Domstolsprövning av ACTA rycker närmare

Postad den av acta

I mars försökte den gröna parlamentsledamoten Jan Albrecht få samordnarna för det rättsliga utskottet (JURI) att nå ett beslut om att skicka en förfrågan om ACTA-avtalet till ECJ (European Court of Justice). Förfrågningen ledde så småningom fram till en förändring i arbetsordningen. I enlighet med den nya arbetsordningen har nu Jan Albrecht, tillsammans med den gröna ledamoten Rebecca Harms, skickat ett brev med förfrågan direkt till EU-Parlamentets ordförande Jerzy Buzek.

När ett beslut tas om huruvida EU-Parlamentet kommer att skicka förfrågan är i nuläget oklart.

Brevet i sin helhet:

”The draft Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) would have legal implications in several fields of legislative competence of the European Parliament, including new ones, such as criminal law.”

”In order to have legal certainty, and to avoid that questions of the compatibility with the treaties arise during the ratification process, or after the ratification of the agreement, we would like to request that the European Parliament seeks an opinion of the European Court of Justice concerning ACTA.”

”Pursuant to Article 218(11) TFEU, the European Parliament submits the following request for an Opinion of the Court: Is the envisaged Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) compatible with the Treaty on European Union and Treaty on the Functioning of the European Union?”

 

 

Kommentera