Det blir omröstning om att skicka ACTA-avtalet till ECJ i alla fall…tror vi

Postad den av acta

Paragrafryttandets ädla konst är en konstform som sällan uppskattas av andra än de som sysslar med det. Nu verkar det dock, trots allt, som paragraferna står på rätt sida. Härom dagen beslutade ”The Conference of Presidents of the European Parliament”, en grupp bestående av EU-Parlamentets ordförande Jerzy Buzek samt gruppledarna för EP:s politiska grupper, att plocka bort den gröna gruppens förslag att skicka ACTA-avtalet till Europadomstolen (ECJ) från dagordningen för beslutssessionen nu i maj, eventuellt som ett direkt resultat av påtryckning från en herrans massa lobbygrupper. Argumentet var att ett sådant beslut endast kunde tas efter det att ACTA-avtalet formellt landat på EU-Parlamentets bord för att Parlamentet skall ge sitt ”medgivande” till att EU skall ingå avtalet.

Nu kommer dock nya besked från den gröna gruppens kampanjsida mot ACTA-avtalet, där det hävdas att beslutet att plocka bort den gröna gruppens förslag (d.v.s. att skicka ACTA till ECJ) inte har stöd i Eu-parlamentets arbetsordning, varav omröstningen om att skicka ACTA till ECJ i stället kommer att hållas vid nästa beslutssession i juni. Man baserar den tolkningen på en ”opinion” från ECJ i mars.

Således får vi se om saken kommer upp för omröstning i juni. Rimligen lär den här följetongen ta ett par svängar till innan det definitivt står klart att så blir fallet.

Mer: HAX ,

 

Kommentarer (1)

Tack för engagemanget för demokratins grundfundament.

De generationer som kommer efter oss kommer att vara evigt tacksamma. På samma sätt som vi idag är tacksamma för det insatser våra förfäder än gång gjorde för oss som lever idag.

Demokrati kommer ju inte av sig själv.

Kommentera