Debatten kring ACTA fortsätter – Och EU-Kommissionen verkar ha tagit patent på att ha fel

Postad den av acta

I förrgår skickades till slut den åsiktsförklaring som flera av Europas främsta forskare kring immaterialrätt stod bakom, något vi tidigare skrivit om. Åsiktsförklaringen har samlat en mängd underskrifter från akademiker, advokater m.fl.

I slutet av januari anordnades ett möte ang. ACTA av EU-Kommissionens DG Trade (generaldirektoratet för handel), där forskarnas skrivelse kom att diskuteras. Poängen med mötet var att diskutera ACTA-avtalet med civilsamhället, en aning sent kan tyckas med tanke på att avtalet nu är färdigförhandlat. Pedro Velasco Martins, biträdande enhetschef på DG Trade för offentlig upphandling och immateriella rättigheter och som tidigare stått bakom bl.a. den här presentationen om behovet av verkställighet av immaterialrätt, kommenterade forskarnas åsiktsförklaring med orden ”De borde veta bättre.” När frågor om åsiktsförklaringen ställdes försvarade sig Velasco Martins med att ACTA-avtalet inte står i konflikt med nuvarande EU-lagstiftning, att det inte finns någon poäng med att upprepa skyddsmekanismer som redan finns inskrivna i TRIPS-avtalet, och att många av de skrivningar i avtalet som forskarna kritiserar är formulerade som ”may” (till skillnad från ”shall”), vilket enligt Velasco Martins inte är bindande och således utgör en stor skillnad gentemot skrivningar som föregås av ”shall”, något som enligt honom professorerna och de andra forskarna borde veta. När Velasco Martins fick frågan om USA:s inställning till avtalet (USA tycks återkommande hävda att ACTA inte är ett avtal utan mer av en icke-bindande överenskommelse för att undvika att behöva ta avtalet genom kongressen) svarade han att USA, precis som EU, är bundna att följa avtalet i enlighet med Wienkonventionen om traktaträtten. Problemet med Velasco Martins invändning är förstås att USA aldrig ratificerat Wienkonventionen om traktaträtten, och således inte är bundna av den. Men vem bryr sig om detaljer?

Rörande Velasco Martins kritik av forskarnas åsiktsförklaring är även den bristfällig. Forskarna hävdar, tvärtemot EU-Kommissionen, att ACTA-avtalet på flera punkter står i strid med nuvarande EU-lagstiftning (något man också i sin åsiktsförklaring exemplifierar i flera fall), rörande skyddsmekanismer så finns det definitivt ett behov av sådana då många av skrivningarna om verkställighet i ACTA går långt utöver skrivningarna i TRIPS, och apropå kritiken om att forskarna inte kan skilja på ”may” och ”shall” så står det uttryckligen i åsiktsförklaringen att: “recognizing that (…) (g) certain controversial provisions were not fully removed from ACTA but are in some cases formulated as non-binding (“may”) clauses, which signifies international political incitement to implement these clauses into contracting Party`s law; Att forskarna således kan skilja på ”may” och ”shall” råder det inget tvivel om, det är inte ordvalen man kritiserar, utan vilka konsekvenser de kan få och vilka politiska påtryckningar de utgör.

Velasco Martins och EU-Kommissionens oförmåga att bemöta forskarnas kritik mot avtalet är onekligen ett lovande tecken inför det slutgiltiga avgörandet i EU-Parlamentet, då debatten om avtalet och dess brister lär återkomma.

Fler nyheter

EU-Parlamentarikern Francoise Castex (S&D) skickade i november en skriftlig fråga till EU-Kommissionen apropå att USA inte verkar anse ACTA-avtalet bindande för egen del. EU-Kommissionär Karel de Gucht har nu svarat och hänvisade även han till att ACTA-avtalet är ett bindande internationellt avtal i enlighet med Wienkonventionen om traktaträtten (Vienna Convention on the Law of Treaties), ett avtal som USA alltså aldrig ratificerat. Om EU-Kommissionens bemötande av den här frågan bottnar i ren okunskap eller en djup ovilja att diskutera frågan är oklart, klart är dock att inget av alternativen hedrar Kommissionen.

Den franska gruppen ”Laquadrature du Net” har sammanställt en stor del av de wikileaksdokument som berör ACTA-avtalet, dokument som de hävdar att de fått exklusiv tillgång till. I sammanställningen påvisas, bland annat, att USA har varit den drivande partern i förhandlingarna och att det demokratiska underskottet, som väntat, varit enormt i beaktande av hur avtalet arbetats fram.

Veckans lästips är ett välskrivet ”paper” av Margot E. Kaminski, som går igenom hur ACTA-avtalet har utvecklats och omvandlats sedan förhandlingarna startade. En aning mastig läsning, men rekommenderas helt klart för de som har tid och ork. Det finns att läsa här.

Kommentarer (4)

[…] This post was mentioned on Twitter by Piratpartiet Live!, Urban Sundstrom. Urban Sundstrom said: ACTA-bloggen (mp): Debatten kring ACTA fortsätter – Och EU-Kommissionen verkar ha tagit patent på att ha fel http://t.co/mWq2YPI via @pirat […]

”ett avtal som USA alltså aldrig undertecknat”

USA undertecknade/signerade Wienkonventionen om traktaträtten den 24 april 1970 men har inte ratificerat den.
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXIII~1&chapter=23&Temp=mtdsg3&lang=en#EndDec

Tjena! Helt korrekt, ett slarvfel där, som du ser så står det ”ratificerat” högre upp i texten då det nämns för första gången. Jag har ändrat det nu, tack för påpekandet.

[…] som haft för vana att avfärda all kritik mot ACTA-avtalet (inklusive akademisk sådan) som rent strunt, och, något förvånande, vår egen Stefan Johansson, kansliråd på Justitiedepartmentet och en […]

Kommentera