ACTA-expert tror att EU kommer att hoppa av ACTA-avtalet

Postad den av acta

Trots semestertider har turerna kring ACTA-avtalet varit ovanligt många de senaste veckorna. Efter den 9:e förhandlingsrundan i Luzern, och beslutet att där inte offentliggöra den uppdaterade avtalstexten, har mycket skett snabbt.

Det framgick ganska omgående att det varit USA som, p.g.a. ur deras perspektiv bristande framgång i förhandlingarna, blockerade ett nytt offentliggörande av den uppdaterade avtalstexten. EU-kommissionär Karel de Gucht höll kort efter förhandlingarna ett tal i EU-Parlamentet där han kritiserade USA för att ha en rent kontraproduktiv inställning till öppenhetsfrågan. Kort därefter läckte den uppdaterade avtalstexten, återigen var det franska aktivistgruppen Laquadrature du Net som kommit över avtalstexten.

Den kanadensiske ACTA-experten och juridikprofessorn Michael Geist hävdade igår att han tror att EU eventuellt kan komma att lämna förhandlingarna och således hela ACTA-avtalet. Han pekar bland annat på det nu närmast storbråket mellan USA och EU rörande öppenhetsfrågan men framför allt substansen i avtalet. EU vill se ett bredare avtal som inkluderar patent och geografiska indikationer, medan USA hellre ser ett smalare avtal som inte kräver förändringar av amerikansk lagstiftning (och således ett godkännande av kongressen) men pressar däremot på för hårdare tag mot ex. föreseelser som ”cam-cording” (att spela in hela eller delar av ex. en film på bio) vilket EU i sin tur motsätter sig, då detta bland annat skulle kräva förändringar av europeisk lagstiftning.  Vidare har EU-Kommissionen fortsatt utsatts för hårt internt tryck, nu senast från två holländska ministrar som kräver större insyn för allmänheten i förhandlingarna och kräver att ex. inga ”three strikes” återfinns i det slutgiltiga avtalet.

Framför allt är det dock från EU-Parlamentet som mycket av de interna påtryckningarna mot Kommissionen har kommit. Parlamentet är nu också är nära att anta skriftliga deklarationen nummer 12,  som innehåller relativt progressiva skrivningar om ACTA-avtalet. Endast 16 ytterligare namnunderskrifter behövs för att deklarationen skall nå majoritet och således per automatik antas av EU-Parlamentet och ses som dess åsikt.  Bland svenska parlamentariker som inte skrivit på, och därmed kan vara värda att kontakta, återfinns bland andra Anna-Maria Corazza Bildt (M), Christoffer Fjellner (M), Marit Paulsen (FP) och Alf Svensson (KD).

Michael Geist spekulerar i att kombinationen av EU-Parlamentets motstånd, turerna kring öppenhetsfrågan och framför allt det eskalerande ordkriget kring sakinnehållet kan få EU att backa från avtalet. Geist hävdar att det även går att tolka som om Karel de Gucht öppnade för detta i sitt tal i LIBE-utskottet i EU-Parlamentet kort efter den 9:e förhandlingsrundan, då han bland annat sade att utan bl.a. geofrafiska indikationeri avtalet så kommer EU få ompröva nyttan med avtalet.

Ytterligare signaler på att mycket händer inom EU-Kommissionen är att dess chefsförhandlare i ACTA-förhandlingarana, Luc Devigne, ryktas få sparken. Dessa rykten skall dock ha dementerats från ansvariga Kommissionär Karel de Guchts kontor.

Nästa förhandlingsmöte har sagts varit planerat att hållas i Washington i slutet av juli, men efter bråket mellan EU och USA ser det snarare ut som att detta möte kommer att äga rum i augusti, om det ens blir av. Källor hävdar att ytterligare en förhandlingsrunda är planerad och förlagd till Japan i september.

Turerna kring avtalet lär således fortsätta. Förhoppningsvis skall vi snart kunna lägga upp en kortare utvärdering av den uppdaterade avtalstexten och utröna huruvida det har skett några reella förändringar eller inte.

Tills dess, ha en fortsatt trevlig sommar.

Kommentera