9:e förhandlingsrundan av ACTA avslutad

Postad den av acta

Den senaste förhandlingsrundan, den nionde i ordningen, avslutades enligt den i förväg planerade dagordningen igår. Dock dröjde det gemensamma pressmeddelandet till idag, vilket gör att det går att misstänka att förhandlingarna drog ut på tiden (vilket torde indikera att meningsskiljaktigheterna bland förhandlingsparterna ännu består).

I det gemensamma pressmeddelandet från förhandlingsparterna uttrycks återigen viljan att få färdigt utkastet under år 2010. Återigen upprepas de tidigare utfästelserna om att ACTA inte kommer att inverka negativt på fundamentala rättigheter, inte påverka TRIPS, eller utgöra ett ökat hinder för handeln med generiska mediciner, som är så vital för många fattiga länder som därigenom kan ha råd att förse delar av sin befolkning med livsnödvändiga mediciner. Inte heller sägs avtalet gå bortom existerande IP-lagstiftning. Nästa möte kommer att hållas i USA.

I pressmeddelandet nämns överraskande nog ingenting alls om öppenhet eller insyn för allmänheten i den pågående förhandlingsprocessen. Således tycks det som om offentliggörandet av utkasttexten i April var en ”engångsgrej”. I pressmeddelandet nämns de diskussioner som hölls i början av förhandlingarna med intressen från civilsamhället, vilket bl.a. Christian Engström skrivit mer om.

Vad som sagts under mötet och vilka resultat som uppnåtts är oklart. Insynen i förhandlingarna är lika begränsade som vanligt. Ett dokument som förtäljer EU:s förhandlingsposition gällande Kapitel 2 om ”Criminal Provisions” läckte dock förra veckan. Av dokumentet att döma pushar EU på för omfattande och högst tvivelaktiga provisioner. Den franska gruppen La Quadrature du net har skrivit mer om saken.

Förhoppningsvis kommer vi att få veta mer om vad som egentligen hände i Schweiz under veckan. Trenden tycks dock vara att det är locket på igen efter föregående förhandlingsrunda överraskande öppenhet.

Kommentera