USA ryktas backa från ”secondary liability”

Postad den av acta

Rykten gör gällande att USA, under den senaste rundans förhandlingar i Washington, nu har backat från kravet att explicit inkludera skrivningar om ett obligatoriskt ”secondary liability” eller ”third party liability” (på svenska fritt ungefär; Mellanhänders juridiska ansvar) i ACTA-avtalets Internet-kapitel. Formuleringarna i det avsnittet har tidigare stött på frän kritik. I det offentliga avtalsutkastet från april i år finns dessa skrivningar med, och innebär i korthet att Internetleverantörer kan hållas direkt juridiskt ansvariga för vad deras användare gör på Internet, även om de rimligen inte kan känna till detta i alla tänkbara fall. Därav skulle, i princip, en så kallad ”3 strikes” eller liknande bli konsekvensen om ACTA-avtalet innehåller denna form av formuleringar, då Internetleverantörerna helt enkelt skulle få agera som copyrightpoliser och rimligen stänga av användare som delar eller laddar ner upphovsrättsskyddat material, allt för att skydda sig själv juridisk och undvika att bli stämda av upphovsrättsinnehavarna.

De formuleringar som fanns i det offentliggjorda avtalsutkastet innebar att ACTA gick långt över existerande lagstiftning och avtal på området, samtidigt som nästintill inga av de undantag och andra formuleringar som skyddar ex. internetleverantörer och andra mellanhänder inkluderades. Även om obligatorisk ”secondary liability” inte inkluderas i ACTA-avtalet, så kommer avtalet likväl gå utöver existerande avtal på detta område.

Huruvida ryktet stämmer vet vi egentligen inte, eftersom den senaste avtalstexten ännu inte läckt. Om det stämmer betyder det att USA fått ge efter för vad som tycks vara mer av EU:s linje. Det visar också vilket behov parterna uppenbarligen anser sig ha av att avtalet kommer till stånd, och vi kan således ganska kallt räkna med att förhandlingarna kommer att slutföras (tidigare har det spekulerats i att förhandlingarna var nära att kollapsa).

Vi hoppas fortfarande på att en läcka snart kommer allmänheten till del, till dess får vi fortsätta att förlita oss på rykten och spekulationer.

Läs mer: Michael Geist

Kommentarer (2)

Tack för uppdateringen.

En liten språkanmärkning i förbifarten: svenskans ”provision” har med ekonomisk ersättning att göra. Du menar nog snarare villkor/bestämmelse.

[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

Mm, du har en poäng, ibland blir det lite väl svengelskt i huvudet när man översätter fort. Har ändrat.

Kommentera