EU-Kommissionen avfärdar forskarkritik mot ACTA-avtalet

Postad den av acta

I januari i år skickade en stor grupp europeiska forskare en skrivelse om ACTA-avtalet till EU, där man rekommenderade medlemsstaterna och EU-Parlamentet att avslå ACTA i dess nuvarande form, då avtalet dels bryter mot rådande EU-lagstiftning och innebär stora inskränkningar i fundamentala medborgerliga rättigheter.

Föga förvånande håller inte EU-Kommissionen med. I ett svar som publicerades förra veckan avfärdar Kommissionen forskarnas oro och kritik mot ACTA. Man erkänner de undertecknade forskarnas expertis, men efter att ha ”tittat noga” på deras skrivelse hävdar Kommissionen att skrivelsen inte på ett övertygande sätt kan visa att ACTA inte skulle vara i linje med existerande EU-rätt eller för den skull innebära något som helst hot mot medborgerliga rättigheter. I stället hävdar Kommissionen, i punkt efter punkt, att ACTA visst är fullständigt förenligt med nuvarande EU-lagstiftning. Det är en argumentation som knappast lär övertyga skeptikerna.

När man särskådar Kommissionens bemötande av kritiken kring ACTA de senaste åren kan man knappt undgå att dra paralleller till en gammal tv-reklam som gick i slutet av 90-talet. Datatillynsgrupper, människorättsgrupper, politiker, akademiker, ja, i princip alla utom EU-Kommissionen och stödjande lobbyister från privata företag instämmer i att ACTA-avtalet är ett gruvligt angrepp på medborgerliga fri – och rättigheter, men Kommissionen säger ”bingo igen” och läser avtalet på det sätt man vill tolka det. Det är högst beklagligt.

En positiv nyhet är dock att försöken att få ACTA-avtalet att granskas av ECJ (European Court of Justice) fortsätter. Ett förslag att låta Europadomstolen granska ACTA innan det implementeras kommer enligt uppgift att behandlas under nästa beslutssession i EU-Parlamentet. I nuläget är det oklart hur de olika politiska grupperna kommer att ställa sig till förslaget, men det tycks i nuläget åtminstone inte omöjligt att nå en majoritet. Vi återkommer med mer information allt eftersom det närmar sig.

Se även FFII (på engelska) HAX och Christian Engström

Kommentarer (6)

Jag förstår ärligt talat inte varför Acta inte skulle granskas innan implementering. Har kommisionen rent mjöl i påsen så… Vad är de så rädda för?

Bra fråga. Det är väldigt många saker med Kommissionens agerande kring hela ACTA-avtalet som är mycket svårt att förklara. Vi får hoppas Parlamentet ser till att förfrågan till ECJ kommer iväg

Jan Philipp Albrech är den tyska gröna ledamot som har jobbat för att få ACTA prövat av ECJ.

Jag pratade med honom i eftermiddags, och senaste budet är att frågan inte kommer upp i plenum nästa vecka. Det beror på några teknikaliteter i tolkningen av parlamentets regler. Jag är inte säker på att jag begrep vad han sa så bra att jag kan redogöra för det, men jag kan försöka.

Som jag förstod det kommer frågan att komma upp i plenum, men av någon anledning måste vi vänta tills förslaget har behandlats av ministerrådet och formellt överlämnats till parlamentet.

Det är i så fall dåligt, eftersom det riskerar att bli väldigt ont om tid från det att vi kan begära prövning av domstolen tills själva huvudomröstningen om ACTA ska hållas. Då blir det mindre tid att bygga opinion, och de som vill ha igenom ACTA till varje pris kan använda argumentet att en domstolsprövning skulle försena det hela.

Men (som jag förstod det) kommer frågan om att överlämna ACTA till ECJ i vart fall att komma upp senare, även om det inte blir nästa vecka.

[…] kopierar från ACTA-bloggen, och lägger till några egna kommentarer om den senaste utvecklingen sist: I januari i år […]

Tackar för det Christian!

[…] acta:Tackar för det Christian! […]

Kommentera