Forskarupprop mot ACTA-avtalet

Postad den av acta

En imponerande stor grupp framträdande europeiska forskare och akademiker har startat ett ”upprop” mot ACTA-avtalet. Man har sammanställt en åsiktsförklaring kring ACTA-avtalet som är öppen att skriva på fram till den 7:e februari, varefter den kommer att skickas till EU-Parlamentet och andra relevanta europeiska institutioner. Bland akademikerna återfinns Dr. Axel Metzger, som sedan tidigare skrivit ett kritisk forskningspaper om just ACTA-avtalet. De akademiker som hittills skrivit under avtalet utgörs framför allt av professorer i just immaterialrätt och juridik.

I den relativt omfattande åsiktsförklaringen fokuserar forskarna på hur ACTA-avtalet, tvärtemot utfästelser från EU-Kommissionen, på flera punkter INTE är förenlig med nuvarande EU-lagstiftning. Man kritiserar också det faktum att ACTA-avtalet går utöver existerande internationella avtal på området, samtidigt som det exempelvis undanröjer existerande skyddsklausuler enligt internationell rätt, och således uppvisar en grav obalans mellan olika intressen.

Forskarna uppmanar såväl EU-Parlamentet som nationella parlament och regeringar att inte skriva under avtalet så länge de punkter de tagit upp i åsiktsförklaringen kvarstår.

Åsiktsförklaringen är en mycket stringent kritik av många av problemen med ACTA-avtalet, formulerad av några av Europas ledande experter på området. Om ni skall läsa någon sammanfattning av kritiken mot ACTA-avtalet och vad ACTA-avtalet i sig kan innebära; läs den här.

Kommentarer (10)

Uppenbarligen har Europas ledande politiker mycket svårt att lyssna på Europas ledande forskare på området, annars hade det inte gått så här långt.

Skall vi fortsätta med att ha demokrati som statsskick så går det inte köra med sådant här fulspel, utan det är öppna kort som gäller.

Fattas beslut under fulspel så finns det ingen anledning för oss gräsrötter heller att följa dem i praktiken. Vi kan ju alltid låtsas följa dem, men vad får vi då för samhälle!?

Nu är väl inte det där gänget inte direkt ”Europas ledande forskare på området”, utan snarare ett gäng stofiler som inte kan läsa innantill…

Nu rör det sig förvisso om flera professorer i immaterialrätt från några av Europas främsta universitet. Men visst, friheten att tolka saker som man vill regleras ju inte i ACTA-avtalet, så kör på.

[…] åsiktsförklaring som flera av Europas främsta forskare kring immaterialrätt stod bakom, något vi tidigare skrivit om. Åsiktsförklaringen har samlat en mängd underskrifter från akademiker, advokater […]

[…] kommer att rösta om det slutgiltiga ACTA-avtalet. En rad europeiska professorer och akademiker har sedan tidigare hävdat att ACTA-avtalet inte är förenligt med EU:s lagstiftning, så skulle JURI skicka en […]

[…] januari i år skickade en stor grupp europeiska forskare en skrivelse om ACTA-avtalet till EU, där man rekommenderade […]

[…] och lägger till några egna kommentarer om den senaste utvecklingen sist: I januari i år skickade en stor grupp europeiska forskare en skrivelse om ACTA-avtalet till EU, där man rekommenderade […]

[…] I det förslag som Kommissionen skickat till Ministerrådet ingår en ”förklarande text” om avtalet. Kommissionen hävdar att ”ACTA is a balanced agreement, because it fully respects the rights of citizens and the concerns of important stakeholders such as consumers, internet providers and partners in developing countries”. Man verkar arbeta efter devisen ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning”. Man passar även på att nämna att EU-Parlamentet i november 2010 antog en resolution som uttrycker ”stöd för ACTA”, men nämner förstås ingenting om den mycket kritiska resolution som föregick den tidigare. Värt att notera är också att EU-Kommissionen, precis som tidigare, anser ACTA-avtalet vara helt i linje med EU:s befintliga lagstiftning, något som inte direkt alla håller med om. […]

[…] kring just den här typen av förfrågningar om ACTA. Förutom att ha stött på tung forskarkritik sedan tidigare för brister när det gäller mänskliga rättigheter och kompabilitet med EU-lag, […]

[…] hävdar att ACTA-avtalet är i linje med befintlig EU-lagstiftning, trots att såväl några av Europas främsta akademiker på området samt Eu-Parlamentets egen utredning hävdar att han har fel. (ACTA-opinion European […]

Kommentera