Svenska Regeringen snackar ACTA med kritiserad lobbygrupp

Postad den av acta

ACTA-avtalet är fortsatt en het potatis, framför allt efter de senaste veckornas stenhårda kritik, och om en dryg vecka kommer avtalet att debatteras i EU-Parlamentet. Dock inte i någon formell debatt, i stället är det lobbygruppen Kangaroo Group som inbjudit till lunchdebatt under temat ”FORUM ON INTELLECTUAL PROPERTY, COUNTERFEIT, CONTRABAND & ORGANISED CRIME” – ”Facts About ACTA”.

Kangaroo Group, vars medlemmar innefattar organisationer som Phillip Morris International (världens största tobaksföretag), Goldman Sachs, oljebolaget BP, läkemedelsbolagsjättar som Pfizer och Astra Zeneca, samt inte mindre än 10 företrädare för den europeiska vapenindustrin, är inte direkt en sanningssökande folkbildningsorganisation. Gruppen har kritiserats för att ha en privilegierad roll som opinionsbildare i EU-Parlamentet och vars medlemmar (vapenindustrin) nyligen kritiserats i en läsvärd rapport om vapenindustrins lobbyism och makt i EU.  Med bakgrund har en begäran om en granskning av gruppen inkommit till EU-Parlamentets administrativa enhet.

Enligt inbjudan kommer en hel hög av välkända företrädare för drakoniska immaterialrättslagar delta, bl.a. MEP Marielle Gallo (som författat den oerhört kritiserade Gallo-rapporten), en av EU-Kommissionens ACTA-förhandlare, Pedro Velasco Martins, som haft för vana att avfärda all kritik mot ACTA-avtalet (inklusive akademisk sådan) som rent strunt, och, något förvånande, vår egen Stefan Johansson, kansliråd på Justitiedepartmentet och en av de tjänstemän som representerat Sverige i ACTA-förhandlingarna. Johansson har tidigare, i egenskap av tjänsteman, försvarat ACTA-avtalet, och även förekommit i wikileaks-kablar som berör avtalet. Vad han har att göra på lobbygruppen Kangaroo Groups evenemang är dock högst oklart, och rentav märkligt. Den svenska regeringen, som inte haft någon större lust att diskutera ACTA-avtalet med sina egna medborgare, tycks desto mer intresserade när det är den europeiska vapen- och läkemedelsindustrin som står för lunchen.

Med bakgrund av ovanstående passade vi på att höra av oss till Justitiedepartementet för att höra hur de resonerat kring Stefan Johanssons medverkan i Kangaroo Groups evenemang. Förhoppningsvis får vi svar i nästa vecka. Mailet;

Hej!

Kangaroo Group, en intressegrupp vars medlemmar innefattar organisationer som Goldman Sachs, Pfizer och BP, anordnar den 18e oktober en ”lunchdebatt” i EU-Parlamentet under ”FORUM ON INTELLECTUAL PROPERTY, COUNTERFEIT, CONTRABAND & ORGANISED CRIME” vid namn ”Facts About ACTA”. Enligt den inbjudan som gått ut återfinns bland paneldeltagarna bl.a. en av EU-Kommissionens ACTA-förhandlare, Pedro Velasco Martins,som kontinuerligt via officiella uttalanden hävdat att ACTA-avtalet är helt i linje med rådande EU-lagstiftning och värnar fundamentala medborgerliga rättigheter. Där återfinns också författaren till den av medborgarrättsgrupper hårt kritiserade Gallo-rapporten, MEP Marielle Gallo. Förvånande nog skall enligt inbjudan även en representant för den svenska regeringen delta, i form av Stefan Johansson, som enligt inbjudan är biträdande chef på avdelningen för immaterialrätt och transporträtt (enligt äldre uppgifter kansliråd på justitiedepartementet) och  som tidigare representerat Sverige i ACTA-förhandlingarna.

Som medborgare, och intresserad av mina egna medborgerliga rättigheter och således oroad över ACTA-avtalet (ett avtal som stött på ofantlig kritik från många olika håll och enligt en ny studie allvarligt hotar fundamentala medborgerliga rättigheter http://acta.mpbloggar.se/files/2011/10/ACTA-opinion.pdf), undrar jag således vad den svenska regeringens deltagande i ovanstående evenemang fyller för syfte, hur inbjudan emottagits, vilket eventuellt hänsynstagande som vidtagits i avseende av Kangaroo-gruppens politiska inriktning, dess lobbyverksamhet, att en betydande del av dess medlemmar företräder vapenindustrin, samt över den granskning som tycks initieras mot gruppen (http://www.corporateeurope.org/news/kangaroo-groups-base-parliament-challenged). Jag undrar även vilket ställningstagande den svenska regeringen har för avsikt att företräda i debatten, hur detta ställningstagande vägts mot den senaste tidens akademiska studier av ACTA-avtalets konsekvenser, samt huruvida den svenska regeringen har några betänkligheter kring vilka (eventuella) trovärdighetsproblem ett deltagande i detta av näringslivets sponsrade evenemang kan tänkas få för den svenska regeringen, framför allt i beaktande av frågor rörande mänskliga rättigheter.

 

 

Kommentarer (2)

[…] ACTA. Igår befann sig tjänstemannen Stefan Johansson i Bryssel på den omstridda lobbygruppen Kangaroo Groups ”lunchdebatt” om ACTA-avtalet. Idag har han fått skynda hem igen, för att diskutera ACTA-avtalet med en mängd svenska […]

[…] kontaktade för en tid sedan justitiedepartementet apropå att den svenska regeringen var representerade på […]

Kommentera