ACTA-expert tror att EU kommer att hoppa av ACTA-avtalet

Postad den av acta

Trots semestertider har turerna kring ACTA-avtalet varit ovanligt många de senaste veckorna. Efter den 9:e förhandlingsrundan i Luzern, och beslutet att där inte offentliggöra den uppdaterade avtalstexten, har mycket skett snabbt.

Det framgick ganska omgående att det varit USA som, p.g.a. ur deras perspektiv bristande framgång i förhandlingarna, blockerade ett nytt offentliggörande av den uppdaterade avtalstexten. EU-kommissionär Karel de Gucht höll kort efter förhandlingarna ett tal i EU-Parlamentet där han kritiserade USA för att ha en rent kontraproduktiv inställning till öppenhetsfrågan. Kort därefter läckte den uppdaterade avtalstexten, återigen var det franska aktivistgruppen Laquadrature du Net som kommit över avtalstexten.

Den kanadensiske ACTA-experten och juridikprofessorn Michael Geist hävdade igår att han tror att EU eventuellt kan komma att lämna förhandlingarna och således hela ACTA-avtalet. Han pekar bland annat på det nu närmast storbråket mellan USA och EU rörande öppenhetsfrågan men framför allt substansen i avtalet. EU vill se ett bredare avtal som inkluderar patent och geografiska indikationer, medan USA hellre ser ett smalare avtal som inte kräver förändringar av amerikansk lagstiftning (och således ett godkännande av kongressen) men pressar däremot på för hårdare tag mot ex. föreseelser som ”cam-cording” (att spela in hela eller delar av ex. en film på bio) vilket EU i sin tur motsätter sig, då detta bland annat skulle kräva förändringar av europeisk lagstiftning.  Vidare har EU-Kommissionen fortsatt utsatts för hårt internt tryck, nu senast från två holländska ministrar som kräver större insyn för allmänheten i förhandlingarna och kräver att ex. inga ”three strikes” återfinns i det slutgiltiga avtalet.

Framför allt är det dock från EU-Parlamentet som mycket av de interna påtryckningarna mot Kommissionen har kommit. Parlamentet är nu också är nära att anta skriftliga deklarationen nummer 12,  som innehåller relativt progressiva skrivningar om ACTA-avtalet. Endast 16 ytterligare namnunderskrifter behövs för att deklarationen skall nå majoritet och således per automatik antas av EU-Parlamentet och ses som dess åsikt.  Bland svenska parlamentariker som inte skrivit på, och därmed kan vara värda att kontakta, återfinns bland andra Anna-Maria Corazza Bildt (M), Christoffer Fjellner (M), Marit Paulsen (FP) och Alf Svensson (KD).

Michael Geist spekulerar i att kombinationen av EU-Parlamentets motstånd, turerna kring öppenhetsfrågan och framför allt det eskalerande ordkriget kring sakinnehållet kan få EU att backa från avtalet. Geist hävdar att det även går att tolka som om Karel de Gucht öppnade för detta i sitt tal i LIBE-utskottet i EU-Parlamentet kort efter den 9:e förhandlingsrundan, då han bland annat sade att utan bl.a. geofrafiska indikationeri avtalet så kommer EU få ompröva nyttan med avtalet.

Ytterligare signaler på att mycket händer inom EU-Kommissionen är att dess chefsförhandlare i ACTA-förhandlingarana, Luc Devigne, ryktas få sparken. Dessa rykten skall dock ha dementerats från ansvariga Kommissionär Karel de Guchts kontor.

Nästa förhandlingsmöte har sagts varit planerat att hållas i Washington i slutet av juli, men efter bråket mellan EU och USA ser det snarare ut som att detta möte kommer att äga rum i augusti, om det ens blir av. Källor hävdar att ytterligare en förhandlingsrunda är planerad och förlagd till Japan i september.

Turerna kring avtalet lär således fortsätta. Förhoppningsvis skall vi snart kunna lägga upp en kortare utvärdering av den uppdaterade avtalstexten och utröna huruvida det har skett några reella förändringar eller inte.

Tills dess, ha en fortsatt trevlig sommar.

