Lite nyhetsuppdatering om ACTA-avtalet

Postad den av acta

Vi har nu skrivit år 2011, och det är dags att uppdatera lite om den senaste händelseutvecklingen gällande ACTA-avtalet.

Den 3:e december släpptes slutligen den ”slutgiltiga” versionen av ACTA-avtalet. Den finns att läsa här. Den franska gruppen Laquadrature du Net sammanställde i samband med detta en uppdaterad analys av avtalet och dess effekter.

USTR (United States Trade Representative) har bett om kommentarer från allmänheten till ACTA-avtalet, med deadline den 15:e februari. Det är kommentarer till den slutgiltiga texten som efterfrågas.

Vissa delar av den senaste Wikileaks-skörden av diplomatkorrespondens har berört ACTA. Den kanadensiske professorn Michael Geist har skrivit en del om detta. Det är främst två dokument som är intressanta. Det första är från Italien, daterat november 2008. Anmärkningsvärt är att amerikanerna länge trodde sig kunna få klart ACTA-avtalet under slutet av 2008, alltså redan under George W. Bush´s presidentperiod. Förhandlingarna visade ju sig dock dra ut på tiden…

Det andra dokumentet kommer ifrån Sverige, och tar bland annat upp det stora motståndet mot ACTA-avtalet i den svenska ”bloggosfären”. Stefan Johansson, tjänsteman på justitiedepartementet och den svenska representanten i förhandlingarna, kommenterar även utvecklingen kring ACTA-avtalet och skyller på ”hemlighetsmakeriet” som ett av skälen till att motståndet mot avtalet är så kompakt i Sverige.

Förra veckan krävde FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure) bevis på att de straffrättsliga åtgärderna i ACTA-avtalet är nödvändiga.  FFII begär också dokument som behandlar proportionaliteten av ACTA-avtalets straffrättsliga åtgärder. Man framför även stark kritik mot ACTA-avtalet i sin helhet.

Den kanadensiska professorn Michael Geist fortsätter att uppdatera och utöka sin specialsida om ACTA-avtalet, där det nu finns mycket intressant att läsa. Sidan återfinns alltså här.

I EU-Parlamentet har det precis varit julledigt, men nu börjar det röra på sig igen. Den 20:e januari kommer gröna ledamöter i JURI (rättsliga utskottet) be utskottet om att anta ett beslut om att be EU-Parlamentets ”Legal Service” att utröna huruvida ACTA-avtalet är kompatibelt med befintliga EU-lagar. Legal Service bistår bl.a. EU-Parlamentets utskott med juridisk rådgivning.

Kommentarer (1)

[…] This post was mentioned on Twitter by Miljöpartiet degröna and Mikael von Knorring. Mikael von Knorring said: ACTA-bloggen sammanfattar de senaste månadernas turer http://t.co/WHs9Qay […]

Kommentera