Även Homeland Security kritiserade ACTA-avtalet

Postad den av acta

Kritiken mot ACTA-avtalet har inte enbart kommit från akademiker, människorättsaktivister och politiker. Igår kunde NGO:n Knowledge Ecology International (KEI) avslöja att Department of Homeland Security (USA) kritiserade kapitlet om Border Measures i ACTA-avtalet  redan 2008. I ett dokument som Homeland Security skickade till USTR (United States Trade Representative), som sköter ACTA-förhandlingarna å USA:s vägnar, kritiseras skrivningarna i kapitlet för att bl.a.  kunna leda till att stora resurser av tullen och gränskontroller läggs på verkställigheten av immaterialrätt (enforcement of Intellectual property Rights). Sådana resurser, menar Homeland Security, måste läggas på viktigare prioriteringar som anti-terrorism, varav skrivningarna i ACTA-avtalet skulle kunna leda fram till att parterna till avtalet tvingas prioritera om när det gäller gränskontroller, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på den nationella säkerheten.

Det tycks som om immaterialrättsfrågorna successivt slutat vara en politisk fråga och i stället blivit en säkerhetspolitisk överlevnadsfråga. Det är ofrånkomligen svårt att på annat sätt förklara att sådana resurser mobiliseras kombinerat med rena inskränkningar av hundratals miljoner människors fundamentala rättigheter. Uppenbarligen har industrin och de domedagsrapporter de tagit fram om ”piratverksamhetens” konsekvenser såväl för den heliga tillväxten som arbetstillfällen slagit rot hos lagstiftarna, såväl i Europa som USA. Då tycks det i slutändan hjälpa föga att såväl akademiker, europeiska dataombudsmannen samt europeiska datatillsynsgruppen säger ifrån.

Läs hela KEI:s artikeln  (engelska) här.

1 kommentar

Domstolsprövning av ACTA rycker närmare

Postad den av acta

I mars försökte den gröna parlamentsledamoten Jan Albrecht få samordnarna för det rättsliga utskottet (JURI) att nå ett beslut om att skicka en förfrågan om ACTA-avtalet till ECJ (European Court of Justice). Förfrågningen ledde så småningom fram till en förändring i arbetsordningen. I enlighet med den nya arbetsordningen har nu Jan Albrecht, tillsammans med den gröna ledamoten Rebecca Harms, skickat ett brev med förfrågan direkt till EU-Parlamentets ordförande Jerzy Buzek.

När ett beslut tas om huruvida EU-Parlamentet kommer att skicka förfrågan är i nuläget oklart.

Brevet i sin helhet:

”The draft Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) would have legal implications in several fields of legislative competence of the European Parliament, including new ones, such as criminal law.”

”In order to have legal certainty, and to avoid that questions of the compatibility with the treaties arise during the ratification process, or after the ratification of the agreement, we would like to request that the European Parliament seeks an opinion of the European Court of Justice concerning ACTA.”

”Pursuant to Article 218(11) TFEU, the European Parliament submits the following request for an Opinion of the Court: Is the envisaged Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) compatible with the Treaty on European Union and Treaty on the Functioning of the European Union?”

 

 

Kommentera

RSS Prenumerera