Kommentera

Hemlighetsmakeriet är i full gång igen

Postad den av acta

Spekulationerna om vad som egentligen hände under senaste ACTA-förhandlingen i Schweiz fortsätter. Det tämligen tama pressmeddelandet från parterna sade i princip ingenting, och någon ny inblick i vad som pågår har inte delgivits allmänheten. Enligt IP-Watch så beror detta på att en av förhandlingsparterna satt sig på tvären. I enlighet med den tidigare konsensusbaserade beslutsformen för transparens i förhandlingarna har således de andra parterna fått anpassa sig, vilket är anledningen till att ingen uppdaterad version av avtalet gjorts tillgänglig för allmänheten, trots att det enligt källor gjordes stora framsteg under förhandlingarna i Schweiz. EU och Kommissionens förhandlare Luc Devigne har beklagat att texten inte offentliggörs. Vilken part det är som inte längre accepterar någon offentlig insyn i förhandlingarna framgår inte, men en lågoddsare är att det rör sig om USA, som tidigare satt sig på tvären.

Idag måndag kommer en sluten briefing hållas i EU-Parlamentet, där EU-Kommissionen briefar INTA (utskottet för Internationell Handel) om den senaste rundan i ACTA-förhandlingarna. Sekretessen tycks vara tillbaka på sin gamla vanliga orimliga nivå, så den öppenhet som var temat under den 8:e förhandlingsrundan är nu som bortblåst. Med största sannolikhet sekretessbeläggs allt som sägs under den genomgången, vilket gör det omöjligt att föra vidare någon information hit.

Den Gröna gruppen i EU-Parlamentet fortsätter dock att hålla trycket uppe i ACTA-frågan, och kommer återigen att ha en workshop på ämnet imorgon den 13:e juli. Besökarna består, precis som tidigare, av en samling av de främsta experterna på ACTA-avtalet från civilsamhället. Den Gröna gruppen (Greens/EFA) har sedan tidigare starkt kritiserat återgången till hemlighetsmakeriet i och med den senaste förhandlingsrundan i Schweiz.

De gröna parlamentsledamöterna lär också kräva tydliga besked av Kommissionens ACTA-förhandlare Luc Devigne under eftermiddagens briefing.

Det här inlägget postades under , , . 2 kommentarer

9:e förhandlingsrundan av ACTA avslutad

Postad den av acta

Den senaste förhandlingsrundan, den nionde i ordningen, avslutades enligt den i förväg planerade dagordningen igår. Dock dröjde det gemensamma pressmeddelandet till idag, vilket gör att det går att misstänka att förhandlingarna drog ut på tiden (vilket torde indikera att meningsskiljaktigheterna bland förhandlingsparterna ännu består).

I det gemensamma pressmeddelandet från förhandlingsparterna uttrycks återigen viljan att få färdigt utkastet under år 2010. Återigen upprepas de tidigare utfästelserna om att ACTA inte kommer att inverka negativt på fundamentala rättigheter, inte påverka TRIPS, eller utgöra ett ökat hinder för handeln med generiska mediciner, som är så vital för många fattiga länder som därigenom kan ha råd att förse delar av sin befolkning med livsnödvändiga mediciner. Inte heller sägs avtalet gå bortom existerande IP-lagstiftning. Nästa möte kommer att hållas i USA.

I pressmeddelandet nämns överraskande nog ingenting alls om öppenhet eller insyn för allmänheten i den pågående förhandlingsprocessen. Således tycks det som om offentliggörandet av utkasttexten i April var en ”engångsgrej”. I pressmeddelandet nämns de diskussioner som hölls i början av förhandlingarna med intressen från civilsamhället, vilket bl.a. Christian Engström skrivit mer om.

Vad som sagts under mötet och vilka resultat som uppnåtts är oklart. Insynen i förhandlingarna är lika begränsade som vanligt. Ett dokument som förtäljer EU:s förhandlingsposition gällande Kapitel 2 om ”Criminal Provisions” läckte dock förra veckan. Av dokumentet att döma pushar EU på för omfattande och högst tvivelaktiga provisioner. Den franska gruppen La Quadrature du net har skrivit mer om saken.

Förhoppningsvis kommer vi att få veta mer om vad som egentligen hände i Schweiz under veckan. Trenden tycks dock vara att det är locket på igen efter föregående förhandlingsrunda överraskande öppenhet.

Kommentera

RSS Prenumerera