att ”I den allmänna debatten har det uttryckts oro för att ACTA skulle komma att kräva att internetleverantörer övervakar sina abonnenters kommunikation, att misstänkta intrångsgörare skulle stängas av från internet och att tullen skulle ges utökade möjligheter att söka igenom personligt bagage, inklusive datorer och mp3-spelare, för att hitta olagligt nedladdad film och musik. Vidare har det funnits farhågor att ACTA skulle försvåra fattiga länders tillgång till läkemedel (generika). ACTA innehåller dock inte några sådana långtgående regler”. I regeringens utskickade handlingar avfärdas ovanstående farhågor med motiveringar som ”Exempelvis så är ACTA:s bestämmelser angående internet allmänt formulerade och överlåter i stor utsträckning till varje part att själv bestämma detaljerna. För svensk del kommer dessa bestämmelser inte att ändra rättsläget. ACTA ändrar inte heller någonting när det gäller tullens möjligheter att söka igenom personligt bagage. I fråga om fattiga länders tillgång till mediciner har oron till stor del handlat om en rädsla för att ACTA ska leda till ökade möjligheter för tullen att ingripa mot misstänkta patentintrång. Tullavsnittet i ACTA omfattar dock inte patent, varför det är helt klart att ACTA inte har någon sådan effekt”. Experter på respektive område har nyligen hävdat den absolut raka motsatsen (här och här). Som gamle riksföreståndaren Axel Oxenstierna sade det; ”Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?”.

PS. Vi har sedan tidigare försökt få tag på Justitiedepartementet ang. deltagandet på Kangaroo Groups evenemang i Bryssel, men vi har fortfarande inte hört något tillbaka.

Kommentarer (4)

Är det någon som skickar vad experna anser till de inbjudna organisationerna så att de inte förleds att blint tro på justitiedepartementet?

Kan aldrig vara bra att bara få se ena partens vinklade information, men det är väl ett vanligt knep i dessa situationer..

Jag satt och massmailade i förrgår, så de vettiga organisationerna av de som är inbjudna är åtminstone informerade. Förhoppningsvis räcker det en liten bit på vägen i alla fall

Bloggar med ”antiacta” budskap är bloggar som är bättre än de som handlar om matlagning,smink eller annat oviktigt, därför är jag här :-p Däremot så förstår jag inte varför en röst på MP skulle kunna göra situationen bättre? Vad gäller MPs EU parlamentariker så har väl eran Isabella Lövin visat var det (svenska) miljöpartiet står 🙁 Jag vet flera som röstade grönt i det förra eu-valet då de trodde på eran officella partilinje angående ”omdaningen av upphovsrätten” och vidare stopp för den allt mer restriktiva acceptansen för kulturspridning. En miljöpartist som till och med röstar till fördel gällande ”acta” ger i alla fall mig alla skäl till tvivel 🙁

Tjena. Carl Schlyter representerar Miljöpartiets officiella uppfattning (eller partilinjen, om man nu så vill). Isabella Lövin har en avvikande uppfattning i frågan, vilket hon också deklarerat. Om du ser till vad Carl har gjort i EP på området (vilket även inkluderar den här bloggen), så tror jag inte det finns några tvivel om att en röst på MP också varit en röst mot lobbydrivna avtal som ACTA och mot hårdare kontroll av Internet.

Kommentera