ACTA-avtalet till Europeiska Unionens Domstol?

Postad den av acta

Den gröne EU-parlamenterikern Jan Albrecht har i den gröna gruppens namn bett koordinatorerna för Utskottet för rättsliga frågor (JURI) i EU-Parlamentet att på nästa möte den 21:a mars sätta ett beslut om att skicka en förfrågan om ACTA-avtalet till Europeiska Unionens Domstol (ECJ) på dagordningen. Albrecht och den gröna gruppen vill få ett utlåtande från domstolen om huruvida ACTA-avtalet är förenligt med Maastrichtfördraget och Europeiska Unionens fördrag.

Om begäran antas kommer utskottet att besluta om huruvida man vill skicka en officiell förfrågan till ECJ. Deras utlåtande skulle säkerligen få stor betydelse när EU-Parlamentet kommer att rösta om det slutgiltiga ACTA-avtalet. En rad europeiska professorer och akademiker har sedan tidigare hävdat att ACTA-avtalet inte är förenligt med EU:s lagstiftning, så skulle JURI skicka en förfrågan till ECJ blir det onekligen intressant att se vad domstolen kommer fram till.

Frågan i sin helhet:

Pursuant to Article 218(11) TFEU, the European Parliament submits the
request for the Opinion of the Court formulated as follows:

'Is the envisaged Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) compatible
with the provisions of the Treaty on European Union and Treaty on the
Functioning of the European Union?'

 

Kommentarer (5)

Kan inte EP också stämma kommissionen för brott mot TFEU 218(10)? Om Frankrike kan springa omkring och stämma EP för att man inte vill åka till Strasbourg i tid och otid borde även EP kunna stämma en annan institution för brott mot fördragen. Hittils har jag uppfattat det som att EP bara tänkt använda sin makt att i enlighet med TFEU 218(6) välja att rösta ner avtalet.

Tjena. I Parlamentets resolution från mars förra året öppnade man för att dra Kommissionen inför EU-domstolen just p.g.a. hemlighetsmakeriet och det faktum att Kommissionen inte givit Parlamentet fullständig insyn i förhandlingarna. Sedan dess har informationsutbytet förbättrats, men har varit långt ifrån tillräckligt (utifrån Lissabonfördraget), så rent tekniskt hade man säkert kunnat göra det. Efter de senaste ACTA-nederlagen i Parlamentet är det dock väldigt svårt att se att det rent faktiskt skulle inträffa.

[…] (Utskottet för rättsliga frågor) i EU-Parlamentet den gröna EU-parlamentarikern Jan Albrechts begäran om att skicka en förfrågan om ACTA-avtalet till Europeiska Unionens Domstol. Än så länge är […]

Japp, inlägg är på gång. Tack för tipset!

Kommentera