ACTA bindande eller inte? Nu tolkas det fritt

Postad den av acta

Efter att det uppstått oklarheter kring hur ”bindande” ACTA-avtalet egentligen är för de olika parter som skrivit under har EU-Kommissionen fått det hett om öronen. Tidigare har det varit oklart om USA skulle vara bundna av ACTA-avtalet, vilket fått EU-Kommissionen att hävda att ACTA-avtalet visst skulle vara bindande för USA, i enlighet med Wienkonventionen om traktaträtten (hädanefter refererad till som Wienkonventionen). Problemet med detta är, som tidigare nämnts, att USA aldrig ratificerat Wienkonventionen, något som också en grupp gröna EU-Parlamentariker påpekat i en något retsam skriftlig fråga till EU-Kommissionen. Flera medlemsstater i EU har inte heller ratificerat eller ens skrivit under Wienkonventionen (däribland Frankrike och Rumänien), och inte heller Singapore, som är en part i ACTA, har skrivit under. Oklarheterna är således ganska stora.

För två veckor sedan kontaktade en grupp på 30 amerikanska professorer USTR (United States Trade Representative, som likt DG Trade för EU:s del är den ansvariga instansen för USA i ACTA-avtalet) och hävdade att det bryter mot den amerikanska konstitutionen att implementera ACTA-avtalet utan att ta det genom Kongressen. Detta hade således kunnat innebära, om USA väljer att fortsätta på samma inslagna kurs, att USA rent juridiskt inte blir bundna av ACTA-avtalet. Kryphålen är således många.

I december gav sig Hollands ekonomiminister Maxime Verhagen in i diskussionen och i en redogörelse i ett utskottsmöte i det holländska parlamentet hävdade han att “It has never come up to implement ACTA in the Netherlands. It so happens that ACTA is not superior to European or national law.”

Det uttalandet går rakt emot vad EU-Kommissionen sagt, och står även i konflikt med Wienkonventionen, som Holland både har skrivit under och ratificerat. Uppenbarligen är det fler än handelskommissionär De Gucht som är förvirrade.

Här står vi nu med ett internationellt immaterialrättsavtal som är mycket långtgående när det gäller att inskränka fundamentala medborgerliga rättigheter och friheter, kan få allvarliga konsekvenser för handeln med livsviktiga generiska läkemedel, och som förhandlats fram under enorm sekretess och så långt bort från allmänhetens insyn som möjligt. Och ingen har en aning om huruvida det är bindande för alla, om det är bindande för någon, vad som i så fall är bindande eller inte bindande, och hur utfallet kommer att bli vid en eventuell ratificering.

Den stora frågan är väl; Vem är det egentligen som lurat vem? Eller har alla bara lurat sig själva?

 

 

Kommentarer (2)

Jag såg att bl a Lessig anser att snacket om Wienkonventionen är trams, de länder som tillträder avtalet är bundna av avtalet:
http://infojustice.org/wp-content/uploads/2011/02/ACTA-Comment-Thirty-Professors-USTR-2010-0014.pdf

Säkerligen är det åtminstone delvis trams, problemet är ju varför diskussionen uppstått. Att avtalet inte skulle vara bindande, alternativt bindande för vissa andra, används plötsligt som interna argument för att få den egna opinionen bakom sig när det gäller att skriva under avtalet. I juridisk mening borde avtalet rimligen vara bindande när väl parterna skrivit under, men den biten återstår ju fortfarande.

Kommentera