Domstolsprövning av ACTA stoppas – av lobbygrupper

Postad den av acta

Det senaste vändningen från följetongen om en domstolsprövning av ACTA verkar vara att en sådan stoppas, åtminstone tillfälligt. Förslaget att skicka förfrågan har enligt uppgift dragits tillbaka. Exakt vad som har hänt är i nuläget oklart. Klart är dock att intensivt lobbyarbete för att stoppa en sådan här prövning har initierats. Häromdagen skickade ett stort gäng rättighetsinnehavare och andra former av särintressen ett brev till EU-Parlamentets ordförande Jerzy Buzek och enskilda EU-parlamentariker där man uppmanar EU-Parlamentet att slopa idén om att skicka en förfrågan om ACTA-avtalet till Europeiska domstolen (ECJ). Bakom brevet finns organisationer som IFPI, MPA (Motion Picture Association) och BASCAP (Business action to stop counterfeiting and piracy). I brevet hävdar organisationerna att starkt skydd för immaterialrätt och verkställigheten av densamma är essentiell för EU:s ekonomiska utveckling och att industrin utgör en kritisk del av EU:s ekonomiska tillväxt och arbetsmarknad. Man vill att EU-Parlamentet godkänner ACTA-avtalet så fort som möjligt och således inte skickar det till Europadomstolen eftersom detta skulle kunna resultera i att implementeringen av ACTA-avtalet försenas. Man hävdar även att EU-Parlamentet och EU-Kommissionen redan har diskuterat ACTA-avtalet tillräckligt.

Brevet baserar sig, som brukligt, inte på några fakta utan hänvisar till klassiska påstående om immaterialrättens vikt för all form av tillväxt, ett argument som verkar gå hem. Att Europas medborgare förtjänar rätten till medborgerliga rättigheter tycks inte vara av lika stor vikt för lobbygrupperna.

 

Mer: FFII, iptegrity, Michael Geist

 

 

 

Kommentarer (1)

tycker vi olika pe5 den punkten. Ff6rsvarsmakten blir minrde och minrde och de internationella e5tagandena tar stf6rre plats. Det kan man tycka vad man vill om, men se5 har ve5ra folkvalda beslutat. Ff6r att ekvationen skall ge5 ihop me5ste det fe5tal som fortfarande skall vara anste4llda i Ff6rsvaret vara villiga att i allt hf6gre grad acceptera att utlandtje4nstgf6ring nu e4r en huvuduppgift. Den som inte vill, eller bara vill pe5 sina egna villkor, fe5r tyve4rr inte le4ngre plats. (Att Ff6rsvarsmakten e4nnu inte lyckats med att klart och tydligt kommunicera sina villkor e4r totalt je4vla IG, men det e4r en separat fre5ga.) Den verkligheten har ff6rsvarsanste4llda i me5nga andra le4nder le4nge levt med och nu har den verkligheten kommit till Sverige. Sje4lvklart e4r det tufft ff6r me5nga att acceptera att den ff6rsvarsmakt man en ge5ng tog anste4llning i inte le4ngre finns kvar. Men Ff6rsvarsmakten e4r inte till ff6r den enskilde, utan e4r ett verktyg ff6r att implementera Sveriges utrikes- och se4kerhetspolitik./Benny

Kommentera