Gröna gruppen mobiliserar inför ACTA-omröstning

Postad den av acta

Den gröna gruppen (Greens/EFA) i EU-Parlamentet jobbar stenhårt för att se till att EU-Parlamentet inte ger sitt samtyckte till ACTA-avtalet. På ett möte i dag antogs att gruppen kommer att driva kravet på att alla av unionens förhandlingsdokument skall offentliggöras, i enlighet med den förfrågan som EDRi (European Digital Rights) framförde till utskottet för Internationell handel (INTA) den 11.e maj i år. Vidare kommer man fortsätta driva kravet på att skicka ACTA-avtalet till European Court of Justice (ECJ) och kommer att försöka få upp sin resolution på dagordningen vid nästa plenarsammanträde.

Man antog också ett positionspapper kring ACTA-avtalet, som snart kommer att finnas tillgängligt.

Då EU-Kommissionen återkommande vägrat att göra någon form av konsekvensbedömning av ACTA-avtalet, har gröna gruppen har också beställt två studier för att klarlägga vilka konsekvenser ACTA kan komma att få för tillgången till billiga läkemedel och för grundläggande rättigheter (fundamental rights).

Den första studien kommer alltså att beröra hur ACTA-avtalet kommer att påverka tillgången till läkemedel, främst i utvecklingsländer. Under avtalets gång har flera framstående NGO:er som arbetar med globala hälsofrågor framfört farhågor om att ACTA kan inverka negativt på handeln med generiska mediciner och i slutändan således för tillgången till dessa billiga och livräddande läkemedlen. Studiens huvudsyfte är således att klargöra vilka följder bestämmelserna i ACTA-avtalet kommer att få gällande tillgången till billiga läkemedel, då som sagt främst i utvecklingsländer.  Studien kommer att utarbetas av  Sean Flynn, som arbetar och undervisar bl.a. kring sambanden mellan immaterialrätt och mänskliga rättigheter vid American University – Washington College of Law.

Den andra studien som den gröna gruppen beställt handlar alltså om ACTA-avtalets inverkan på grundläggande rättigheter. Studien förväntas bl.a. besvara huruvida ACTA-avtalet är kompatibelt med ”EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna” (The Charter of Fundamental Rights of the European Union), och förväntas även besvara hur EU-Kommissionen hanterat ACTA-förhandlingarna med hänsyn till exempelvis bestämmelserna om att de skall genomföra sitt arbete så ”öppet som möjligt” i enlighet med Treaty on the Functioning of the European Union art. 15.  Studien kommer att utarbetas av Douwe Korff, professor i internationell rätt vid London Metropolitan University, samt Dr Ian Brown vid University of Oxford.

Studierna förväntas bli klara någon gång under augusti, förhoppningsvis i god tid innan EU-Parlamentet skall rösta om huruvida Parlamentet tänker ge sitt samtycke till ACTA-avtalet. När exakt omröstningen kommer att äga rum är fortfarande oklart, då EU-Kommissionen ännu inte officiellt överfört ärendet till Parlamentet. Dock lär omröstningen hållas någon gång under sensommaren eller hösten.

Så fort positionspappret är helt klart så kommer det också att dyka upp här.

Kommentarer (5)

[…] August 3 and as They say his group will continue to mobilize the force for the European Union not vote in favor RECORD and still work for the treaty to be reviewed by the European Court, despite the industry tries to […]

[…] de Agosto y como ellos afirman su grupo seguirá movilizándo con fuerza para que la Unión Europea no vote a favor de ACTA y siguen trabajando para que el tratado sea revisado por la Corte de Justicia Europea, a pesar de […]

[…] traducción libre del original en sueco del blog del eurodiputado sueco del grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea Carl […]

[…] och är möjliga att kommentera under 30 dagar. Vi har tidigare skrivit om den gröna gruppens initiativ och skäl till studierna. Professor Sean Flynn har författat ”ACTA and access to medicine” och professor Douwe […]

[…] och är möjliga att kommentera under 30 dagar. Vi har tidigare skrivit om den gröna gruppens initiativ och skäl till studierna. Professor Sean Flynn har författat ”ACTA and access to medicine” och professor Douwe Korff […]

Kommentera