Kritik mot ACTA-avtalet från forskarhåll

Postad den av acta

I en vetenskaplig artikel skriven av Axel Metzger, professor i juridik, publicerad i den europeiska juridiktidsskriften Jipitec, framförs återigen kritik mot ACTA-avtalet. Metzger gör en genomgång utifrån det officiella avtalsutkastet och jämför detta med existerande europeisk lagstiftning och provisioner, och finner att även om en stor del av avtalets provisioner innefattas i existerande europeiska bestämmelser och överenskommelser, så finns det delar som definitivt inte gör det. Speciellt oroande är enligt Metzger delarna om bestraffningar av eventuella mellanhänder (Internetleverantörer, etc) och även delar som försvagar den anklagades rättigheter. Metzger skriver i sin slutsats att:(google-översättning till svenska)

”More alarming than the details of the published draft are the general goals behind the document and the political strategy used to achieve these goals. ACTA has a clear bias toward the interests of copyright, trademark, and patent owners and is driven by the old belief that more and stronger protection of intellectual property is better, irrespective of the legitimate interests of users and developing countries. The draft is blind to the negative consequences of an
ever-tightening intellectual property regime, especially for the visible decline in acceptance of copyright
and patent law among users in the southern hemisphere. Moreover, the ACTA negotiation parties
seem willing to pay a high political price for their goals. ACTA negotiations are not just damaging the
efforts of WIPO and WTO. They are adding fuel to the already heated global debate over the right balance of interests in intellectual property law.”

I övrigt verkar det som att en augustiförhandling kommer att bli av i Washington, men antagligen bara mellan EU och USA, även om detta än så länge inte formellt har bekräftats. Resterande länder ryktas tvingas välja sida mellan de oense jättarna. Förhandlingarna i Washington kommer sedan att följas av en ny runda i Japan i september, då alla parter skall finnas med. Det tycks som att det kommer bli allt knepigare för USA och EU att hitta en gemensam väg där båda blir nöjda med ACTA-avtalet. Även om så skulle bli fallet, måste likväl EU-Parlamentet, som hittills varit oerhört skeptiskt, godkänna avtalet för att EU skall kunna ingå det.

Lästips: Ip-watch´s genomgång av de olika mediernas rapportering av förfalskningsfrågan (counterfeit).

Kommentarer (3)

[…] This post was mentioned on Twitter by Miljöpartiet degröna and Piratbloggar, Tomas Weiskog. Tomas Weiskog said: RT @miljopartiet: ACTA-bloggen: Kritik mot ACTA-avtalet från forskarhåll http://acta.mpbloggar.se/2010/08/03/kritik-mot-acta-avtalet-fran-forskarhall/ […]

[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (208.74.66.43) doesn’t match the comment’s URL host IP (74.112.128.10) and so is spam.

[…] institutioner. Bland akademikerna återfinns Dr. Axel Metzger, som sedan tidigare skrivit ett kritisk forskningspaper om just ACTA-avtalet. De akademiker som hittills skrivit under avtalet utgörs framför allt av […]

[…] institutioner. Bland akademikerna återfinns Dr. Axel Metzger, som sedan tidigare skrivit ett kritisk forskningspaper om just ACTA-avtalet. De akademiker som hittills skrivit under avtalet utgörs framför allt av […]

Kommentera