ACTA: Dags att summera

Postad den av acta

Efter flera års hemliga förhandlingarna tycks det nu alltså som om ACTA-avtalet har kommit mycket nära sitt slutgiltiga utseende. Hur har det då gått med de stora farhågorna; effekterna för handeln med generiska mediciner, friheten på Internet och tullkontrollerna av det personliga bagaget?

Rörande frågan om generiska mediciner, och den uppenbara risk ACTA-avtalet utgör för att sådana livsnödvändiga mediciner kommer att beslagtas, så ser det, trots parternas otaliga försäkringar, fortsatt mörkt ut. Patent skall, enligt fotnot 6 på sid 9 i avtalet, exkluderas ur Border Measures. Det är dock oklart om detta också kommer vara fallet i avtalets slutgiltiga utseende, eftersom skrivningen som också vill exkludera patent ur avsnittet ”Civil enforcement” enbart stöds av USA. Professor Sean Flynn gör också bedömningen att ACTA-avtalet fortfarande utgör ett stort hot mot handeln med generiska mediciner eftersom avtalet anammar en EU-betonad lagstiftningsapproach som kommer att resultera i att lagliga generiska mediciner beslagtas när de passerar en ACTA-parts territorium.

Frågan om genomsökning av personliga tillhörigheter såsom ex. mp3:er ser också ut att fortfarande kunna bli resultatet av ACTA. Skrivningarna om vad som kan exkluderas i tullmyndiheternas kontroller är oklar, mer urvattnad än motsvarigheten i TRIPS, och eftersom allt som kan tänkas ha någon kommersiell koppling (d.v.s. allting som någon skulle kunna tjäna/spara pengar på, enligt definitionen av kommersiell skala) skall kontrolleras, är det svårt att tro på parternas utfästelser om att ACTA-avtalet absolut inte kommer att resultera i några sådana kontroller.

Rörande det fria Internets framtid så känns det onekligen hotat. ACTA-avtalet, i sin nuvarande form, öppnar definitivt upp för en trend av ”graduated response”, där Internet-leverantörer kan tvingas agera poliser, i samarbete med rättighetsinnehavarna, och således behöva stänga av användare för att skydda sig själva juridiskt. Till skillnad från äldre EU-avtal, som innehåller ”mere conduit”-principen, innehåller ACTA inte några sådana skrivningar. Det är, precis som många andra bedömare redan hävdat, som så att ACTA-avtalet exporterar sanktionsprinciperna från tidigare avtal, utan att inkludera några av de skyddsmekanismer för privatpersoner och potentiella ”mellanhänder” (intermediaries) som ex. internetleverantörer. De direkt formuleringarna om 3-strikes eller graduated response är, till skillnad från flera tidigare versioner, borttagna, men de indirekta konsekvenserna av de nuvarande skrivningarna kan likväl resultera i samma utveckling.

Klart är att den nuvarande utseendet av ACTA-avtalet är betydligt bättre än när de första utkasten läckte ut i början av året. Däremot lider avtalet av uppenbara motsättningar när det gäller proportionaliteten mellan ”brott” och ”straff”.Det är kanske inte så konstigt, när det är nöjesindustrin som fått diktera huvuddelen av avtalet, utan att hänsyn tagits till andra ”stakeholders” eller fundamentala medborgerliga rättigheter.

ACTA-avtalet är, tyvärr, ytterligare ett steg mot ett samhälle där fundamentala medborgerliga rättigheter, såsom exempelvis den personliga integriteten, åsidosätts för att tillgodose stora företag och konglomerats intressen. Det är en mycket oroande utveckling.

Kampen om ACTA lär nu intensifieras, då EU-Parlamentet enligt Lissabon-fördraget har medbestämmanderätt (även om det, rimligen felaktigt, spekulerats en del om att EU-Kommissionen skall försöka dribbla bort Parlamentet från beslutsfattandet i och med att förhandlingarna om ACTA-avtalet påbörjades innan Lissabon-fördraget trädde i kraft). Om det är något dessa hemlighetsstämplade förhandlingar visat, så är det att motståndet mot sådana förfaranden, och ACTA-avtalet som helhet, är stort. Utan de kraftiga reaktioner från civilsamhället och progressiva parlamentariker så hade ACTA-avtalet tveklöst sett betydligt värre ut, mer i enlighet med industrilobbyns ursprungliga önskemål och antagligen nära de första läckta utkasten.

ACTA-avtalet är förstås fortfarande horribelt, ur flera perspektiv, men förhoppningsvis kan de mindre segrar som hittills uppnåtts tyda på att det riktiga striden, som nu inleds när avtalet skall skrivas under, mycket väl kan vinnas.

Kommentarer (2)

[…] som navelludd som kan tolkas precis hursomhelst, inklusive som de ursprungliga skrivningarna. Acta-bloggen har mer och Christian Engström skriver (1, 2, 3, […]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (79.136.113.34) doesn’t match the comment’s URL host IP (79.136.113.37) and so is spam.

[…] This post was mentioned on Twitter by Piratpartiet Live!, Karl Rosenqvist. Karl Rosenqvist said: Efter flera års hemliga förhandlingarna tycks det som om ACTA-avtalet har kommit mycket nära sitt slutgiltiga utseende. http://ow.ly/2SMbh […]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (208.74.66.43) doesn’t match the comment’s URL host IP (74.112.128.10) and so is spam.

Kommentera