Expertupprop mot ACTA

Postad den av acta

Den 16-18 juni träffades närmare 90 akademiker, experter och intresseorganisationer från sex kontinenter i Washington för att diskutera implikationerna av det fortfarande ej slutförhandlande ACTA-avtalet, och analysera det offentliga utkast som släpptes i april. Mötet arrangerades av American University’s Program on Information Justice and Intellectual Property.

I ett första uttalande hävdar deltagarna i ett gemensamt upprop att ACTA-avtalet hotar flera centrala allmänna intressen, världsekonomin samt enskilda staters förnåga att skydda sina medborgares rättigheter.

I fyra korta punkter gör experterna upp med den ”desinformation” som de förhandlande parterna spridit till allmänheten:

* Förhandlarna har hävdat att ACTA inte kommer att inverka på medborgarens fundamentala fri – och rättigheter: Fel, ACTA kommer i allra högsta grad påverka dessa.

* Parterna har hävdat att ACTA ligger i linje med TRIPS-avtalet: Fel, det gör det inte.

* Parterna har hävdat att ACTA inte kommer att innebära ökade gränskontroller eller påverka den lagliga transiteringen av generiska mediciner: Fel, ACTA kommer innebära den raka motsatsen

* ACTA kräver inget ”graduated response” eller ”three strikes”: Sant, men samtidigt uppmuntrar avtalet kraftigt till sådana metoder. 

Uttalandet går sedermera in mer i detalj på ACTA:s effekter på områden som Internet, generiska mediciner, internationell handel m.m.

Det nuvarande uttalandet är fortfarande ett utkast, som är öppet för åsikter fram till imorgon onsdag kl. 09.00. Hela uttalandet och information om påverkansvägar återfinns här.

Det går också utmärkt att stödja uttalandet genom att tillfoga sitt namn till listan av individer och organisationer som stödjer analysen, detta skall gå att göra redan nu men också senare än den 23:e juni (alltså imorgon).

Ytterligare läsning: Michael Geist

Vår uppskattade sammanfattning av ACTA-utkastet

Kommentera